Show simple item record

dc.contributor.authorCzapliński, Władysław
dc.contributor.editorSkomerska-Muchowska, Izabela
dc.date.accessioned2019-11-07T16:54:29Z
dc.date.available2019-11-07T16:54:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCzapliński W., Immunitet wysokich funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTS, [w:] Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Skomerska-Muchowska I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 153-161, doi: 10.18778/7969-407-5.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-407-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30712
dc.descriptionJakkolwiek problemy związane z pozycją głowy państwa i innych wysokich funkcjonariuszy państwowych od dawna stanowiły przedmiot zainteresowania prawa międzynarodowego, a sądy krajowe (zwłaszcza amerykańskie, brytyjskie i francuskie) w ostatnich latach często miały okazję zajmować się nimi, rzadko tematyka ta trafiała do MTS. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie orzeczenia trybunału w znanej i szeroko komentowanej przez doktrynę sprawie nakazu aresztowania, która skonfrontowała Kongo i Belgię na przełomie wiekówpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectimmunitet wysokich funkcjonariuszy państwapl_PL
dc.subjectMiędzynarodowy Trybunał Sprawiedliwościpl_PL
dc.subjectprawo międzynarodowepl_PL
dc.titleImmunitet wysokich funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTSpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number153-161pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-769-4
dc.identifier.doi10.18778/7969-407-5.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe