Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska-Kościelniak, Anita
dc.date.accessioned2019-11-08T10:37:51Z
dc.date.available2019-11-08T10:37:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPawłowska A., Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-160-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-160-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30717
dc.descriptionW badaniach etykiety językowej szczególną wartość mają źródła autentyczne: pamiętniki, dzienniki i wspomnienia. Możemy w nich znaleźć zapisy fragmentów konwersacji. Ważną ich zaletą jest fakt, że w przeciwieństwie do konwersacji pochodzących z powieści czy dramatów, zwykle pozbawione są wpływów konwencji literackich i gatunkowych. Wybierając teksty do ekscerpowania, starano się, by ich autorzy prezentowali możliwie szeroki przekrój społeczeństwa: arystokrację, szlachtę, służbę, literatów, mieszczan i żołnierzy. Szczególnie ważne jest, że we wszystkich ekscerpowanych utworach można przynajmniej w przybliżeniu określić status społeczny rozmówców. Powieści i dramaty są właściwie jedynym źródłem, na podstawie którego można próbować rekonstruować repertuar formuł etykietalnych używanych przez najniższe warstwy społeczne, szczególnie chłopów. W przebadanych źródłach najlepiej poświadczony został oczywiście język szlachty. Autorami tekstów wspomnieniowych, utworów literackich i listów były niemal wyłącznie osoby wykształcone. Wybrane teksty dramatów i powieści ukazują szeroką panoramę całego ówczesnego społeczeństwa. Akcja w nich zawarta rozgrywa się w arystokratycznych pałacach i szlacheckich dworkach oraz w domach mieszczan i w wiejskich chałupach. Celem założonym w pracy jest przedstawienie repertuaru formuł werbalnych pierwszego wieku doby nowopolskiej oraz ukazanie zależności między ich formą a uwarunkowaniami pragmatycznymi z uwzględnieniem aspektu socjolingwistycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectetyka językowapl_PL
dc.subjectpowitania w listachpl_PL
dc.subjectformuły w listachpl_PL
dc.subjectpożegnania w listachpl_PL
dc.subjectpodziękowania w listachpl_PL
dc.subjectżyczenia w listachpl_PL
dc.titleFormuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistycznapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number234pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języka Polskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-705-2
dc.referencesS. Dąbrowski, Aktorowie w podróży, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesJ. Baudouin, Utwory dramatyczne, oprac. M. Wielanier, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesR. Bielecki, A. Tyszka, Dał nam przykład Bonaparte, Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815, t. 1–2, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesH. Błędowska, Pamiątka przeszłości, oprac. K. Kostniewicz, Z. Makowiecka, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesW. Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, Wrocław 1954.pl_PL
dc.referencesSt. Bogusławski, Adwokat, komedio-opera w jednym akcie, Warszawa 1833.pl_PL
dc.referencesF. Bohomolec, Komedie konwiktowe, oprac. J. Kott, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesF. Bohomolec, Komedie na teatrum, oprac. J. Kott, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesB. Bolesławita, Bezimienna, Powieść z końca XVIII w., Kraków 1912.pl_PL
dc.referencesListy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesA. Brzostowski, Ci, których znałem, Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesK. Bujnicki, Stara panna, Wilno 1855.pl_PL
dc.referencesS. Bukar, Pamiętniki z końca XVIII i początków wieku XIX, Warszawa [b.r.w.].pl_PL
dc.referencesJ. Bykowski, Pamiętniki włóczęgi, z czasów przejścia XVIII do XIX wieku, t. 1–2, Warszawa 1872.pl_PL
dc.referencesT. Chałubiński, Listy 1840–1889, oprac. A. Szwejcerowa, Wrocław 1970.pl_PL
dc.referencesK. Chłędowski, Pamiętniki, t.1, Wrocław 1951.pl_PL
dc.referencesI. Chodźko, Dwie konwersacye z przeszłości, Wilno 1857.pl_PL
dc.referencesI. Chodźko, Pamiętniki kwestarza, Warszawa 1901.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Fryderyka Chopina, oprac. B.E. Sydow, t. 1–2, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesA. Chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył J. Piechowski, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesK. Cieszewski, Pozory, Lwów 1863.pl_PL
dc.referencesK. Cieszewski, Talizman, t. 1–2, Lwów 1862.pl_PL
dc.referencesA. K. Czartoryski, Komedie, oprac. Z. Zahrajówna, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesH. Dembińska, Dwie epoki mego życia, Kraków 1841.pl_PL
dc.referencesF.S. Dmochowski, Nauczycielka. Powieść z tegoczesnych obrazów społecznych, Warszawa 1857.pl_PL
dc.referencesF.S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, oprac. Z. Libera, t. 1–2,Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesI. Domeyko, Listy do Władysława Laskowicza, oprac. E.H. Nieciowa, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDzienniki Ignacego Baranowskiego pisane w Lublinie przez rok 1815 i 1816, do druku przygotował B. Szyndler, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesJ. Dzierzkowski, Dla posagu. Powieść z życia towarzyskiego, t. 1–2, Lipsk 1847.pl_PL
dc.referencesJ. Dzierzkowski, Salon i ulica, Rzeszów 1989.pl_PL
dc.referencesA. Fredro, Wybór dzieł, oprac. B. Zakrzewski, t. 1–2, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesK. Girtler, Opowiadania. Pamiętniki z lat 1832–1857, oprac. Z. Jabłoński, J. Staszek, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesC. Godebski, Grenadier–filozof, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesListy Seweryna Goszczyńskiego (1823–1875), zebrał i do druku przygotował S. Pigoń, Kraków 1937.pl_PL
dc.referencesA. Grabowski, Wspomnienia, oprac. S. Estreicher, t. 1–2, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesWspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wydał S. Estreicher, t. 1–2, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesK. Hoffmanowa, Krystyna, Lipsk 1852.pl_PL
dc.referencesK. Hoffmanowa, Pamiętniki, Berlin 1849.pl_PL
dc.referencesJ.N. Janowski, Notatki autobiograficzne 1803–1853, do druku przygotował M. Tyrowicz, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesF. Karpiński, Pamiętniki, przedm. P. Chmielowski, Warszawa 1898.pl_PL
dc.referencesF. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763–1825, red. K. Budzyk, T. Mikulski, S. Pigoń, Wrocław 1958.pl_PL
dc.referencesJ. Kitowicz, Pamiętniki czyli historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesI. Krasicki, Komedie, oprac. M. Klimowicz, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów Ludwika Bernackiego wydali i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 1–2, Wrocław 1958.pl_PL
dc.referencesF. D. Kniaźnin, Utwory dramatyczne, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesKsiędza Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiéj, podolskiéj i kijowskiéj, przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach, t. 4, z rękopisu wydał F. Kojsiewicz, Kraków 1845.pl_PL
dc.referencesListy Hugona Kołłątaja pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794, Dwa tomy w jednym, zebrał Lucyan Siemieński, Poznań 1872.pl_PL
dc.referencesKonfederacja Barska. Korespondencyia między Stanisławem Augustem a Ksawerym Branickim łowczym koronnym w roku 1768, wydał dr L. Gumplowicz, Kraków 1872.pl_PL
dc.referencesListy Stanisława Konarskiego 1733–1771, oprac. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesKorespondencja dotycząca wykreślenia się Jana Alcyaty z listy członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Paryż 1846.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Filomatów (1817–1823), wybór i oprac. M. Zelińska, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKorespondencja literacka Michała Grabowskiego, Wilno 1842.pl_PL
dc.referencesKorespondencja z Krakowa, (Przedruk z numerów 28, 29, 30 i 31 dziennika „Polska”), Lwów 1848.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Adama Mickiewicza, t. 1, Paryż 1871.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, t. 1, wybór i oprac. J. Got, J. Szczublewski, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Adama Naruszewicza 1762–1796, z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał J. Platt, red. T. Mikulski, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych (1774–1809), oprac. B. Michalik, Archiwum Dziejów Oświaty, t. VIII, red. K. Bartnicka, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesKorespondencja księcia Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” (1762–1790), ze zbiorów familijnych wydał K. Waliszewski, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesKorespondencja Juliusza Słowackiego to jest listy do matki i wszystkie inne, zebrał ks. K.J. Kantak, Mikołów–Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Dzieła wybrane, t. 7, Dramaty, Kraków 1954.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Dzieła, t. 10, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Kollokacja, Kraków 1925.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Dzieła wybrane, t. 8, Komedie, Kraków 1954.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Okrężne, Komedia we dwóch aktach ze śpiewami i tańcami, Poznań 1898.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Reputacja w miasteczku, komedia w 3 aktach, Warszawa 1857.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Stary mąż, komedia we czterech aktach, Wilno 1844.pl_PL
dc.referencesJ. Korzeniowski, Młoda wdowa, Komedia we trzech aktach, Wilno 1847.pl_PL
dc.referencesT. Kościuszko, Listy. Odezwy. Wspomnienia, zebrał H. Mościcki, Warszawa 1917.pl_PL
dc.referencesA. Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych 1820–1831, Wrocław 1962.pl_PL
dc.referencesK. Koźmian, Pamiętniki, wstęp oraz komentarz J. Willaume, t. 1–2, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesKapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku, oprac. I. Homola, B. Łopuszański, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesZ. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej 1839–1843, przysposobił do druku A. Żółtowski, Poznań 1930.pl_PL
dc.referencesListy Zygmunta Krasińskiego od roku 1835 do 1844 pisane do Edwarda Jaroszewskiego, ogłosił M. Gorzkowski, Kraków 1871.pl_PL
dc.referencesZ. Krasiński, Listy do plenipotenta i oficjalistów, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesListy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Małachowskiego, Kraków 1885.pl_PL
dc.referencesListy Zygmunta Krasińskiego do Adama Potockiego, Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesZ. Krasiński, Listy, t. 3, Lwów 1887.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. II, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Dwa światy, Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Dzieci wieku, Kraków 1970.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Hołota, Powieść współczesna, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Jaryna, przyg. do druku i przypisami opatrzył S. Burkot, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Jermoła. Obrazki wiejskie, Lwów 1873.pl_PL
dc.referencesJ.I.Kraszewski, Listy do rodziny 1820–1863, część I, W kraju, oprac. W. Danek, Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta, oprac. W. Danek, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, Ulana, oprac. S. Tomaszewski, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesK. Kucz, Godzina u dziennikarza, Krotochwila w jednym akcie ze śpiewkami, Warszawa 1859.pl_PL
dc.referencesKufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wybór z pamiętników XVIII– XIX w. dokonały D. Stępniewska i B. Walczyna, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesNieznane listy Joachima Lelewela z lat 1831–1846, wydała J. Berger-Mayerowa, Katowice 1961.pl_PL
dc.referencesJ.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja, Wrocław 1963.pl_PL
dc.referencesK. Lewandowski, Pamiętniki wychodźca polskiego, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesX.E. Duński, Listy 1848–1856, wydali i wstępem opatrzyli A. Begey i J. Komenda, Turyn 1915.pl_PL
dc.referencesListy Wojciecha Jakubowskiego do Jana Klemensa Branickiego W. Hetmana Koronnego z lat 1758–1771, przypisami objaśnił i dodatkami uzupełnił J. Bartoszewicz, Warszawa 1882.pl_PL
dc.referencesW.M. Kozłowski, Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki, Lwów 1899.pl_PL
dc.referencesListy Katarzyny z Potockich Kossakowskiéj kasztelanowéj Kamieńskiej 1754-1800, wydał K. Waliszewski, Poznań 1883.pl_PL
dc.referencesListy Teofila Lenartowicza do Ewarysta Estkowskiego (1850–1856), Poznań 1922.pl_PL
dc.referencesListy z ziemi naszej, Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesW kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego, oprac. S. Makowski i Z. Sudolski, red. E. Sawrynowicz, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesListy miłosne dawnych Polaków, wybór, wstęp i komentarz M. Misiorny, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesS. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764–1768), oprac. i wstępem poprzedził J. Łojek, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesW. Łoziński, Historja siwego włosa, Poznań 1871.pl_PL
dc.referencesW. Łoziński, Szlachcic chodaczkowy. Powieść cz. I–III, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesW. Łoziński, Zaklęty dwór, oprac. dr A. Bar, Kraków 1926.pl_PL
dc.referencesW. Łoziński, Dwunasty gość, Lwów 1927.pl_PL
dc.referencesW. Łoziński, Dwie noce, Kraków 1953.pl_PL
dc.referencesD. Magnuszewski, Posiedzenie Bacciarellego malarza, przygotował do druku K. Bartoszyński, Poznań 1968.pl_PL
dc.referencesK. Majeranowski, Kronika 40 dni Krakowa 1848 roku, poprzedzona prologiem dziejów Polski i Krakowa w dziesięciu obrazach i epilogiem wypadków po dniu 26 kwietnia, Kraków 1848.pl_PL
dc.referencesListy śp. Adama Mickiewicza do pani Konstancyi, Poznań 1863.pl_PL
dc.referencesW. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 1, 1838–1861, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesListy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila wyszłych z wojskiem polskiem do Francji w roku 1831, Poznań 1863.pl_PL
dc.referencesT.K. Morawska, Diariusz podróży 1773–1774, oprac. B. Rok, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesS. Morawski, Z wielkiej samotni. Listy do Heleny i Franciszka Malewskich, oprac. Z. Sudowska, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesA. S. Naruszewicz, Wybór poezyj z dołączeniem kilku pism prozą oraz listów, Warszawa 1882.pl_PL
dc.referencesJ.U. Niemcewicz, Pan Nowina czyli dom pocztowy, komedia oryginalna we trzech aktach, Warszawa 1815.pl_PL
dc.referencesJ. U. Niemcewicz, Podejrzliwi, Oryginalna komedia wierszem w pięciu aktach, Warszawa 1831.pl_PL
dc.referencesJ. U. Niemcewicz, Powrót posła, komedia we trzech aktach, Kraków 1927.pl_PL
dc.referencesN. Olizar, Pamiętniki Oryginała, t. 1, Lipsk 1853.pl_PL
dc.referencesOpowieści dziewczęce. Ustępy z pamiętników młodych panien (1776–1866), oprac. S. Wasylewski, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesL. Orpiszewski, Wędrówka po Wielko-Polsce i Mazowszu. Powieść wzięta z ostatnich wypadków, Paryż 1838.pl_PL
dc.referencesJ. Osipowska, Pierścionek, t. 1–2, Warszawa 1842.pl_PL
dc.referencesPamiętniki z życia Ewy Felińskiej, t. 1, Wilno 1859.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego pułkownika wojsk polskich(1802-1831), do druku przysposobione przez S. Karwowskiego, t. 2, Poznań [b.r.w.].pl_PL
dc.referencesPamiętniki spiskowców i więźniów galicyjskich w latach 1832–1846, oprac. K. Lewicki, Wrocław 1954.pl_PL
dc.referencesPamiętniki pułkownika Józefa Dominika Gąsianowskiego z r. 1793–1794, Lwów 1861.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego–litewskiego. 1714–1765, wydał A. Pawiński, t. 4, Warszawa 1876.pl_PL
dc.referencesPamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831–1869), oprac. J. Zathey, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Jana Duklana Ochockiego z pozostałych po nim rękopisów, przepisane i wydane przez J. I. Kraszewskiego, Wilno 1857.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Jana Kilińskiego, szewca, a razem pułkownika 20. Regimentu, [w:] Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. 1, Poznań 1860.pl_PL
dc.referencesPamiętniki Filipa Lichockiego o powstaniu w Krakowie 1794, [w:] Pamiętniki z ośmnastego wieku, Poznań 1862.pl_PL
dc.referencesDrugi rozbiór Polski z pamiętników Sieversa, [w:] Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. 5, Poznań 1865.pl_PL
dc.referencesPamiętnik o księciu Karolu Radziwille spisany podług archiwum nieświezkiego, Rękopis udzielony do druku ze zbiorów Wiktora hr. Baworowskiego, Lwów 1864.pl_PL
dc.referencesA. Goczałkowski, Pamiętniki ułana, Lwów 1855.pl_PL
dc.referencesM. Witkowski, Pamiętniki prostego żołnierza z lat 1812–1816, Źródła Historyczno-Literackie, t. II, Pamiętniki z lat 1792–1849, oprac. R. Grabałowski, Wrocław 1961.pl_PL
dc.referencesBiblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce wydawana przez J. Kraszewskiego, t. 6, Pamiętniki wojenne 1792–1812, Drezno 1871.pl_PL
dc.referencesPamiętniki woźnego cenzury, Warszawa 1831.pl_PL
dc.referencesK. Pawłowski, Edward czyli skutki niedoświadczenia. Romans oryginalny, Warszawa 1827.pl_PL
dc.referencesR. S. Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur, oprac. R. Pollak, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesJ. Prusiecka, Powieści moralne, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesG. Puzynina, W Wilnie i w dworach litewskich, Pamiętnik z lat 1815–1843, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesŁ. Rautenstranchowa, Ragawa czyli płochość, t. 1, Warszawa 1830.pl_PL
dc.referencesK.R. Rusiecki, Małe tajemnice Warszawy. Zarysy obyczajowe oryginalne, t. 2–4, Warszawa 1844.pl_PL
dc.referencesL. Rzewuski, Kronika podhorecka, Kraków 1860.pl_PL
dc.referencesH. Rzewuski, Listopad, romans historyczny z drugiej połowy XVIII w., t. 1–2, Wilno 1862.pl_PL
dc.referencesH. Rzewuski, Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego, Petersburg 1856.pl_PL
dc.referencesH. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesNa schyłku dni Rzeczypospolitej, Kartki z pamiętnika Michała Starzeńskiego (1757–1795), wydał H. Mościcki, Warszawa 1914.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Życie i przypadki Faustyna Feliksa na Dodoszach Dodosińskiego, Warszawa 1874.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Pamiętniki, Poznań 1878.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Pan Antoni, Wrocław 1840.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Powiastki polskie, Poznań 1861.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Pan starosta, Warszawa 1874.pl_PL
dc.referencesFryderyk Skarbek, Tarło, Gródek 1890.pl_PL
dc.referencesFranciszek Skarbek, Pamiętniki Seglasa, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesJ. Szymanowski, Listy do starościny wyszogrodzkiej, oprac. F. Korwin-Szymanowski, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesListy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od roku 1788 do 1800, wstęp i przypiski J.I. Kraszewskiego, Poznań 1878.pl_PL
dc.referencesK. Tańska, Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany, Kraków 1929.pl_PL
dc.referencesK. Tańska, Listy Elżbiety Rzeczyckiej, Kraków 1927.pl_PL
dc.referencesTajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792–1794, oprac. M. Rymszyna i A. Zahorski, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesS. Trembecki, Nieznane listy, z rękopisów Biblioteki Zamojskich wydał, wstępem i objaśnieniami opatrzył W.T. Baranowski, Warszawa 1914.pl_PL
dc.referencesListy Stanisława Trentowskiego (1836–1869), zebrał i do druku przygotował S. Pigoń, Kraków 1937.pl_PL
dc.referencesP. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesM. z Czartoryskich Wirtemberska, Malwina czyli domyślność serca, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesK.W. Wójcicki, Dworek i pałac, Warszawa 1856.pl_PL
dc.referencesK.W. Wójcicki, Kawa literacka, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesK.W. Wójcicki, Niewiasta polska w początkach naszego stulecia (1800–1830), Warszawa 1875.pl_PL
dc.referencesK.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy, Kraków 1909.pl_PL
dc.referencesK.W. Wójcicki, Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800–1830), Warszawa 1877.pl_PL
dc.referencesJ. Wybicki, Utwory dramatyczne, oprac. R. Kaleta, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesJ. Wybicki, Życie moje oraz wspomnienia o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, z rękopisów wydał i objaśnił A.M. Skałkowski, Kraków 1927.pl_PL
dc.referencesH. Wysocki, Przemówiły stare listy, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesF. Zabłocki, Dzieła, t. 1, Warszawa 1877.pl_PL
dc.referencesF. Zabłocki, Fircyk w zalotach, oprac. J. Pawłowiczowa, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesJ. Załuski, Wspomnienia, oprac. A. Palarczykowa, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesE. Tarsza, Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela z polskiej Ukrainy, w pierwszych latach XIX w., Petersburg 1862.pl_PL
dc.referencesJ. F. Zieliński, Wspomnienia z tułactwa, wyd. E. Wróblewska, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesN. Żmichowska, Listy, t. 1, W kręgu najbliższych, do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna, Wrocław 1957.pl_PL
dc.referencesN. Żmichowska, Listy, t. 2, Rozdroża, do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna, Wrocław 1960.pl_PL
dc.referencesN. Żmichowska, Wybór powieści, t. 1–2, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka” 1991, t. 11.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Łask 2004.pl_PL
dc.referencesBajerowa I., Niektóre treści i metody socjolingwistyczne w historii języka, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1972, t. XXX.pl_PL
dc.referencesBajerowa I., Polski język ogólny XIX w. Stan i ewolucja, t. 1–3, Katowice 1986.pl_PL
dc.referencesBartnicka B., Sposoby zwracania się do rozmówcy w „Pamiątkach Soplicy” Henryka Rzewuskiego (Szkic z pragmatyki historycznej), „Poradnik Językowy” 1989, z. 5.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Wokół Lordowskiej koncepcji formuły, [w:] Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin 1981.pl_PL
dc.referencesBetlejczyk F., O języku towarzyskim, Kraków 1862.pl_PL
dc.referencesBogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBoniecka B., Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesBorawski S., Spontaniczność i konwencja w etykietalnych formułach adresowych (na materiale listów Z. Miłkowskiego do J. Łukaszewskiego), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesBrajerski T., Podstawowe honorativa we wczesnych komediach Aleksandra Fredry, „Roczniki Humanistyczne” 1995, z. 6: Językoznawstwo, t. XLIII.pl_PL
dc.referencesBrown R., Gilman A., The Pronouns of Power and Solidarity, [w:] Style in Language, ed. T. Sebeok, Boston 1960.pl_PL
dc.referencesBrown P., Levinson S. C., Politeness: Some Universals in Language Usage. Studies in interactional sociolinguistics, Cambridge 1987.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Ty – Wy – Pan. Kartka z dziejów próżności ludzkiej, Kraków 1916.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Encyklopedia staropolska, t. 1–2, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesBula D., Nawacka J., Próba klasyfikacji aktów mowy, „Socjolingwistyka” 1983, t. 5.pl_PL
dc.referencesBula D., O sposobach zwracania się do rozmówcy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1985, Prace Językoznawcze 10.pl_PL
dc.referencesBystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 1–2, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesChmielowiec M., Z życia wyrazów. Aśćka i inne tytuly staropolskie (Przykład lekcji w klasie V gimnazjalnej), „Język Polski” 1924, nr 9.pl_PL
dc.referencesChojnacki M., Wyrażenia grzecznościowe w „Panu Tadeuszu”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1996, nr 3.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Elementy chrześcijańskie w staropolskim obyczaju językowym, [w:] Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Pan i sługa. Niektóre społeczne uwarunkowania zmian w polskich obyczajach językowych, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesCybulski M., O staropolskich i średniopolskich zwyczajowych określeniach nadawcy wypowiedzi, Studia Historycznojęzykowe I, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesCybulski M, Polskie formuły powitalne od XVI do połowy XVIII wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, Prace Językoznawcze 24.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Polskie formuły toastu do XVIII w., [w:] Kultura ubóstwa – kultura przetrwania, red. D. Zalewska, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Polskie formy rozkazu i zakazu do połowy XVIII w., [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, red. K. Michalewski, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Staropolskie formy podziękowań, [w:] Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Skrócenia w dawnych polskich formach adresatywnych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2004, R. XLIX.pl_PL
dc.referencesCybulski M., Z historii polskich form adresatywnych. „Waszeć” w XVII i XVIII wieku, [w:] Spotkanie. Księga Jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesCybulski M., O ograniczeniu fleksji w formułach polskiej etykiety językowej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2010, R. LV.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Formy zwracania się do innych w niektórych językach europejskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1983, Studia Linguistica 8.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Sposoby kończenia rozmowy w sytuacji oficjalnej, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesDunaj B., Odmiana oficjalna i nieoficjalna języka mówionego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1981, Prace Językoznawcze 70.pl_PL
dc.referencesDunaj B., Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, „Język Polski” 1985, R. LXV.pl_PL
dc.referencesDykiel D., Formy adresatywne w „Wydwornym polityku M. Guthëtera-Dobrackiego”, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1989, t. 16.pl_PL
dc.referencesDyskurs jako struktura i proces, red. A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesFurdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesGalasiński D., Czy przestrzeganie reguł konwersacyjnych zawsze sprzyja udatności aktu mowy?, „Polonica” 1994, nr 16.pl_PL
dc.referencesGałczyńska A., Niedefinicyjne funkcje performatywu przepraszam, „Poradnik Językowy” 2002, z. 4.pl_PL
dc.referencesGawęda E., Urban K., Zabierowska K., O pewnym typie illokucji – toasty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1982, Socjolingwistyka 4.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGołachowska E., Formy grzecznościowe szlachty podlaskiej i grodzieńskiej. Zarys problematyki, „Acta Baltico-Slavica” 2007, t. 31.pl_PL
dc.referencesGóralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesGradzik-Jedynak B., Obyczaje polskie drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Antologia, Lublin 1981.pl_PL
dc.referencesGrodziński E., Rola formuł grzecznościowych w językach współczesnych, „Poradnik Językowy” 1977, z. 7.pl_PL
dc.referencesGrodziński E., Niezwykłe właściwości zwykłych czasowników, „Poradnik Językowy” 1978, z. 2.pl_PL
dc.referencesGrodziński E., Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesGrodziński E., Z zagadnień współczesnej filozofii języka. Teoria performatywów i jej krytycy, „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 1.pl_PL
dc.referencesGrodziński E., O czasownikach perlokucyjnych, „Poradnik Językowy” 1981, z. 4pl_PL
dc.referencesGrosse J., Pan, ty, czy wy, Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., Formy ty i pan w kontaktach społecznych, „Poradnik Językowy” 1990, z. 2.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, [w:] Język w mieście. Problemy kultury i poprawności, red. K. Michalewski, „Acta Universitatis Lodziensis” 1998, Folia Linguistica 37.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Językowe wykładniki intencji wypowiedzi, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1989, t. XLII42.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesHabrajska G., Struktura życzeń świątecznych, „Poradnik Językowy” 1993, z. 7.pl_PL
dc.referencesHandke K., Socjologia języka, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHautepierre J., Sztuka pisania listów czyli dzieło elementarne podaiące sposób dobrego układania listów, z francuzkiego na polski język przełożone przez Wojciecha Sitkiewicza, Wrocław 1822.pl_PL
dc.referencesHuszcza R., O gramatyce grzeczności, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 71.pl_PL
dc.referencesHuszcza R., Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKaczyński Z., Miejsce pozdrowień wśród wypowiedzi językowych, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1983, Folia Linguistica 8.pl_PL
dc.referencesKalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.pl_PL
dc.referencesKałkowska A., Struktura składniowa listu, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKamyczek J., Grzeczność na co dzień, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesKita M., O możliwościach badań nad przemianami rozmowy (źródła do badań), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z., Pan i obywatel, „Język Polski” 1946, R. XXVI.pl_PL
dc.referencesKominek A., Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski M., Nowy sekretarz powszechny: książka podręczna dla osób każdego stanu zawierająca: wybór wzorowych listów we wszystkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł najnowszych autorów, wraz z uwagami o listach, tudzież o sposobie pisania samemu w różnych materyach; Wzory przedstawień do władz rządowych, wekslów, obligów, kontraktów, cessyi, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i. t. p. z dołączeniem krótkich obiaśnień nad temiż, Wrocław 1843.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski M., Pisarz listów powszechny: wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia: wzory przedstawień do władz rządowych, wekslów, obligów, kontraktów, cessyi, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i.t.p., Wrocław 1847pl_PL
dc.referencesKorzeniowski M., Wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia. Wzory do władz rządowych, wekslów, obligów, kontraktów, cessyi, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i.t.p. z dołączeniem krótkich obiaśnień nad temiż, Wrocław 1847.pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz J., Podstawowe kategorie morfologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1971, t. XLIX.pl_PL
dc.referencesLabocha J., Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, cz. 1, „Polonica” 1985, nr 11.pl_PL
dc.referencesLabocha J., Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, cz. 2, „Polonica” 1986, nr 12.pl_PL
dc.referencesLakoff R., The Logic of Politeness! or, Minding Your P’s and q’s, [w:] Papers from the Ninth regional Meeting Chicago Linguistic Society, Chicago 1973.pl_PL
dc.referencesLalewicz J., Język, wypowiedź, akt mówienia, „Studia Semiotyczne” 1972, t. III.pl_PL
dc.referencesLalewicz J., Retoryka kategorii osobowych, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesLeech G., Priciples of Pragmatics, London 1983.pl_PL
dc.referencesLeitgeber S., O życiu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesŁaziński M., O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŁoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesŁoś J., Od ty do pan, „Język Polski” 1916, R. III.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Polskie czasowniki adresatywne. Pragmatyka, semantyka, składnia, Kielce 1987.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Normy regulujące językowe zachowania grzecznościowe, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 7.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Miejsce etykiety językowej wśród wartości, Uwagi ogólne, [w:] Język a kultura, t. 3, Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław 1991, s. 61-65.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Współczesne polskie toasty – przejawem pauperyzacji życia towarzyskiego, [w:] Język a kultura, t. 5, Potoczność w życiu i kulturze, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Struktura komunikacyjna podziękowania, „Socjolingwistyka” 1994, t. 14.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2000.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Kielce 2001.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Prawienie grzeczności a obmawianie. Językowy obraz osoby komplementowanej i obmawianej, [w:] Język a kultura, t. 17, Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesMasłowska E., Proszę, dziękuję, przepraszam, [w:] Język a kultura t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesMatuszewska P., Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań, „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., Oponowanie cudzym wypowiedziom, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2000, R. XLV.pl_PL
dc.referencesMiodek J., Jeszcze o sposobach zwracania się do drugich, „Język Polski” 1980, R. LX.pl_PL
dc.referencesMiozga E., Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesMoszyński L., Biblijne pozdrowienia w przekładach słowiańskich, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMroczek M., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 69.pl_PL
dc.referencesNitsch K., Pan, ty czy wy?, „Poradnik Językowy” 1907.pl_PL
dc.referencesObyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., Jak formy osobowe grają w teatrze mowy, [w:] Tekst i fabuła. Studia, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Powitania i pożegnania w języku mówionym mieszkańców Krakowa, „Język Polski” 1980, t. 60.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Podziękowania w polszczyźnie mówionej, „Język Polski” 1982, R. LXII.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Przeproszenia w dzisiejszej polszczyźnie, „Język Polski” 1985, R. LXV.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Jednostki otwierające i zamykające replikę w dialogu, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 3, red. B. Dunaj, K. Ożóg, Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesOżóg K., O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesPeisert M., Etykieta językowa i jej wyznaczniki, [w:] Język a kultura, t. 1, Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, „Polonica” 1976, t. II.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski” 1979, R. LIX.pl_PL
dc.referencesRachwał M., Formy adresatywne w mowach staropolskich, „Poradnik Językowy” 1987, z. 7.pl_PL
dc.referencesRachwał M., „Panie Wokulski”, czyli o pewnym typie form adresatywnych w „Lalce” Bolesława Prusa, „Prace Językoznawcze” 1991, nr 6.pl_PL
dc.referencesRachwał M., O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX w., [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesRachwał M., Grzecznościowe akty mowy w korespondencji W. Orkana z matką, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2002, Studia Linguistica I.pl_PL
dc.referencesRzepka R., Walczak B., Socjolekt szlachecki XVII wieku (Próba ogólnej charakterystyki), [w:] Barok w polskiej kulturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25–29 sierpnia 1987 w Krakowie, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSafarewiczowa H., Tytuły grzecznościowe w „Panu Tadeuszu”, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona prof. doktorowi Z. Klemensiewiczowi, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSearle J.R., Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSikora K., Jak pan zawędrował na wieś, „Język Polski” 1993, R. LXXIII.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., Teoria listu, Białystok 2006.pl_PL
dc.referencesStone G., W sprawie charakterystyki gramatycznej wyrazów pan, pani, państwo, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1981, t. 20.pl_PL
dc.referencesStone G., Honorific Pronominal Address in Polish Before 1600, „Oxford Slavonic Papers, New Series” 1984, vol. XVII.pl_PL
dc.referencesStone G., Polish Pronominal Address in the Seventeenth Century, „Oxford Slavonic Papers, New Series” 1985, t. XVII.pl_PL
dc.referencesStone G., Formy adresatywne języka polskiego w osiemnastym wieku, „Język Polski” 1989, R. LXIX.pl_PL
dc.referencesSzczypka K., Formy adresatywne w „Polskiej Komedii Rybałtowskiej”, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1989, t. XVI.pl_PL
dc.referencesSzymański S., Wzory biletow, listow i memoryałow w rożnych materyach z przydatkiem uwag w powszechności o stylu listownym przypisków względem szczegulnych listów gatunkow i drobnych przestrog względem formalności w pisaniu, t. 1, Warszawa 1784.pl_PL
dc.referencesTomiczek E., System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesTomiczek E., Grzeczność w języku, [w:] Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje dydaktyczne, red. F. Grucza, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesTomiczek E., Z badań nad istotą grzeczności językowej, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesTyszyński A., TY, WY, PAN. Czyli o znaczeniu osobistości w języku polskim. Uwaga do psycho-lingwistyki, „Biblioteka Warszawska” 1874, t. 2.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., Formuły grzecznościowe w XVIII-wiecznych diariuszach, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1992, R. XXXVII.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., Co wiemy o zasadach salonowej konwersacji? (Na podstawie pamiętników i kodeksów obyczajowych z drugiej połowy XIX w.), [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe, red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., Komplementy czyli piękne słówka, [w:] Piękno duchowe, piękno materialne, A. Tomecka-Mirek, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku (na podstawie kodeksów obyczajowych), „Studia Językoznawcze Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, t. 8, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk S., Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego, [w:] Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesWarchała J., Pragmatyka dialogu potocznego, „Socjolingwistyka” 1991, t. XI.pl_PL
dc.referencesWaszakowa J., Etykieta językowa w gwarach polskich na przykładzie trzech zbiorów tekstów gwarowych, „Socjolingwistyka” 1992, t. 12/13.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Akty mowy, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesA. Wilkoń, Język mówiony a pisany, „Socjolingwistyka” 1982, t. 4.pl_PL
dc.referencesWiśniewska H., Tytulatura Sebastiana Klonowica (1545–1602), „Język Polski” 1982, R. LXII.pl_PL
dc.referencesWiśniewska H., Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 81.pl_PL
dc.referencesWojtak M., O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów, „Annales UMCS” 1988, Sectio F, Philologiae 6.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Grzeczność po staropolsku w świetle „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, „Poradnik Językowy” 1989, z. 8.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Staropolska etykieta językowa jako obraz relacji międzyludzkich (wybrane zagadnienia), [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesWojtak M., „O polityce w słowiech”. Formy adresatywne w XVIII wieku, „Język Polski” 1996, R. LXXVI.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Staropolska etykieta językowa jako obraz relacji międzyludzkich (Wybrane zagadnienia), [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesWojtasiewicz O., O performatywnym użyciu wyrażeń, „Poradnik Językowy” 1975.pl_PL
dc.referencesWychowaniec dziewiętnastego wieku czyli przepisy przystojności i dobrego tonu w pożyciu towarzyskiem, zebrał i według najlepszych wzorów francuzkich ułożył P.E. Leśniewski, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesZabrocki L., Z teorii socjolingwistyki, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1972, t. XXX.pl_PL
dc.referencesZaręba A., Formy zwracania się do osób drugich w języku polskim i francuskim, „Język Polski” 1981, R. LXI.pl_PL
dc.referencesZdaniukiewicz A., Spór o istotę kultury w pierwszej połowie XIX w., „Język Polski” 1979, R. LIX.pl_PL
dc.referencesZgółkowa H., „Dobranoc” jako formuła grzecznościowa i nazwa własna, „Studia Polonistyczne” 1979, t. VI.pl_PL
dc.referencesZgółkowie H. i T., Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice 1994.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-160-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe