Show simple item record

dc.contributor.authorWasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2019-11-14T07:27:17Z
dc.date.available2019-11-14T07:27:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30732
dc.description.abstractBezpieczeństwo należy do najbardziej elementarnych potrzeb człowieka. Jest podstawowym prawem, które sprowadza się do eliminowania sytuacji zagrażających człowiekowi i jego dobrom. Sytuacje te są wynikiem jego niewłaściwych relacji z otoczeniem. Utrata bezpieczeństwa lub zagrożenie jego utraty pozawala nam uświadomić sobie czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo. Jednocześnie zauważamy, że ciągłe procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie powodują możliwość zachwiania jego stanu. Bezpieczeństwo to stan pozwalający na swobodny rozwój społeczno-gospodarczy państwa i jednostki. Znaczący udział zdarzeń drogowych wśród użytkowników dróg powoduje jego zachwianie na co wpływa coroczny wzrost zarejestrowanych pojazdów samochodowych. Dodatkowym elementem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest stan utrzymania i ilość dróg w Polsce, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich użytkownikom. Sprawność systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego zdaniem autora wymaga zmian, które w konsekwencji przyczynią się do trwałej jego poprawy. Proponowane zmiany należało by rozpocząć od eliminacji barier instytucjonalno-organizacyjnych odpowiedzialnych za jego zapewnienie, które pozwolą w konsekwencji na jego integracje. Zadbanie o bezpieczny ruch drogowy, w którym liczba wypadków i ofiar zostaje zredukowana do jak najniższego możliwego poziomu wymaga i warta jest podjęcia wszelkiego trudu i niezbędnych kosztów. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg powinno być jednym z kluczowych działań funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych za jego zagwarantowanie, wśród których jest państwo i działające w jego strukturze podmioty instytucjonalno-organizacyjne. Sprawne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego wymaga sprawnie funkcjonującej jednostki centralnej jakim jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek lokalnych, służb ratowniczych oraz budowania świadomości społecznej w zakresie wspólnej odpowiedzialności wynikającej z zagrożeń powodowanych przez ruch drogowy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowegopl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo publiczne-ujęcie systemowepl_PL
dc.subjectadministracja publiczna a bezpieczeństwo na drogachpl_PL
dc.subjectzdarzenia drogowepl_PL
dc.subjectpublic safety - systemic viewpl_PL
dc.subjectpublic administration and road safetypl_PL
dc.subjectroad incidentspl_PL
dc.titleInstytucjonalno-organizacyjne determinanty zarządzania bezpieczeństwem na drogach publicznych w Polsce.pl_PL
dc.title.alternativeInstitutional and organizational determinants of safety management on public roads in Polandpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAndrzej Wasiakpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej-wasiak@o2.plpl_PL
dc.dissertation.directorStawasz, Danuta
dc.dissertation.reviewerSienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna
dc.dissertation.reviewerNiedzielski, Piotr
dc.date.defence2019
dc.relation.volume286pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe