Now showing items 1-10 of 1

  analiza materiałów kartograficznych (1)
  cartographic documents analysis (1)
  community of Uniejów (1)
  gmina Uniejów (1)
  jednostki osadnicze z XIX w. (1)
  medieval villages (1)
  morfogeneza wsi, (1)
  morphogenesis of the villages (1)
  settlement units from the XIX century (1)
  villages from the modern period (1)