Show simple item record

dc.contributor.authorDluhopolskyi, Oleksandr
dc.contributor.authorZatonatska, Tetiana
dc.contributor.authorLvova, Ielyzaveta
dc.contributor.authorKlapkiv, Yuriy
dc.date.accessioned2019-11-22T15:25:39Z
dc.date.available2019-11-22T15:25:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30938
dc.description.abstractThe current situation on the Ukrainian labour market is not only characterised by a high rate of unemployment, but also by low‑wage jobs with relatively severe requirements from potential employers. The intensive labour migration from Ukraine is forced by factors such as lower standards of living when compared to the standards in neighbouring countries, the flexibility of changing the place of living and working, and the military crisis in the eastern parts of Ukraine, among others. The article is devoted to the policy on the return of labour migrants to Ukraine. The issues of the increasing number of asylum seekers arriving from Ukraine to other European countries from 2008 to 2017, and the analysis of the main migration trends and legal norms relevant to the migration issues have revealed the mismatch in directions of labour migration flows from Ukraine and boundary crossings by other migrants. By means of analysing the interaction between the rate of human development and the efficiency of migrant integration policies, the authors have proposed several strategic tools to ease the return of the labour force to Ukraine, including the cessation of military actions, raising the level of economic progress, fighting corruption, expanding opportunities for small and medium‑sized businesses, and solving environmental problems.en_GB
dc.description.abstractWspółczesny rynek pracy na Ukrainie charakteryzuje się nie tylko wysokim poziomem bezrobocia, ale i stosunkowo niewysokim wynagrodzeniem przy rygorystycznych wymaganiach ze strony potencjalnych pracodawców. Powoduje to intensywną zarobkową migrację z Ukrainy, uwarunkowaną: niższym poziomem życia na tle państw sąsiednich; elastycznością zmiany miejsca zamieszkania i pracy; kryzysem militarnym we wschodniej części Ukrainy itp. Artykuł poświęcony jest polityce powrotu migrantów zarobkowych na Ukrainę. Przeprowadzona analiza ilościowa ubiegających się o azyl Ukraińców w krajach europejskich od 2008 r. do 2017 r. oraz analiza podstawowych trendów migracyjnych i norm prawnych związanych z kwestiami migracji, uzasadniły niezgodność między kierunkami migracji zarobkowej Ukraińców i klasycznych migrantów. Poprzez analizę wzajemnego inspirowania tempa rozwoju człowieka i skuteczności polityki integracji migrantów, współautorzy zaproponowali kilka strategicznych narzędzi ułatwiających powrót siły roboczej na Ukrainę, które obejmują: zaprzestanie działań wojskowych, podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego, zwalczanie korupcji, zwiększanie możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwiązywanie problemów środowiskowych.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 3
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectcitizenshipen_GB
dc.subjectcrisisen_GB
dc.subjectlabour forceen_GB
dc.subjectlabour migrationen_GB
dc.subjectmigrant flowsen_GB
dc.subjectmigrant reintegration policyen_GB
dc.subjectsocial and economic policyen_GB
dc.subjectobywatelstwopl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectsiła roboczapl_PL
dc.subjectmigracja zarobkowapl_PL
dc.subjectprzepływy migracyjnepl_PL
dc.subjectpolityka reintegracji migrantówpl_PL
dc.subjectpolityka społeczna i gospodarczapl_PL
dc.titleRegulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitationsen_GB
dc.title.alternativeZasady powrotu migrantów zarobkowych na Ukrainę: międzynarodowe doświadczenie i krajowe ograniczeniapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number45-64
dc.contributor.authorAffiliationTernopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
dc.contributor.authorAffiliationTaras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
dc.contributor.authorAffiliationORIPA NAPA, Odessa, Ukraine
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Insurance Department, Lodz, Poland
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAbbott, P., Sapsford, R. (2006), Life‑Satisfaction in Post‑Soviet Russia and Ukraine, “Journal of Happiness Studies”, Vol. 7, Issue 2, pp. 251–287.en_GB
dc.referencesAbout External Labour Migration: The Law of Ukraine (5.11.2015 № 761‑VIII). URL: http://zakon5.rada.gov.ua (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesAdams, R. (2011), Evaluating the economic impact of international remittances on developing countries using household surveys: a literature review, “Journal of Development Studies”, Vol. 47, pp. 809–828.en_GB
dc.referencesAsylum statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesBeine, M., Docquier, F., Schiff, M. (2013), International migration, transfer of norms, and home country fertility, “Canadian Journal of Economics”, Vol. 46 (4), pp. 1406–1430.en_GB
dc.referencesChauvet, L., Mercier, M. (2014), Do return migrants transfer political norms to their origin country? Evidence from Mali, “Journal of Comparative Economics”, Vol. 42 (3), pp. 630–651.en_GB
dc.referencesCortes, P. (2015), The feminization of international migration and its effects on the children left behind: evidence from the Philippines, “World Development”, Vol. 65, pp. 62–78.en_GB
dc.referencesEuropean Asylum Support Office. URL: https://www.easo.europa.eu (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesEuropean Commission Welcomed the Implementation of Ukraine Action Plan on Visa‑Free Regime. URL: https://112.international/ukraine‑and‑eu (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesEurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesGibson, J., McKenzie, D., Stillman, S. (2011), The impacts of international migration on remaining household members: omnibus results from a migration lottery program, “Review of Economic Statistics”, Vol. 93, pp. 1297–1318.en_GB
dc.referencesHuman Development Report (2017). URL: http://hdr.undp.org/en (accessed: 23.10.2018).en_GB
dc.referencesInternational Migration Report (2017). United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division.en_GB
dc.referencesInternational Organization for Migration. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesIvlevs, A., King, R. (2017), Emigration, remittances, and corruption experience of those staying behind, “Public Choice”, Vol. 171 (3), pp. 389–408.en_GB
dc.referencesIvlevs, A., Nikolova, M., Graham, C. (2019), Emigration, remittances, and the subjective well‑being of those staying behind, “Journal of Population Economics”, Vol. 32, pp. 113–151.en_GB
dc.referencesKing, R. (2002), Towards a new map of European migration, “European Migration: Flows, Structures and Regulation”, Vol. 8, Issue 2, pp. 89–106.en_GB
dc.referencesKoshulko, O. (2015), Gender equality in case of Ukrainian female migrants in Poland, “Proceedings of the 10th Women in Culture Conference “Gender, Culture & Migration 2015” (Gdansk, Poland, 6–7 March)”, organised by the Faculty of Social Sciences, University of Gdansk.en_GB
dc.referencesLapshyna, I. (2014), Corruption as a Driver of Migration Aspirations: the Case of Ukraine, “Economics and Sociology”, Vol. 7, Issue 4, pp. 113–127.en_GB
dc.referencesLevitt, P. (1998), Social remittances: migration driven local‑level forms of cultural diffusion, “International Migration Review”, Vol. 32, pp. 926–948.en_GB
dc.referencesMarekova, H., Balak, R., Ilavska, L., Malik, B., Szaniszlo, M., Inocent, Th., Kusin, V., Drabikova, J. (2015), Immigrants in the European Union, Backi Petrovac, Srbija, 154.en_GB
dc.referencesMarkowska‑Manista, U. (2016), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration, Warsaw, 248.en_GB
dc.referencesMassey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal, “Population and Development Review”, Vol. 19 (3).en_GB
dc.referencesMigrant Integration Policy Index (2015). URL: http://www.mipex.eu (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesMigration as a Factor of Development in Ukraine, Kyiv: IOM, 2016.en_GB
dc.referencesMigration in Ukraine: facts and numbers, Kyiv: IOM, 2016.en_GB
dc.referencesMigration Policy Institute (MPI). URL: www.migrationpolicy.org/programs (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesNikolova, M., Graham, C. (2015), In transit: the well‑being of migrants from transition and post‑transition countries, “Journal of Economic Behaviour Organization”, Vol. 112, pp. 164–186.en_GB
dc.referencesNikolova, M., Roman, M., Zimmermann, K.F. (2017), Left behind but doing good? Civic engagement in two postsocialist countries, “Journal of Comparative Economics”, Vol. 45 (3), pp. 658–684.en_GB
dc.referencesOn the procedure for departure from Ukraine and entry into Ukraine of citizens of Ukraine: Law of Ukraine (January 21, 1994, № 3857‑XII). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3857–12 (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesPiore, M.J. (1979), Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge, UK: Cambridge University Press.en_GB
dc.referencesState Border Guard Service of Ukraine. URL: https://dpsu.gov.ua (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesThe State Migration Strategy of Ukraine for the period up to 2025. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesState Statistics Service of Ukraine. URL: http://ww.ukrstat.gov.ua (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesTrading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/ukraine (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesTrends in Total Migrant Stock: The 2015 Revision, United Nations.en_GB
dc.referencesTyshchuk, T. (2018), A High Minimum Salary will Prove Individual Entrepreneurs, or Who has Become More Earned in Ukraine. URL: https://voxukraine.org/uk (accessed: 1.11.2018).en_GB
dc.referencesUkraine population, 2018. URL: http://www.worldometers.info/world‑population/ukraine‑population (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesUnited Nations Treaty Collection. URL: http://treaties.un.org (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesWorld Economic Outlook: Database‑October 2017, International Monetary Fund.en_GB
dc.referencesМінсоцпоітики: Понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.en_GB
dc.referencesURL: https://economics.unian.ua/finance/10173092‑ponad–3–2‑milyona‑ukrajinciv‑postiyno‑pracyuyut‑za‑kordonom‑minsocpolitiki.html (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesНаціональний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.referencesСкільки українців хочуть виїхати за кордон: опитування. URL: http://kr24.com.ua/news/skilki‑ukrajintsiv‑hochut‑vijihati‑za‑kordon‑opituvannja (accessed: 17.11.2018).en_GB
dc.contributor.authorEmaildlugopolsky77@gmail.com
dc.contributor.authorEmailtzatonat@ukr.net
dc.contributor.authorEmaillvovaliza@outlook.com
dc.contributor.authorEmailjurij.klapkiv@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.2478/cer-2019-0022
dc.relation.volume22en_GB
dc.subject.jelF22en_GB
dc.subject.jelF66en_GB
dc.subject.jelJ4en_GB
dc.subject.jelJ61en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.