Show simple item record

dc.contributor.authorSygizman, Kinga
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-12-02T12:29:39Z
dc.date.available2019-12-02T12:29:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSygizman K., Twórczy wybór – o aktywności studentów i sposobach poszerzania kompetencji uniwersalnych, w: Kreatywność w praktyce biznesowej. Część 2, J. Bieńkowska (red.), WUŁ, Łódź 2019, doi: 10.18778/8142-661-9.08.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30971
dc.description.abstractCelem rozdziału jest ukazanie możliwości rozwoju kompetencji uniwersalnych studentów w środowisku akademickim na przykładzie dwóch projektów radiowych: realizacji pracy dyplomowej w formie reportażu dźwiękowego oraz realizacji studenckiej audycji „Uniwersytet Łódzki na fali” prezentowanej na antenie PR Łódź. Obie inicjatywy nie są obligatoryjnie wpisane w program kształcenia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Udział w nich był wynikiem świadomej decyzji studentów, którzy chcieli zdobyć nowe lub rozwinąć posiadane już dziennikarskie umiejętności. Na podstawie przeprowadzonego wśród studentów badania autorka omówiła ich motywację do wzięcia udziału w projektach, towarzyszące ich realizacji lęki i sposoby ich przezwycię-żania, ale przede wszystkim szereg kompetencji, jakie studenci mieli szanse zdobyć udzielając się radiowo.pl_PL
dc.description.abstractThe chapter aims to show the possibility of developing universal competencies of students in the academic environment on the example of two radio projects: the implementation of a diploma thesis in the form of an audio reportage and the student program „Uniwersytet Łódzki na fali” presented on PR Lodz. Both initiatives are not obligatorily included in the curriculum of the „journalism and social communication” field of study. Participation in them is the result of a conscious decision of students who want to acquire new or develop their already existing journalistic skills. Based on the research conducted among the students, the author discusses their motivation to participate in projects, accompanying fears and ways to overcome them, but above all discusses many competencies that students have the chance to gain by engaging in the radio work.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKreatywność w praktyce biznesowej. Część 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectaudycja radiowapl_PL
dc.subjectreportaż radiowypl_PL
dc.subjectkompetencjepl_PL
dc.subjectzaangażowaniepl_PL
dc.titleTwórczy wybór – o aktywności studentów i sposobach poszerzania kompetencji uniwersalnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number118-133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-661-9
dc.referencesBachura-Wojtasik J., Klimczak K. (2015), Słuchaj, nagrywaj, praktykuj – o estetyce dźwięku i dźwiękowych środkach wyrazu oraz o angażowaniu w pracę z dźwiękiem, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczość – pasja – Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Łódź, s. 95–116.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2010), Zintegrowany model kompetencji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 234, s. 199–211.pl_PL
dc.referencesCzapla T. (2018), Kompetencje uniwersalne jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, [w:] Wróblewski M., Czajkowska M., Płuciennik J. (red.), Twórczość. Zatrudnialność. Uniwersytet, Łódź, s. 15–25.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J.S. (2015), Architerktura zaangażowania, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczość – pasja – Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–36.pl_PL
dc.referencesCzarnek-Wnuk P., Sygizman K. (2018), Opieka nad studencką rozgłośnią radiową jako element kształcenia przyszłych dziennikarzy, [w:] Białek M., Iwanowska M. (red), Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, Warszawa, s. 98–109.pl_PL
dc.referencesDubińska P. (2013), Od pszczoły do roju, czyli powstanie i rozwój Akademickiego Radia UL – Uniwersytet Łódzki na fali, praca licencjacka.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Białkowska A. (2015), Personalizacja zadania jako aktywator zaangażowania, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczość – pasja – Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesGałkowski A. (2015), Praca dyplomowa w formie projektu (na przykładzie studiów italianistyki z translatoryką), [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczość – pasja – Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–130.pl_PL
dc.referencesKlimczak K. (2011), Reportaż radiowy – definicja i podział, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litterraria Polonica”, t. 14, nr 1, s. 123–133.pl_PL
dc.referencesKurzyk B. (2015), Model organizacji koła naukowego a rozwój kompetencji praktycznych studetów, [w:] Wdowiński P. (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Łódź, s. 129–141.pl_PL
dc.referencesMatusiak E., Boczek K. (2018), Zostańcie na fali, [w:] Białek M., Iwanowska M. (red.), Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, Warszawa, s. 132–137.pl_PL
dc.referencesMroziński J., Dubińska P. (2013), Akademickie Radio UL – daj się ponieść radiowej pasji, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczy Uniwersytet. Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 141–142.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J. (2013), Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczy Uniwersytet. Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 9–23.pl_PL
dc.referencesSamuel-Idzikowska O. (2017), Kreatywność jako kompetencja zawodowa, [w:] Bieńkowska J. (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Łódź, s. 45–59.pl_PL
dc.referencesSiekiera R. (2015), Realizacja projektu jako forma praktycznego zaangażowania studentów, [w:] Płuciennik J., Klimczak K. (red.), Twórczość – pasja – Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 131–144.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-661-9.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe