Show simple item record

dc.contributor.authorSzynkowski, Jędrzej
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-12-02T12:30:50Z
dc.date.available2019-12-02T12:30:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSzynkowski J., Twórczy pracownik pożądany? Oczekiwania rekruterów a klimat dla kreatywności, w: Kreatywność w praktyce biznesowej. Część 2, J. Bieńkowska (red.), WUŁ, Łódź 2019, doi: 10.18778/8142-661-9.07.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30972
dc.description.abstractZgodnie z najnowszymi prognozami, dotyczącymi dynamiki zmian na rynku pracy, w najbliższych latach kreatywność i powiązane z nią umiejętności będą odgrywały kluczową rolę dla rozwoju organizacji. W niniejszym rozdziale skrótowo przedstawiono główne wyzwania, przed jakimi stoją pracownicy działów rekrutacji i osoby zarządzające kreatywnością w firmach. Odniesiono się do wyników badań z zakresu psychologii pracy, twórczości i organizacji, w tym do koncepcji klimatu dla kreatywności Gorana Ekvalla.pl_PL
dc.description.abstractAccording to the latest forecasts regarding the dynamics of changes in the labour market, in the coming years, creativity and related skills will play a key role in organizational development. The chapter briefly presents the main challenges faced by the employees of recruitment departments and the people managing creativity in companies. Reference was made to the results of research in the field of work psychology, creativity and organization, including Goran Ekvall concept of creativity.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKreatywność w praktyce biznesowej. Część 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectrekruterpl_PL
dc.titleTwórczy pracownik pożądany? Oczekiwania rekruterów a klimat dla kreatywnościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number108-117pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Biuro Karierpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-661-9
dc.referencesAmabile T., Pratt M. (2016), The dynamic componential model of creativity and innovation in organizations: Making progress, making meaning, „Research in Organizational Behavior”, vol. 36, s. 157–183.pl_PL
dc.referencesAndriopoulos C. (2001), Determinants of organisational creativity: a literature review, „Management Decision”, vol. 39, s. 834–840.pl_PL
dc.referencesArnulf J., Tegner L., Larssen Ø. (2010), Impression making by résumé layout: Its impact on the probability of being shortlisted, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, vol. 19, s. 221–230.pl_PL
dc.referencesDubina I. (2005), Managing creativity: theoretical approaches to employees’ creativity development and regulation, „International Journal of Management Concepts and Philosophy”, vol. 1, s. 334–349.pl_PL
dc.referencesEkvall G. (1996), Organizational climate for creativity and innovation, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, vol. 5, s. 105–123.pl_PL
dc.referencesFazlagić J. (2015), Kreatywni w biznesie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrant A., Berry J. (2011), The necessity of others is the mother of invention: intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity, „Academy of Management Journal”, vol. 54, s. 73–96.pl_PL
dc.referencesKarwowski M. (2009a), Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwowski M. (2009b), Klimat dla kreatywności, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwowski M., Jazurek D. (2010), Mój idealny uczeń…Oby tylko nie był zbyt kreatywny? Zastosowanie metodologii choice-based conjoint do badania postrzegania uczniów kreatywnych i pożądanych w klasie szkolnej, [w:] Karwowski M., Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeopold T., Ratcheva V., Zahidi S. (2018), The Future of Jobs Report, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (dostęp: 1.05.2019).pl_PL
dc.referencesNęcka E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesPetrone P. (2019), The Skills Companies Need Most in 2019 – And How to Learn Them, https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2019--and-how-to-learn-them (dostęp: 2.05.2019).pl_PL
dc.referencesSteele L., McIntosh T., Higgs C. (2017), Intrinsic motivation and creativity: Opening up a black box, [in:] Mumford M., Hemlin S. (ed.), Handbook of Research on Leader-ship and Creativity, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesSzmidt K. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesYström A., Aspenberg H., Kumlin A. (2015), Exploring the Creative climate in an open innovation area. Identifying challenges and possibilities, „European Journal of Innovation Management”, vol. 18, s. 70–85.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-661-9.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe