Show simple item record

dc.contributor.authorTiviakova, Anastasiia
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-12-02T12:32:33Z
dc.date.available2019-12-02T12:32:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTiviakova A., Przedsiębiorczość w socjal mediach, w: Kreatywność w praktyce biznesowej. Część 2, J. Bieńkowska (red.), WUŁ, Łódź 2019, doi: 10.18778/8142-661-9.06.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30973
dc.description.abstractRozdział podejmuje problematykę dotyczącą znaczenia mediów społecznościowych dla współczesnego przedsiębiorcy, a także prezentuje zalety i wady zastosowania social mediów w prowadzeniu działalności biznesowej. Opracowanie opiera się na publikacjach zwartych, dokumentach prawnych oraz artykułach naukowych, w których specjaliści z takich państw jak Polska, Rosja i Stany Zjednoczone przedstawiają swoją wizję na temat przedsiębiorczości w mediach społecznościowych. Jego celem jest pokazanie praktycznej użyteczności social mediów w prowadzeniu firmy oraz zaznajomienie z takimi pojęciami jak przedsiębiorczość i media społecznościowe.pl_PL
dc.description.abstractThe chapter relates to the importance of social media for a contemporary entrepreneur, as well as presents the advantages and disadvantages of using social media in running a business. The study is based on scientific publications in which specialists from countries such as Poland, Russia and the United States of America present their vision of entrepreneurship in social media. The aim was to demonstrate the practical utility of social media in running a company, and familiarize with concepts such as entrepreneurship and social media.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKreatywność w praktyce biznesowej. Część 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzedsiębiorcapl_PL
dc.subjectryzyko w przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectInternetpl_PL
dc.subjectsocial mediapl_PL
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.subjectplatforma internetowapl_PL
dc.titlePrzedsiębiorczość w social mediachpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number94-107pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-661-9
dc.referencesArutyunova D.V. (2010), Strategic Management, Publsiher TTI YUFU, Taganrog (Арутюнова Д.В. (2010), Стратегический менеджмент: Учебное пособие, Таганрог: издательство ТТИ ЮФУ).pl_PL
dc.referencesFacebook Italogy, https://www.facebook.com/pg/italogy.polska/community/?ref=page_internal (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesFacebook Jump Planet, https://www.facebook.com/pg/jumpplanetlodz/community/?ref=page_internal (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesGlobal Entrepreneurship Monitoring, What is GEM, http://www.gemconsortium.org/about/news (dostęp: 8.01.2019).pl_PL
dc.referencesGrabowska M., Drygas M. (2010), Determinanty sukcesu przedsiębiorstw, Instytut Technologii Me-chanicznej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/59_Grabowska_M.pdf (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesInstagram Italogy, https://www.instagram.com/italogy.pl/ (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesInstagram Jump Planet, https://www.instagram.com/jump.planet/ (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesJefferson C.E., Traughber S. (2012), Social media in Business. How social media Can Help Small Businesses and Non-Profit Organizations, Cameron University.pl_PL
dc.referencesJump Planet, O nas, http://jumpplanet.pl/lodz/o-nas/ (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesLemańska-Majdzik A., Tomski P. (2013), O sukcesie przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 98, s. 203–214.pl_PL
dc.referencesO nas, https://italogy.pl/content/7-o-nas (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.referencesPawlenko K. (2017), Wpływ sieci społecznościowych na biznes, (Павленко К. (2017), Влияние социальных сетей на бизнес), http://www.npsod.ru/blog/interviews/8774.html (dostęp: 11.03.2019).pl_PL
dc.referencesSzyrokowa G. (2010), Sieci społeczne i przedsiębiorczość, (Широкова Г. (2010), Социальные сети и предпринимательство), https://iq.hse.ru/news/177673766.html (dostęp: 9.01.2019).pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/bartoszsle (dostęp: 20.05.2019).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-661-9.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe