Show simple item record

dc.contributor.authorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława
dc.date.accessioned2019-12-09T12:13:13Z
dc.date.available2019-12-09T12:13:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationAndrzej Kacprzak (2012) „Dzieci osób skazanych na karę pozbawienia wolności: przegląd badań i analiz problematyki”, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) „Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 103-123.pl_PL
dc.identifier.isbn978–83–7525-792-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31003
dc.description.abstractProblematyka dzieci osób odbywających karę pozbawienia wolności mieści się w obszarze współczesnych procesów wykluczenia społecznego. Badania i analizy wskazują, że sytuacja uwięzienia rodzica pośrednio i/lub bezpośrednio wywierać może negatywny wpływ zarówno na kondycję społeczną, jak i psychiczną ich dzieci, o czym świadczyć może fakt, iż należą one do kategorii silnie (nad)reprezentowanej wśród dzieci i młodzieży doświadczających problemów psychicznych, wycofanych z życia koleżeńskiego i szkolnego, osiągających słabe wyniki w nauce, przyjmujących antyspołeczne postawy, czy angażujących się w działalność przestępczą. Problematyka tej kategorii została do tej pory szeroko opisana w literaturze zachodniej, zdecydowanie rzadziej natomiast bywa podejmowana na gruncie polskim. Celem pracy jest wobec tego zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy i trudności życiowe, które niejednokrotnie stają się udziałem dzieci w następstwie przebywania ich rodziców w warunkach izolacji penitencjarnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyd. Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie;
dc.subjectdzieci więźniówpl_PL
dc.subjectresocjalizacjapl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectproblemy adaptacyjnepl_PL
dc.subjectskazanipl_PL
dc.subjectkara pozbawienia wolnościpl_PL
dc.titleDzieci osób skazanych na karę pozbawienia wolności: przegląd badań i analiz problematykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAndrzej Kacprzakpl_PL
dc.page.number103-123pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Kacprzak, doktor nauk społecznych., asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – specjalista w zakresie socjologii dewiacji i kontroli społecznej, kryminologii, polityki karnej i pracy socjalnej. Autor i współautor ponad 20 artykułów naukowych [m.in. Child negligence and criminal onset in ex-prisoners’ early life stories (2019); Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich (2017); Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej; Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu (na podstawie narracji trzeźwiejących alkoholików) (2011)], współautor monografii Praca socjalna z byłymi więźniami i ich rodzinami (2014, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), autor pracy doktorskiej pt. Bariery i szanse reintegracji społecznej byłych więźniów w ich biograficznym doświadczeniu napisanej pod kierunkiem dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder, prof. UŁ. Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Brał udział w realizacji licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych na temat problemów społecznych, zwł. przestępczości, m.in. Społeczne czynniki zachowań przestępczych (grant Ministerstwa Sprawiedliwości), w latach 2011-2015 koordynator projektu Wolność – analiza strategii i losów życiowych osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego (grant w ramach dotacji celowej MNiSW). Obecnie członek międzyinstytutowego zespołu badawczego realizującego projekt pt. Biospołeczne czynniki przestępczości agresywnej (dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pod kierownictwem dr hab. Piotra Chomczyńskiego, prof. UŁ. Publikacje dostępne są pod adresem: https://ktfp.academia.edu/AndrzejKacprzakpl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej_kacprzak@interia.plpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record