Show simple item record

dc.contributor.authorJankowska, Aldona
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:53:22Z
dc.date.available2019-12-11T08:53:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJankowska A., Śmierć–piastunka daje ukojenie. O młodopolskim wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiej, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 105-116, doi: 10.18778/7969-106-7.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31027
dc.description.abstractMy concept of the article was to present the death in literary period Young Poland. The article basis of selected poems of Bronisława Ostrowska and Maryla Wolska. The death and love were in Young Poland movement main literary subjects. In literary period Young Poland differently a death was understood — as the beautiful, gentle women —Madame Mors — the reverse of Danse macabre. The death–nanny give relief and calm. This motive and kind of the death was very popular in Young Poland literary period.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectśmierć–piastunkapl_PL
dc.subjectukojeniepl_PL
dc.subjectwyobrażenie śmiercipl_PL
dc.subjectMłoda Polskapl_PL
dc.subjectwierszepl_PL
dc.subjectBronisława Ostrowskapl_PL
dc.subjectMaryla Wolskapl_PL
dc.titleŚmierć–piastunka daje ukojenie. O młodopolskim wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej i Maryli Wolskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe Death-Nanny Give Relief About Images of Death in Literary period Young Poland in the Selected Poems of Bronisława Ostrowska and Maryla Wolskapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number105-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteAldona Jankowska — ukończyła filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Słuchaczka Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury UŁ, doktorantka w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki literackiej XIX wieku (szczególnie okresu romantyzmu i Młodej Polski), zagadnień dotyczących „kwestii kobiecej”, sposobów realizacji toposów miłości i erotyzmu w literaturze modernistycznej oraz malarstwie secesyjnym.pl_PL
dc.referencesOstrowska B., Pierścień życia: Tartak słoneczny, t. 4, oprac. L. Piwiński, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesOstrowska B., Poezje, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesOstrowska B., Wiersze wybrane, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesWolska M., Obertyńska B., Wspomnienia, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesWolska M., Poezje wybrane, wstęp, wybór i oprac. K. Zabawa, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesAntropologia śmierci. Myśl francuska, przekł. S. Cichowicz i J. M. Godzimirski, wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesAriès P., Człowiek i śmierć, przekł. E. Bąkowska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesAriès P., Rozważania o historii śmierci, przekł. K. Marczewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia zdrowia, red. W. S. Gumułka, W. Rewerski, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesFilozofia i socjologia XX wieku, red. B. Baczko, t. 1, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesGross R., Dlaczego czerwień jest barwą miłości, przekł. A. Porębska, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesGutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesKorab-Brzozowski S., Poezje zebrane, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesLange A., Rozmyślania i inne wiersze, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesLegowicz J., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, wstęp J. Legowicz, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesLubaszewska A., Życie — Śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesOlech B., Harmonia, liryzm, trwoga: studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesParandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Polska literatura współczesna, t. 2, Warszawa 1912.pl_PL
dc.referencesRzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSierotwiński S., Maryla Wolska. Środowisko, życie, twórczość, Wrocław 1963.pl_PL
dc.referencesSikora I., Młodopolska florystyka poetycka, Wałbrzych 2007.pl_PL
dc.referencesSikora I., Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesSikora I., Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, Szczecin 1987.pl_PL
dc.referencesŚmierć jako norma. Śmierć jako skandal, red. W. Kuligowski i P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2004.pl_PL
dc.referencesWalas T., Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1900), Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesWydrycka A., „…Rytmów gałązeczki skrzydlate…”. W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 1998.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe