Show simple item record

dc.contributor.authorMirońska, Dąbrówka
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:54:30Z
dc.date.available2019-12-11T08:54:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMirońska D., Literackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystyki, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 91-103, doi: 10.18778/7969-106-7.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31028
dc.description.abstractThe article is particularly concerned with the visions of death in 19th-century illustrated editions of the Polish fictional literature. The choice of conducting such research resulted from my interest in book as an item which is produced as the effect of cooperation of many people: author, illustrator, editor and printer. I treat the book as a whole, in which coexist both: the text and its graphic visualization.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectplastyczne obrazy śmiercipl_PL
dc.subjectliterackie obrazy śmiercipl_PL
dc.subjectpolska XIX-wieczna beletrystykapl_PL
dc.titleLiterackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystykipl_PL
dc.title.alternativeLiterary and Graphic Visions of Death in 19th-century Illustrated Editions of the Polish Fictional Literaturepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number91-103pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteDąbrówka Mirońska — doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku związana z polskim rynkiem wydawniczym zarówno książkowym, jak i prasowym. Obecnie redaktor prowadzący i wydawca w Wydawnictwie Naukowym PWN. W swoim dorobku ma m.in. publikacje w magazynach: „Humanistyka XXI wieku. Rocznik Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego” oraz „Balkan United”.pl_PL
dc.referencesAlbum do powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, Warszawa 1884. Cynk, rys. J. Kossak.pl_PL
dc.referencesAlbum Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”, Warszawa 1900. Cynk, rys. S. Batowski, J. Kossak i W. Tetmajer.pl_PL
dc.referencesBolesławita [Józef Ignacy Kraszewski], „Omnibus”, Poznań 1869, nr 4.pl_PL
dc.referencesKraszewski J. I., Stara baśń. Powieść z IX wieku, wyd. jubileuszowe, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesKraszewski J. I., Stara baśń. Powieść z IX wieku, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria, powieść ukraińska, Poznań 1867. Miedzioryt, drzeworyt, rys. A. Zaleski, ryt. M. Jaroczyński, S. Łukomski, A. L. Szretter.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria, powieść ukraińska, Petersburg 1851. Drzeworyt, rys. M. Fredro.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria, powieść ukraińska, Warszawa 1884. Fotodruki rysunków według M. E. Andriollego.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria. Powieść ukraińska, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria. Powieść ukraińska, Lipsk–Warszawa 1883. Drzeworyt, rys. W. Gerson, ryt. J. Styfi i in.pl_PL
dc.referencesMalczewski A., Maria. Powieść ukraińska, Warszawa 1876. Fotodruki rysunków według rysunków M. E. Andriollego.pl_PL
dc.referencesPol W., Mohort. Rapsod rycerski z podania, Lwów 1883. Drzeworyt, rys. J. Kossak, ryt. Z. Szymański i A. Zajkowski.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz H., Ogniem i mieczem, t. 2, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesSuffczyński K., Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i legionów, t. 1, Poznań 1875.pl_PL
dc.referencesTarnowski S., Z najnowszych powieści polskich. Henryka Sienkiewicza „Potop” — „Pan Wołodyjowski”, „Przegląd Polski”, R. 23, t. 90, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesAndriolli. Świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia, oprac. J. Wiercińska, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesAriès P., Człowiek i śmierć, przekł. E. Bąkowska, Kraków 1989.pl_PL
dc.referencesGłombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesJanion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKoziołek R., Ciała Sienkiewicza, Katowice 2009.pl_PL
dc.referencesMożdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Narracja werbalna a narracja wizualna. Problemy badawcze, [w:] Literatura a malarstwo — malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPilch A., Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPorębski M., Ikonosfera, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesSkierkowska E., Współczesna ilustracja książki, Wrocław 1969.pl_PL
dc.referencesSzuman S., Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży, Kraków 1951.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe