Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierska, Anna
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:55:35Z
dc.date.available2019-12-11T08:55:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKaźmierska A., Śmierć upoetyczniona — literackie obrazy śmierci samobójczych, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 117-130, doi: 10.18778/7969-106-7.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31029
dc.description.abstractThere exists something like beautiful life. Is it possible to die beautifully? Is there a beauty that can be related to something as terrifying as suicidal dying? The study presents attempts of making the death poetic by the characters that emerged in opuses of the authors of the nineteenth century. The paper shows the reasons why these characters tried to die in a sophisticated way, which cannot be trivial at all. The author of this study attempts to explain why they make their death look like a performance. And the number of viewers is not the most important issue they are worrying about. What is really meaningful is to tear the constraints which are imposed by society, culture, people’s demands and to achieve the liberation from life’s and death’s schemes. The main premise of the paper is that, for all characters, the suicidal death is most of all the manifestation of their own need to decise about themselves and to explore an art in every detail of people’s existence. The discussed phenomena are illustrated in the novels of Henryk Sienkiewicz, Gabriela Zapolska and Włodzimierz Perzyński.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectsamobójstwopl_PL
dc.subjectliterackie obrazy śmierci samobójczychpl_PL
dc.titleŚmierć upoetyczniona — literackie obrazy śmierci samobójczychpl_PL
dc.title.alternativeA Poetic Death — the Literary Images of Suicidal Deaths in the Literature of Nineteenth Centurypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number117-130pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Kaźmierska — rocznik ’91. Studentka II roku filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim (studia magisterskie), specjalizacje nauczycielska, grafika komputerowa i komunikowanie publiczne. Zainteresowania badawcze wiążą się z literaturą wieku XIX i XX, przede wszystkim dotyczą dzieł literackich epoki pozytywizmu i Młodej Polski, oscylują wokół poznawania literacko rozpisanych bohaterów ze środowisk aktorskich oraz należących do cyganerii artystycznej. Autorka zainteresowana jest także postawą bohatera literackiego w zetknięciu z sytuacjami granicznymi (wojna, śmierć, cierpienie, ale też kryzys egzystencjalny). Najwięcej uwagi w swych rozważaniach poświęca zjawisku nie mieszczącemu się w granicach żadnej epoki — dandyzmowi oraz wszelkim próbom podejmowanym przez postaci wybranych utworów literackich estetyzacji tego, co banalne i przyziemne. Sama chciałaby choć przez chwilę uczestniczyć w intelektualnych dysputach bohaterów Próchna Berenta lub znaleźć się w Krakowie z początku XX wieku, by poznać Witkacego i Stanisława Przybyszewskiego.pl_PL
dc.referencesPerzyński W., Wybraniec losu, [w:] tenże, Nowele, wyb. K. Pawłowska–Najder, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz H., Quo vadis, wstęp B. Mazan, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesZapolska G., Fin-de-siècle’istka, Kraków 1958.pl_PL
dc.referencesKapuściński R., Heban, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGutowski W., Gnostyczne światy Młodej Polski. Prolegomena, [w:] Gnoza, gnostycyzm, literatura, red. B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz, Kraków 2012, s. 72–96.pl_PL
dc.referencesKropidłowski M., Religie wobec samobójstwa [online], dostęp 4 sierpnia 2013, dostępny: <http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3948>.pl_PL
dc.referencesSikora I., Młodopolska florystyka poetycka, Wałbrzych 2007.pl_PL
dc.referencesSikora I., Przyroda i wyobraźnia: o symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN [online], dostęp 4 sierpnia 2013, dostępny: <http://sjp.pwn.pl/slownik/2519017/samobójstwo>.pl_PL
dc.referencesWójcicki K. W., Samobójstwo, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 22, Warszawa 1866.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe