Show simple item record

dc.contributor.authorSzkaradnik, Katarzyna
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T09:42:35Z
dc.date.available2019-12-11T09:42:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSzkaradnik K., Poruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiego, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 185-200, doi: 10.18778/7969-106-7.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31036
dc.description.abstractA singer and bard Jacek Kaczmarski left a poetical record of his coping with esophagus cancer in the poems comprised in the posthumous volume entitled Tunnel. In this article, on the background of “the discourse of disease”, the authoress analyses some of the works placed in that book to see how the illness and the end of life are conceptualized in them as well as considers the functions of definite poetical measures exposing experience of the disease. Furthermore, she presents how the social observations relating to the surroundings of suffering person are introduced. Nevertheless, the main object of thought in this text are the ways of taming or else “disarming” of cancer and death by means of carnivalization, removing the taboo, the trial with the myths grown around - but not only. On the one hand, it is about strategies of grotesque transforming, caricature, naturalism, but on the other hand their basis is created by authentic, dramatic experiences resulting in such moving works as the title Tunnel, a trial of explication of clinical death. The authoress ponders over a bond of such polar attitudes and poetics — the brutality or frivolousness of imaging with pathos and lyricism. She tries to outline the ars moriendi of Kaczmarski, based on humanistic protest in the face of death fatality, apologue of temporality, identity and on the Tale. That “art of dying” shows how to meet the inevitable, not only worthily, but also cheerfully.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbólpl_PL
dc.subjectchorobapl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectwierszepl_PL
dc.subjectJacek Kaczmarskipl_PL
dc.titlePoruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiegopl_PL
dc.title.alternativeTo Broach the Conscious Pain with a Word. The Thematization of Disease and Death in the Last Poems by Jacek Kaczmarskipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number185-200pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Szkaradnik — urodzona w 1987 roku, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorantka na tamtejszym Wydziale Filologicznym. Publikowała m.in. w czasopismach naukowych „Anthropos?” i „Hybris”, stale współpracuje z dwutygodnikiem kulturalnym „artPapier”, ponadto współredagowała Dzienniki z lat 1935–1945 prof. Jana Szczepańskiego uhonorowane Nagrodą Historyczną „Polityki” w 2010 roku. Do jej głównych zainteresowań należą: antropologia literatury, problematyka tożsamości, historia idei oraz filozofia hermeneutyczna i egzystencjalna.pl_PL
dc.referencesBöhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, red. S. Czerniak, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesCioran É., Brewiarz zwyciężonych, przekł. A. Dwulit, M. Kowalska, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGajda K., To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Poznań–Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesGrazi A., Jacek Kaczmarski (1957–2004). Życie i twórczość, praca magisterska, [online], dostęp 28 kwietnia 2013, dostępny <http://www.kaczmarski.art.pl/zyciorys/zyciorys.pdf>.pl_PL
dc.referencesKaczmarski J., Antologia poezji, red. K. Nowak, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKaczmarski J., Tunel, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesKasza T., Człowiek w utworach Jacka Kaczmarskiego, praca magisterska, [online], http://www.kaczmarski.art.pl/media/prace/index.php, dostęp 18.04.2013.pl_PL
dc.referencesOsińska K., Twórcza obecność chorych, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesRilke R. M., Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge’a, przekł. W. Hulewicz, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesRosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSobczak E., „Swój własny wróg — mój Bóg”. 5. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, „Znak” 2009, nr 4 (647), s. 117–127.pl_PL
dc.referencesSołżenicyn A., Oddział chorych na raka, przekł. M. B. Jagiełło, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSontag S., Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przekł. J. Anders, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSzubert M., Kulturowe wzory prezentacji gruźlicy i gruźlików w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, [praca doktorska, online], dostęp 2 maja 2013, dostępny <http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=12021&dirids=1,>.pl_PL
dc.referencesWiroński P., Wbrew, pomimo i dlatego. Analiza twórczości Jacka Kaczmarskiego, Kraków 2011.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe