Show simple item record

dc.contributor.authorSadowski, Michał
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T09:54:50Z
dc.date.available2019-12-11T09:54:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSadowski M., Śmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kane, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 227-234, doi: 10.18778/7969-106-7.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31039
dc.description.abstractThe article draws attention to the reversal dominant that is the death in works of Sarah Kane. The scandalous writer presented a different kind of love and death. As a representative of „the Cool Britannia” in her plays engulfs the reader with the cruelty that is clean heroes and cause to the people woke up real humanity. Is due to torture, disease, and death can save the world and its inhabitants? The writer as eloquent and innovative attempts to answer this question because of its small, but rich in creativity, prematurely terminated.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectoczyszczenie duszypl_PL
dc.subjectSarah Kanepl_PL
dc.titleŚmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kanepl_PL
dc.title.alternativeDeath as a Cleansing of the Soul in the Work of Sarah Kanepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number227-234pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Sadowski — absolwent filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŁ, inspektor bankowy w mBanku, przewodniczący Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej w roku akad. 2012/2013. W kręgu jego zainteresowań znajduje się literatura baroku (szczególnie interesują go wątki i motywy mitologiczne oraz poezja wizualna), a także literatura najnowsza.pl_PL
dc.referencesKane S., Miłość Fedry, przeł. M. Semil, „Dialog” 1999, nr 9.pl_PL
dc.referencesKane S., Oczyszczeni, przeł. K. Warlikowski, J. Poniedziałek, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesKane S., Zbombardowani, przeł. P. Wodziński, P. Łysak, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKozłowska J., „O możliwości czytania poza kategorią gender”. Biblijne tropy w dramatach Sarah Kane, [w:] Życie księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga, M. Prussak, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKrall H., Powiedzieć prościej, ”Gazeta Wyborcza” 2002, nr 22 z 26 stycznia 2002, dodatek „Wysokie Obcasy”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przekł. M. Falski, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKwaśniewska M., Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świecie teorii Julii Kristevej, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLachman M., Co mówi dialog, czyli o kłopotach komunikacyjnych w najnowszym dramacie brytyjskim, [w:] Dialog w dramacie, red. W. Baluch, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPobratyn A., Przemiany wizerunku kobiety w dramacie na przykładzie postaci Fedry, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Seria: Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, tom XI, red. E. Hurnikowa, L. Rożek, Częstochowa 2009.pl_PL
dc.referencesRatajczakowa D., W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesSaunders G., „Kochaj mnie lub zabij”. Sarah Kane i teatr skrajności, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSierz A., Jak w mordę, „Dialog” 1999, nr 3.pl_PL
dc.referencesWąchocka E., Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe