Show simple item record

dc.contributor.authorBasiński, Patryk
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-12T13:53:39Z
dc.date.available2019-12-12T13:53:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBasiński P., Obława augustowska jako największa nierozliczona zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej, [w:] Studia z historii politycznej i wojskowej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XX.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-717-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31070
dc.description.abstractArtykuł opisuje obławę augustowską, czyli największą zbrodnię na Polakach po II wojnie światowej, dokonaną w lipcu 1945 r. na ziemiach Suwalszczyzny i Augustowszczyzny, w wyniku której zginęło prawie 600 osób, głównie ludności cywilnej. Celem pracy była analiza przeszkód natury prawnej i praktycznej w dążeniu strony polskiej do rozliczenia zbrodni tzw. obławy augustowskiej. Z kolei problemem badawczym była odpowiedź na pytanie czy istnieją realne szanse uzyskania zadośćuczynienia od strony rosyjskiej za wydarzenia tzw. obławy augustowskiej na drodze krajowych i międzynarodowych procedur sądowych. Autor przedstawił genezę, przebieg i skutki przeprowadzenia obławy. Następnie podjęto próbę kwalifikacji prawnej tej zbrodni, a także przedstawiono aktualny stan śledztwa.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes the Augustow chase, the largest crime on Poles after World War II, carried out in July 1945 in the lands of Suwalki and Augustow. As a result, almost 600 people was died, mainly civilians. The aim of the article was to analyze legal and practical obstacles in the pursuit of the Polish side to account for the so Augustow chase. The research problem was the answer to the question of whether there are real chances of obtaining redress from the Russian side for the events of the Augustow chase on the way of domestic and international court procedures. The author presented the genesis, course and effects of the raid. Then he made an attempt was made to qualify the crime and the current state of the investigation was presented.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii politycznej i wojskowej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectobława augustowskapl_PL
dc.subjectMały Katyńpl_PL
dc.subjectzbrodnia na Polakachpl_PL
dc.titleObława augustowska jako największa nierozliczona zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number229-253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-718-0
dc.referencesAwchimowicz N., Mój Augustów, [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa 1999, s. 692–695.pl_PL
dc.referencesDzierżanowski M., Blinkiewicz A., W służbie Moskwy, „Tygodnik Wprost” 2005, nr 28 (1180).pl_PL
dc.referencesKrajewski K., Łabuszewski T., Białostocki Okręg AK-AKO: VII 1944 – VIII 1945, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKulikowski S., Sewastianowicz I., Nie tylko Katyń, Białystok 1990.pl_PL
dc.referencesMaciejowska A., Przerwane życiorysy. Obława Augustowska – lipiec 1945 r., Białystok 2010.pl_PL
dc.referencesMilewski J.J., Pyżewska A., Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł, Białystok 2010.pl_PL
dc.referencesMilewski J.J., Pyżewska A., Obława augustowska (lipiec 1945 r.), Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesPawluczyk J., Cierniowa droga do wolności. Wspomnienia żołnierza AK z okresu okupacji niemieckiej, sowieckiej i z czasów PRL-u, Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesPietrow N., Psy Stalina, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRoman W., Działalność wojsk NKWD przeciwko polskiemu podziemiu w świetle dokumentów sowieckich, [w:] Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. Polak, Koszalin 1995.pl_PL
dc.referencesStrzembosz T., Konspiracja na ziemi augustowskiej pod okupacją radziecką (1939–1941), „Przegląd Historyczny” 1992, z. 4, s. 667–705.pl_PL
dc.referencesSzlaszyński J., Dzieje lipcowej obławy 1945 r., „Przegląd Augustowski” 1996, nr 5.pl_PL
dc.referencesSzlaszyński J., Makowski A., Augustów. Monografia historyczna, Augustów 2007.pl_PL
dc.referenceshttps://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,14398863,Oblawa_Augustowska__Rosja_nie_pomoze__Rodziny_walcza.htmlpl_PL
dc.referenceswww.dzieje.pl/aktualnosci/nikita-pietrow-fsb-ma-archiwalia-ws-oblawy-augustowskiejpl_PL
dc.referenceswww.naszdziennik.pl/mysl/57837,sladami-oblawy.htmlpl_PL
dc.referenceswww.oblawaaugustowska.plpl_PL
dc.referenceswww.oblawaaugustowska.pl/storage/cms_oblawaaugustowska/files/pismo-urzedu-wojewodzkiego-w-suwalkach-5-ix-1987.jpgpl_PL
dc.referencesKodeks karny ZSRR z dnia 1 stycznia 1927 r.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.pl_PL
dc.referencesKonwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska) (Haga, 18.10. 1907 r.).pl_PL
dc.referencesTraktat Wersalski z 28.06.1919 r.pl_PL
dc.referencesKonwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych (Genewa, 27.07.1929 r.).pl_PL
dc.referencesKarta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (Londyn, 8.08.1945 r.)pl_PL
dc.referencesKonwencja o traktowaniu jeńców wojennych (Genewa, 12.08.1949 r.)pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny (Genewa, 12.08.1949 r.)pl_PL
dc.referencesKonwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rzym, 4.11.1950 r.)pl_PL
dc.referencesUmowa o pomocy prawnej i stosunkach prawniczych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 20 grudnia 1957 r.pl_PL
dc.referencesKonwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości (Nowy Jork, 26.11.1968 r.)pl_PL
dc.referencesStatut Międzynarodowego Trybunału Karnego (Rzym, 17.07.1998 r.).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-717-3.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe