Show simple item record

dc.contributor.authorMakowski, Łukasz
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T07:56:08Z
dc.date.available2019-12-13T07:56:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMakowski Ł., Opisy zwierząt na przykładzie lwa w Bestiariuszu Philippe’a de Thaon, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31077
dc.description.abstractPhilippe de Thaon był klerykiem piszącym w pierwszej ćwierci XII w. Pozostawił po sobie teksty o tematyce przyrodniczej, wśród których wyróżnić należy pierwszy francuskojęzyczny bestiariusz. Pierwszym opisanym w nim zwierzęciem jest lew. Źródło to – Livre des Bestaires – zostało zestawione z wcześniejszymi tekstami, na które autor się powoływał – Fizjologami w różnych redakcjach (grecka, łacińska, Bis – uzupełniony fragmentami Izydora z Sewilli) oraz Etymologiae Izydora z Sewilli. Źródła te powstały między II, a VII w. stanowiły w średniowieczu podstawę wiedzy o przyrodzie. W każdym z nich lew jest pierwszym opisanym zwierzęciem. Źródła te z reguły prezentują pozytywny obraz króla zwierząt. Zawierają też wspólne opisy, jak np. sen z otwartymi oczami. Jednocześnie autorzy każdego kolejnego źródła dopisywali nowe elementy do już istniejącego opisu, przy czym Philippe de Thaon zapisał najbardziej szczegółową charakterystykę lwa. W sferze symbolicznej również zauważyć można zmiany, mimo zachowania podobnego trzonu tradycji przedstawieniowej. Ewolucja ta przebiega podobnie, jak przy opisie fizycznym. Wyjątkiem jest tu Etymologiae, w którym wyjaśnienia symboliczne nie zostały podane przez autora.pl_PL
dc.description.abstractPhilippe de Thaon was a clerc, who worked in first quarter of XII century. He had left texts about nature science, in which must be distinguish 1st French-language bestiary. This source – Livre des bastiaires – was compared with earlier texts, which were sources of information for author – Physiologus in various version (greek, latin, BIs- supplemented by part of Isidore of Seville’s Etymologiae) and Etymologiae of Isidore of Seville. These sources was popular in Middle Ages, and all had been written in beginning centuries of Christianity. Lion is first animal in all of these sources. Sources, generally, presenting positive image of king of animal. They containing also the same describing, like, f. ex. sleeping with an opening eyes. Simultaneously authors of every later sources added a new elements to behavior or look, wherein Philippe de Thaon made the most detailed description. In symbolical aspects also it is looked a changes, althought preserving simile tradition of describing. Evolution of that aspect was similar like in physical description. Etymologiae in an unusual source, because author had not written symbolical explanation of animals.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbestiariuszpl_PL
dc.subjectPhilippe de Thaonpl_PL
dc.subjectliteratura średniowiecznapl_PL
dc.titleOpisy zwierząt na przykładzie lwa w Bestiariuszu Philippe’a de Thaonpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number13-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesCottin-Bizonne Shannon Hogan, Une nouvelle édition du Bestiaire de Philippe de Thaon [rozprawa doktorska], Chapel Hill 2003, http://b-ok.xyz/book/2767323/2d51a9, dostęp: 15.09.2018.pl_PL
dc.referencesThe Etymologies of Isidore of Seville, red. S.A. Barney, W.J. Lewis, J.A. Beach, O. Berghof, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesFizjolog, przeł. K. Jażdżewska, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesFizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, tłum. S. Kobielus, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesIzydor z Sewilli, Etymologiarum Libri XX, Patrologiae Latinae, t. 82, acc. J.P. Migne, Parisiis 1850.pl_PL
dc.referencesLe Bestiaire De Philippe De Thaûn. Texte Critique Publié Avec Introduction, Notes Et Glossaire, par. E. Walberg, Lund 1900.pl_PL
dc.referencesLi Cumpoz Philipe de Thaün. Der Computus des Philipp von Thaün mit einer Einleitung über der Sprache des Autors, red. E. Mall, Strassburg 1873.pl_PL
dc.referencesPhilippe de Thaon, Livre des bestiaries, Det kongelige Bibliotek, Kopenhagen, MS. GKS 3466 8°, http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/225/eng//?var, dostęp: 15.09.2018.pl_PL
dc.referencesPhilippe de Thaon, Livre des bestiaries, Merton College MS. 249, http://image.ox.ac.uk/show-allopenings?collection=merton&manuscript=ms249, dostęp: 15.09.2018.pl_PL
dc.referencesPopular Treatises On Science Written During The Middle Ages, In Anglo-Saxon, Anglo-Norman, And English, red. T. Wright, London 1841.pl_PL
dc.referencesAnglo-Norman Dictionary, http://www.anglo-norman.net/, dostęp: 15.09.2018.pl_PL
dc.referencesCarmody F.J., De Bestiis et aliis rebus and the Latin Physiologus, „Speculum” 1938, vol. 13/2, s. 153–159.pl_PL
dc.referencesCollins A., Symbolism of animals and birds represented in English church architecture, New York 1913.pl_PL
dc.referencesDines I., The problem of the Transitional family of bestiaries, „Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society” 2011–2012, 24, s. 29–52.pl_PL
dc.referencesDressel H., De Isidore Originum Fontibus, Augustae Taurinorum 1874.pl_PL
dc.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKrappe A.H., The Historical Background of Philippe de Thaün’s Bestiaire, „Modern Language Notes” 1944, vol. 59, s. 325–327.pl_PL
dc.referencesLanglois Ch.-V., La connaissance de la nature et du mondu au Moyen Age. D’apres quelques écrits français a l’usage des laics, Paris 1911.pl_PL
dc.referencesLe Goff J., Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesLewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesLops R.L.H., Le pélican dans le bestiaire de Philippe de Thaun, „Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature” 1995, t. 79, s. 377–387.pl_PL
dc.referencesLurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesMann M.F., Der Physiologus des Philipp von Thaün und seine Quellen, ein Beitrag zur allgemeinen Geschichte der Literatur des Mittelalters, Halle 1884.pl_PL
dc.referencesMcCulloch F., Medieval Latin and French bestiaries, Chapel Hill 1962.pl_PL
dc.referencesThe Medieval Bestiary, http://bestiary.ca/index.html, dostęp: 15.09.2018.pl_PL
dc.referencesMedieval France. An encyclopedia, red. W.W. Kibler, G.A. Zinn, L. Earp, London–New York 1995.pl_PL
dc.referencesPanfil T., Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniu najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesPastoureau M., Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesThird International Beast Epic, Fable and Fabliau Colloquium, Münster proceedings, red. J. Goossens, T. Sodmann, Köln 1981.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe