Show simple item record

dc.contributor.authorKaniecka, Monika
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T07:58:08Z
dc.date.available2019-12-13T07:58:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKaniecka M., Problem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych przełomu XVIII i XIX wieku w relacjach Juliusza Ursyna Niemcewicza z podróży po Ameryce, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31078
dc.description.abstractJulian Ursyn Niemcewicz, polski pisarz i polityk, odbył w latach 1797–1807 dwie podróże po Stanach Zjednoczonych. Pokłosiem jego pobytu za oceanem są obszerne dzienniki, w których na bieżąco notował swoje przeżycia, obserwacje i spostrzeżenia na temat tego kraju. Niemcewicz, zwiedzając Stany Zjednoczone, zachwycał się tym państwem, które uważał za urzeczywistnienie oświeceniowych idei równości i wolności. Z drugiej strony, podczas pobytu w Ameryce polski podróżnik zetknął się także z problemem niewolnictwa. W trakcie pobytu w Virginii – jedynym stanie należącym do „Południa”, który odwiedził – szczegółowo opisywał warunki życia niewolników i sposób ich traktowania. Podjął również refleksję nad przyczynami istnienia i utrzymywania niewolnictwa w południowej części USA. Celem artykułu jest analiza sposobu postrzegania niewolnictwa przez Niemcewicza na podstawie jego dzienników, w jaki sposób poglądy Niemcewicza wobec niewolnictwa odzwierciedlają kontekst epoki oraz czy i w jakim stopniu fakt istnienia systemu niewolniczego wywarł wpływ na stosunek pisarza do Stanów Zjednoczonych.pl_PL
dc.description.abstractJulian Ursyn Niemcewicz, Polish writer and politician, in 1797–1807 travelled to the United States twice. During that time he wrote a few comprehensive journals, which described his experiences, observations and opinions about that country. Niemcewicz, while visiting the USA, was delighted about the state, that reminded him the ideals of equality and freedom. However, during the journey he encountered the issue of slavery. During the stay in Virginia – the only south state he visited – Niemcewicz described in details the living conditions of slaves and the way they were treated by their owners. Moreover, he tried to study the possible causes of slavery in the southern parts of the USA. The aim of the article is to analyze the way Niemcewicz perceived slavery, in which way this views reflected the context of epoque and how the existence of slavery influenced his vision of America.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJulian Ursyn Niemcewiczpl_PL
dc.subjectStany Zjednoczonepl_PL
dc.subjectniewolnictwopl_PL
dc.titleProblem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych przełomu XVIII i XIX wieku w relacjach Juliusza Ursyna Niemcewicza z podróży po Amerycepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number39-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętniki czasów moich, t. II, wstęp i oprac. J. Dihm, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza, 1804–1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki, Lwów 1873.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Podróże po Ameryce 1797–1807, wstęp i oprac. A. Wellman-Zalewska, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesBerlin I., Pokolenia w niewoli. Historia niewolnictwa w Ameryce Północnej, Warszawa 2010, s. 106.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Julian Ursyn Niemcewicz, [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 2, red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1994, s. 388–390.pl_PL
dc.referencesDrozdowski M., Rewolucja amerykańska w polskiej myśli historycznej w historiografii i publicystyce 1776–1976, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDrozdowski M., Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich 1776–1944, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesGrudzińska-Gross I., „Jedź do Francji, jedź do Europy”. Niemcewicz i Ameryka, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002, s. 81–88.pl_PL
dc.referencesJeglińska E., Między marzeniem a rzeczywistością. Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., A visit to Mount Vernon a Century Ago, „Century Magazine”, February 1902, s. 510–522.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., Niemcewicz u Niagary (z nie wydanego [sic!] pamiętnika J.U. Niemcewicza), „Bluszcz” 1917, nr 28–29.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., Pobyt Kościuszki i Niemcewicza w latach 1797 i 1798, „Biblioteka Warszawska” 1906, t. 4, s. 241–284.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., Rozstanie się Kościuszki i Niemcewicza w Filadelfii, „Kwartalnik Historyczny” 1906, R. 20, s. 225–252.pl_PL
dc.referencesMiddlekauff R., Rewolucja amerykańska, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 2 (1763–1848), red. B. Sheehan, I. Wawrzyczek, Warszawa 1995, s. 7–29.pl_PL
dc.referencesNalepa M., Literacki plon pobytów Juliana Ursyna Niemcewicza w Ameryce, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002, s. 89–99.pl_PL
dc.referencesPastusiak L., Pierwsi polscy podróżnicy w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesRusinowa I., Pana Juliana przypadki życia. Julian Ursyn Niemcewicz 1797–1841, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWawrzyczek I., System niewolniczy brytyjskiej Ameryki, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych, t. 1 (1607–1763), red. M. Rozbicki, I. Wawrzyczek, Warszawa 1995, s. 137–166.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe