Show simple item record

dc.contributor.authorCedro, Wojciech
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T08:02:22Z
dc.date.available2019-12-13T08:02:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCedro W., Droga na zesłanie polskich kobiet razem z dziećmi po Powstaniu Styczniowym, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31080
dc.description.abstractJedną z najsurowszych kar po powstaniu styczniowym było zesłanie na Sybir. Polacy wbrew swej woli musieli przebyć tysiące kilometrów w drodze na wschód. Oprócz skazanych mężczyzn, znajdowały się tam kobiety – Polki. W historiografii poświęcono niewiele miejsca dziejom polskich zesłanek, które zdecydowały się towarzyszyć swoim bliskim, bądź trafiły w głąb państwa carów za swoją działalność polityczną. Jeden z wątków „kobiecej podróży” jest szczególny, mianowicie podróż na zesłanie z dziećmi. Problemy aprowizacyjne, bezduszność rosyjskich urzędników, choroby oraz fatalne warunki noclegowe to tylko niektóre z problemów na jakie natrafiały matki. Celem niniejszego artykułu, jest przybliżenie warunków z jakimi musiały zmagać się kobiety w drodze na Syberię oraz w głąb Rosji. Uchwycenie tragedii oraz roli Polek, które z poświęceniem własnego życia, starały zapewnić jak najbezpieczniejszą podróż swoim dzieciom.pl_PL
dc.description.abstractThe exile to Siberia was one of the most severe punishment in the Russian Empire’s penal law. Sentenced Poles had to journey thousands kilometers heading East. Besides convicted men, Polish women were exiled as well because of their political activities or personal decision. Indeed, some of Polish women decided to go to Siberia in order to accompany their sentenced husbands or relatives. The history of Polish exiles has not sufficiently been elaborated in historiography. Journey to exile with children is one of the most significant issue in “feminine journeys” topic. Women had to cope with many problems while their journey to Siberia. Among the identified problems were: food’s difficulties, illness, bad living conditions as well as bad attitude of Russian officials. The aim of this article is to describe the conditions of women’s journeys to Siberia. It is focused of their motivation and dedication. Their devotions and often commitments often saved the life of their babies and families.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSyberiapl_PL
dc.subjectzesłaniepl_PL
dc.subjectPowstanie Styczniowepl_PL
dc.titleDroga na zesłanie polskich kobiet razem z dziećmi po Powstaniu Styczniowympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number51-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesCaban W., Dom syberyjski polskich zesłańców politycznych w latach czterdziestych–siedemdziesiątych XIX wieku, [w:] idem, Powstanie styczniowe. Polacy i Rosjanie w XIX wieku. Wybór studiów z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i 65 rocznicy urodzin, Kielce 2011, s. 369–378.pl_PL
dc.referencesDybowski E., Pamiętnik, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesFelińska E., Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie, Wilno 1852– 1853, t. 1–3.pl_PL
dc.referencesGembicka-Trębicka S., Na nieznane losy. Między Ołońcem a Jadryniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym, oprac. A. Brus, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Syberia największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKrupecki L., Listy zesłańca na Sybir 1863–1865, Tarnów 1998.pl_PL
dc.referencesMichalska-Bracha L., Syberyjskie doświadczenia Polek w świetle materiałów Marii Bruchnalskiej – zarys problematyki, [w:] Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, red. A. Kuczyński, Wrocław 2007, s. 131–138.pl_PL
dc.referencesNiebelski E., Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia. Listy z zesłania Jana i Marceliny, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesObuchowska-Morzycka M., Pamiętniki, [w:] J. Klijanienko-Pieńkowski, Pan Pieńkowski? Da, oni zili zdieś… Wołyń, Syberia, Nałęczów, losy ziemiaństwa na podstawie dokumentów rodzinnych, Stalowa Wola 2012, s. 86–422.pl_PL
dc.referencesPrendowska J., Moje wspomnienia, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesŚliwowska W., Polska – Syberia. Dwa światy w oczach polskich zesłanek, [w:] Polska a Syberia. Spotkanie dwóch Światów. Materiały z konferencji naukowej. Łódź 1–2 marca 2001 roku, Łódź 2001, s. 191–200.pl_PL
dc.referencesŚliwowska W., Polskie zesłanki na Syberię w dobie międzypowstaniowej, „Miscellanea Historico- Archivistica” 1996, t. 6, s. 175–183.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe