Show simple item record

dc.contributor.authorŚródkowska, Agata
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-16T08:29:42Z
dc.date.available2019-12-16T08:29:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationŚródkowska A., Projekt cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego – analiza dokumentacji, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31093
dc.description.abstractCelem artykułu jest zaprezentowanie dokumentacji architektonicznej cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, którą wzniesiono w latach osiemdziesiątych XIX w. Do tej pory plany te wykorzystane zostały jako materiał ilustracyjny m.in. w pracy Krzysztofa Stefańskiego pt. „Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821–1914”, jednak nie zostały one szczegółowo opisane. Obecnie są przechowywane w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Autorka zwraca w tekście uwagę na zewnętrzne cechy projektu, tj. na materiał i technikę, ale również na czas wykonania i ich treść. Materiałem pomocniczym okazały się także wydane w latach sześćdziesiątych XIX w. w „Zbiorze Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego” przepisy budowlane, w których zawarto wytyczne odnoszące się do sporządzania tego typu dokumentacji. Przy okazji autorka sprawdza, czy plany budowy cerkwi zostały wykonane przez architekta zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawnymi. Uzupełnieniem artykułu są fotografie przedstawiające poszczególne części projektu oraz samą cerkiew w jej obecnym stanie.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to present architectural documentation of the Orthodox church. St. Alexander Nevsky in Lodz. The building was built in the 1880s. These plans have been used as illustrative material, including in the work of Krzysztof Stefański titled “The sacred architecture of Łódź during the industrial development of the city of 1821– 1914”. However, they have not been described in detail. Currently, they are stored in the collection of the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lodz. The author draws attention to the external features of the project, material and technique, but also to the performance time and content in the text. An auxiliary material was also issued in the 1860s in the “Collection of Administrative Provisions of the Kingdom of Poland” building regulations, in which guidelines regarding the preparation of this type of documentation were included. By the way, the author checks whether the plans for the construction of the church were made by the architect in accordance with the then applicable legal regulations. The article is supplemented with photographs showing individual parts of the project and the church itself in its present state.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthistoria Kościołapl_PL
dc.subjectbudowle sakralnepl_PL
dc.subjectAleksander Newskipl_PL
dc.subjectcerkiew prawosławnapl_PL
dc.subjectdokumentacja architektonicznapl_PL
dc.titleProjekt cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego – analiza dokumentacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number295-307pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego, ul. Kilińskiego 56, 1880–1884 (nr rej. A139 z 20.01.1971).pl_PL
dc.referencesZbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych, cz. 1. Gospodarstwo Miejskie, dodatek do tomu 2, 1867.pl_PL
dc.referencesBadziak K., Chylak K., Łapa M., Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do roku 1914, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesBorowik S., O budowie cerkwi w Łodzi, „Przegląd Prawosławny” 2007, nr 3, s. 21–22.pl_PL
dc.referencesJanczak J., Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1982, z. 11.pl_PL
dc.referencesSokół K., Sosna A., Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesStefański K., Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821–1914, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesStefański K., Ludzie, którzy zbudowali Łódź: leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.), Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesWiernicka V., Prawosławni w Łodzi, Łódź 2015.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe