Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajczyk, Paulina
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-16T08:33:40Z
dc.date.available2019-12-16T08:33:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMikołajczyk P., Kolekcjoner, archiwalia i stara szafa. O możliwościach protokołów muzealnych w zakresie kolekcjonerstwa, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31094
dc.description.abstractW niniejszym artykule krótko wyjaśniono czym jest kolekcja, zbiór i spuścizna oraz dlaczego nie powinno się używać tych określeń jako synonimów. Posługując się przykładem poznańskiego kolekcjonera Mariana Habera opisano etapy prowadzące do powstania protokołu muzealnego oraz prześledzono cały proces decyzyjny w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Opisano także wygląd oraz zawartość protokołów Komisji Zakupu Muzealiów oraz załączników, które tworzą pełną dokumentację sprawy przejęcia spuścizny po Marinie Haberze. Dodatkowo dokonano również krótkiej charakterystyki wybranego z kolekcji obiektu celem zaprezentowania sposobu jej formowania.pl_PL
dc.description.abstractThe folowing article briefly explains how synonyms of word collection are not exactly synonyms and why. Using the example of the Poznań collector Marian Haber, the stages leading to the creation of the museum protocol were described and the entire decision-making process of the National Museum in Poznań was examined. The appearance and contents of the Procurement Committee of the Museuilles and attachments, which form a full documentation of the acquisition of the legacy of Marina Haber, were also described. In addition, a short characteristic of the object selected from the collection was also made to present the method of its formation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkolekcjonerstwo XX w.pl_PL
dc.subjectmuzealnictwo XX w.pl_PL
dc.subjectarchiwistykapl_PL
dc.subjectMarian Haberpl_PL
dc.titleKolekcjoner, archiwalia i stara szafa. O możliwościach protokołów muzealnych w zakresie kolekcjonerstwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number309-322pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesArchiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu USC Łojewo, sygn. 136, Księga urodzeń, 1901 r. USC Trzemeszno – miasto, sygn. 544/77, Księga małżeństw 1899 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Poznaniu Akta miasta Poznania, sygn. 14411 (Kartoteka ewidencji ludności), 14476 (Kartoteka ewidencji ludności), 14659 (Kartoteka ewidencji ludności).pl_PL
dc.referencesArchiwum parafii św. Marcina w Poznaniu Księga zgonów z 1956 r. Księga zgonów z 1975 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu sygn. 160 (Ruch muzealiów. Dary 06.041945–06.12.1949); sygn. 161/3 (Gospodarka muzealna, 1950–1952) t. III; sygn. A 1889 (Muzealia 1977 r.); sygn. A 1950 (Protokoły Komisji Zakupu Muzealiów, t. V); sygn. A 2409 (Komisja zakupów: Kolekcja po M. Haberze (IX 1975 – IX 1976); sygn. A 2410 (Komisja zakupów: Komisja zakupu muzealiów – zestawienie zakupów dzieł sztuki 1976 – I 1977 r.)pl_PL
dc.referencesArchiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu Księga zgonów, 1975 r.pl_PL
dc.referencesKarty inwentarzowe obiektów muzealnych: D 1912–1935; E 5202–5203; Ep 1788–1789; G 27584–27606; GN 1330–1419; GN 27661; I 102–118; I 886–899; Im 101; Mp 2470–2484; P 828; Rd 1198–1205; Rd 1216–1224; Rm 3686–3692; Rm 3721–3725; Rw 1679–1682; Rw 1689–1693; Rz 1726–1732; Rz 1757–1768; V 356–363; V 365–377; WB 165–174; WB 234–235; WH 2152–2153; WH 288; WH 711; WM 486/1–2; WM 616–618; WO 217–219; WW 1040; WW 1105; WZ 1084; WZ 1682/1–2; WZ 1683; WZ 4086–4091; WZ 5202–5261; WZ 5309; WZ 5310; WZ 5373; WZ 5374; WZ 5905.pl_PL
dc.referencesBąbiak G.P. i in., Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, red. J. Lekan-Mrzewka i in., Lublin 2016.pl_PL
dc.referencesBiałonowska M., Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand, mecenas, Lublin 2012.pl_PL
dc.referencesDymnicka-Wołoszyńska H., Kolankowski Z., Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. de Rosseta, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesKsiężopolska A., Kotapka-Minc S., Patologiczne zbieractwo, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2015, 14 (supl. 1/20).pl_PL
dc.referencesLeitgeber S., Poznańskie impresje, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesMiłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesNabytki Muzeum Narodowego w roku 1972 i 1973, „Studia Muzealne” 1975, z. 11.pl_PL
dc.referencesPomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja XVI–XVIII wiek, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesRydzek T., Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty kradzieży dóbr kultury w Polsce w latach 1946–1977, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesSyska E., Marian Swinarski (1902–1965) Poznański antykwariusz i bibliofil, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesŚw. pamięci major Kazimierz Haber, „Peowiak: organ Związku Peowiaków” 1933, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesTalarowska L., Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1976–1979, „Studia Muzealne” 1982, z. 14.pl_PL
dc.references„Głos Wielkopolski”, 4.09.1975, nr 93 (9777).pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1918, red. A. Czubiński, B. Polak, t. V, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. J. Karłowicz i in., t. I, Warszawa 1900–1927.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, wyd. S.B. Linde, t. VI, cz. 2, Lwów 1854–1860.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 4, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesJan Haber (1900–1985) sylwetka naukowa, https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/85106/haber.pdf, dostęp: 17.06.2018.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe