Now showing items 1-7 of 7

  • Czyn czy słowo - co leży u podstaw filozofii pierwszej? 

   Pokorski, Bartosz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   In this paper I compare the philosophy of being, which has its model example in the philosophy of Aristotle, with the philosophy of action proposed by Stanisław Brzozowski. These two constructions differ in their ...
  • Kryzys Europy – kryzys sprawstwa 

   Bogusławski, Marcin Maria (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   In the paper I argue that the source of unrests which torment Europe is the crisis of agency. Referring to Alain Tourain and Joseph E. Stiglitz I try to show that one of the most important sources of crisis of agency are ...
  • Na początku był kryzys 

   Misztal, Dawid (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  • New Atheism and Secularism 

   Sieczkowski, Tomasz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The paper attempts to analyze the theoretical conditions of the possible conflict between the New Atheism and modern secular liberal democracies. After short presentation of a few main components of neoatheistic thinking ...
  • Niezrównoważenie w kryzysie 

   Szymański, Wojciech (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   W czasach kryzysu Europy nadmierne koncentrowanie się na kwestiach rynkowych i gospodarczych w analizowaniu przyczyn i szukaniu rozwiązan wspo łczesnych problemo w wydaje mi się działaniem niedostatecznym. Co więcej, uważam ...
  • Rzym, Europa, świat – prawo rzymskie jako ratio scripta 

   Leszczyński, Marcin (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Wśród historyków prawa istnieje przeświadczenie, że w Europie istnieje dość jednolita tradycja prawna. To przekonanie o jednolitości tradycji wynika z badań nad recepcją prawa rzymskiego przez różne kraje Europy i przyjęcie ...
  • Transhumanizm polityczny - przyszłość bez kryzysu? 

   Misztal, Dawid (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   As is the case with every utopian vision of the future, transhumanism offers some social and political solutions. In recent years transhumanists on both sides of the Atlantic have been trying to make this ideas visible and ...