Show simple item record

dc.contributor.authorBogusławski, Marcin Maria
dc.date.accessioned2020-01-07T15:56:17Z
dc.date.available2020-01-07T15:56:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31134
dc.description.abstractIn the paper I argue that the source of unrests which torment Europe is the crisis of agency. Referring to Alain Tourain and Joseph E. Stiglitz I try to show that one of the most important sources of crisis of agency are economic disparities and financial capitalism. I also argue that the remedy for the crisis of agency are actions that aim at bringing back the agency to as many actors as possible.pl_PL
dc.description.abstractW artykule stawiam tezę, że źródłem niepokojów, które trawią Europę, jest kryzys sprawstwa. Za Alainem Touraine’em i Josephem E. Stiglitzem staram się pokazać, że jednym z ważniejszych źródeł kryzysu sprawstwa są nierówności ekonomiczne i kapitalizm finansowy. Twierdzę także, że remedium na kryzys są działania mające na celu przywrócenie sprawstwa jak największej liczbie aktorów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;42
dc.subjectcrisispl_PL
dc.subjectagencypl_PL
dc.subjectneoliberalismpl_PL
dc.subjectsubjectpl_PL
dc.subjecthuman rightspl_PL
dc.subjectsocial movementspl_PL
dc.subjectStiglitzpl_PL
dc.subjectTourainepl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectsprawstwopl_PL
dc.subjectneoliberalizmpl_PL
dc.subjectpodmiotpl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectruchy społecznepl_PL
dc.titleKryzys Europy – kryzys sprawstwapl_PL
dc.title.alternativeThe Crisis of Europe – the Crisis of Agencypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS 2018pl_PL
dc.page.number1-17pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBalcerowicz, L. (2014), twitt, https://twitter.com/lbalcerowicz/status/51039070035011584 1 [dostęp: 14 września 2016.].pl_PL
dc.referencesBaudrillard, J. (2005). Symularky i symulacja, Warszawa: Sic!pl_PL
dc.referencesBauman, Z. (2012). Kultura jako praxis, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. (2015). Postmodernizm, liberalizm, religia. Krótka polemika, http://racjonalista.tv/postmodernizm-liberalizmreligia-krotka-polemika/ [dostęp: 14 września 2016.].pl_PL
dc.referencesBogusławski, M., M. (2018). Humanistyka i jej przedmiot z perspektywy ontologii kulturowej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesHorkheimer, M., Adorno, T. W. (1994). Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M. (2010). Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.pl_PL
dc.referencesKula, W. (2004). Miary i ludzie, Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesLatour, B. (1988). The Pasteurization of France, Cambridge, MA: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesLatour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesNowak, A., W. (2016). Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, PoznańWarszawa: UAM, IBL PAN.pl_PL
dc.referencesNussbaum, M. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Warszawa: Kultura Liberalnapl_PL
dc.referencesOlsen, B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa: IBL PAN.pl_PL
dc.referencesOręziak, L. (2014). OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa: Książka i Prasa.pl_PL
dc.referencesSerres, M. (1995). Genesis, Michigan: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesStiglitz, J. E. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesTarkowska, E., Mencwel, J., Wiśniewski, J. (2015). Ubóstwo bez miary, Dwutygodnik Internetowy „Kontakt”, nr 142 http://magazynkontakt.pl/prof-tarkowska-ubostwo-bezmiary.htmlpl_PL
dc.referencesTouraine, A. (2010a). O socjologii, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesTouraine, A. (2010b). Samotworzenie się społeczeństwa, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesTouraine, A. (2013). Po kryzysie, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record