Show simple item record

dc.contributor.authorLeszczyński, Marcin
dc.date.accessioned2020-01-08T07:55:52Z
dc.date.available2020-01-08T07:55:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31137
dc.description.abstractWśród historyków prawa istnieje przeświadczenie, że w Europie istnieje dość jednolita tradycja prawna. To przekonanie o jednolitości tradycji wynika z badań nad recepcją prawa rzymskiego przez różne kraje Europy i przyjęcie prawa rzymskiego jako podstawy dla prawa kanonicznego. Prawo rzymskie uważane jest zatem za faktyczny, historyczny fundament różnych porządków prawnych. W tym sensie, prawo rzymskie przejmuje funkcję, przypisywaną mu już w średniowieczu, ratio scripta, zbliżoną w treści do funkcji prawa natury. Co więcej, odwoływanie się do jednolitej tradycji prawnej, prowadzić może do wyrażania anachronicznych opinii o sytuacji politycznej w Europie. W artykule stawiam tezę, że prawo rzymskie nie powinno stanowić odpowiedniego punktu odniesienia dla budowania porządku prawnego w Europie, mimo oczywistych powodów, dla których mogłoby nim być.pl_PL
dc.description.abstractSome legal historians believe that there is a fairly uniform legal tradition in Europe. That conviction is brought about by the research of Roman law’s reception in different countries and its function for canon law. Hence, Roman law is considered to be an actual, historical foundations of different legal orders. In that sense, Roman law takes over a function, already attributed to it in Middle Ages, of ratio scripta. In content it is similar to natural law. What is more, constant reference to the uniform legal tradition can lead to anachronistic opinions on political situation in Europe. In the article I venture an opinion that Roman law should not be a valid reference point for a construction of legal order in Europe – despite the obvious reasons why it could be.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;42
dc.subjectBermanpl_PL
dc.subjectprawo rzymskiepl_PL
dc.subjecthistoria prawapl_PL
dc.subjectius communepl_PL
dc.subjectprawo naturalnepl_PL
dc.subjectAgambenpl_PL
dc.subjectRoman lawpl_PL
dc.subjecthistory of lawpl_PL
dc.subjectius communepl_PL
dc.subjectnatural lawpl_PL
dc.titleRzym, Europa, świat – prawo rzymskie jako ratio scriptapl_PL
dc.title.alternativeRome, Europe, World – Roman Law as the Ratio Scriptapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS 2018pl_PL
dc.page.number56-71pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAgamben, Giorgio (2013a). „Imperium łacińskie” kontra niemieckie supermocarstwo, http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/3593571-imperium-lacinskie-kontra-niemieckie-supermocarstwo/pl_PL
dc.referencesAgamben, Giorgio (2013b). Die endlose Krise ist ein Machtinstrument, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bilder-und-zeiten/giorgio-agamben-im-gespraech-die-endlose-krise-ist-ein-machtinstrument-12193816.html/pl_PL
dc.referencesBerman, Harold Joseph (1974). The Interaction of Law and Religion, Nashville, TN: Abingdon Press.pl_PL
dc.referencesBerman Harold Joseph, Greiner William R., Saliba Samir Nicolas (1995a). The Nature and Functions of Law, Westbury, NY: The Foundation Press.pl_PL
dc.referencesBerman, Harold Joseph, (1995b). Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBöckenförde, Ernst-Wolfgang (1996). Szkoła historyczna w nauce prawa i prolem historyczności prawa, [w:] S. Czerniak, J. Rolewski (red.) Studia z filozofii niemieckiej. Szkoła Rittera. T. 2, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesBorucka-Arctowa, Maria (1957). Prawo natury jako ideologia antyfeudalna. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBucholc, Marta (2014). Imperium łacińskie. http://www.przegladpolityczny.pl/artykul/171/imperium-acinskie-marta-bucholc.html/pl_PL
dc.referencesGiaro, Tomasz (2011). Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy, [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. t. I, Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesGiaro, Tomasz (2008). Roman Law Always Dies with a Codification, [w:] A. Dębiński, M. Jońca (red.), Roman Law and European Culture, 18.pl_PL
dc.referencesKaube, Jürgen (2013). Berlusconis Philosoph liebt krude Thesen. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/bald-lateineuropa-berlusconis-philosoph-liebt-krude-thesen-12183986-p2.htmlpl_PL
dc.referencesKuryłowicz, Marek (2001). Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej, Zeszyty Prawnicze UKSW, 1.pl_PL
dc.referencesKuttner, Stephen (1960). Harmony from Dissonanace: An Interpretation of Medieval Canon Law. Latrobe, Penn.: St. Vincent Archabbey Press.pl_PL
dc.referencesLe Goff, Jacques (1986). Histoire medievale et histoire du droit: un dialogue difficile, [w:] P. Grossi (red.), Storia sociale e dimensione giuridica. Milano: Giuffrè Editore.pl_PL
dc.referencesMarkowski, Mieczysław (2003). Pierwowzory uniwersytetów. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.pl_PL
dc.referencesRosenstock-Huessy, Eugen (2013). Out of revolution. Autobiography of Western Man. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers.pl_PL
dc.referencesToulmin, Stephen (2005). Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz, Witold (2009). Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record