Show simple item record

dc.contributor.authorMisztal, Dawid
dc.date.accessioned2020-01-08T08:58:22Z
dc.date.available2020-01-08T08:58:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31139
dc.description.abstractAs is the case with every utopian vision of the future, transhumanism offers some social and political solutions. In recent years transhumanists on both sides of the Atlantic have been trying to make this ideas visible and hearable in the political mainstream, which makes them all the more interesting. The text examines the set of beliefs supported and promoted by political transhumanism in order to estimate their persuasiveness and their potential efficiency in dealing with the problems they allegedly would solve. First I try to present the general profile of the political dimension of transhumanism. Then, as a result, two main transhumanist political stances are distinguished: technolibertarianism and technoprogressivism. This allows to analyse the functioning of the notion of crisis in the political rhetoric of transhumanism.pl_PL
dc.description.abstractJak ma to miejsce w przypadku każdej utopijnej wizji przyszłości, także transhumanizm przynosi pewne propozycje o charakterze społeczno-politycznym. W ostatnich latach po obu stronach Atlantyku zwolennicy tego nurtu podjęli starania, aby idee te znalazły swoją reprezentację w politycznym mainstreamie. W tekście przyglądam się zestawowi charakterystycznych dla politycznego transhumanizmu przekonań, by ocenić ich potencjalną atrakcyjność i efektywność w rozwiązywania problemów, jakim miałyby w domniemaniu zaradzić. W tym celu staram się najpierw przybliżyć ogólną specyfikę politycznego wymiaru transhumanizmu, by następnie wyróżnić dwie dominujące w nim orientacje: technolibertarianim i technoprogresywizm. Na tak zarysowanym tle scharakteryzowane zostaje funkcjonowanie pojęcia kryzysu w retoryce i postulatach politycznych transhumanizmu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;42
dc.subjecttranshumanismpl_PL
dc.subjectpolitical transhumanismpl_PL
dc.subjecttechnolibertarianismpl_PL
dc.subjecttechnoprogressivismpl_PL
dc.subjectcrisispl_PL
dc.subjecttranshumanizmpl_PL
dc.subjecttranshumanizm politycznypl_PL
dc.subjecttechnoprogresywizmpl_PL
dc.subjecttechnolibertarianizmpl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.titleTranshumanizm polityczny - przyszłość bez kryzysu?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS 2018pl_PL
dc.page.number90-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBarbrook, R., Cameron, A. (1996). Californian Ideology. [w:] Science as Culture, Vol. 6, ss. 44-72.pl_PL
dc.referencesBenedikter, R., Siepmann, K., McIntosh, A. (2015). Zoltan Istvan’s “Teleological Egocentric Functionalism”: A Libertarian Philosophical Basis for “Transhumanist” Politics, [w:] Wood, D.W., Karran, A.J. (red.), Envisioning Politics 2.0, https://transpolitica.org/2015/07/02/zoltan-istvans-teleological-egocentric-functionalism-a-libertarian-philosophical-basis-for-transhumanist-politics/ [dostęp z dn. 30.09.2017].pl_PL
dc.referencesBostrom, N. (2003). Transhumanist Values. http://www.nickbostrom.com/ethics/values.pdf [dostęp z dn. 15.07.2018].pl_PL
dc.referencesBostrom, N. (2005). In Defense of Posthuman Dignity, [w:] Bioethics 19, no. 3, s. 202-214.pl_PL
dc.referencesBostrom, N. (2016). Superinteligencja. Scenariusz, strategie, zagrożenia. Gliwice: Helion SA.pl_PL
dc.referencesCole-Turner, R. (red.) (2011). Transhumanism and Transcendence. Christian Hope in an Age of Technological Enhancement. Washington, DC: Georgetown University Press.pl_PL
dc.referencesDambrot, S. M. (2015). Of Mind and Money: Post-Scarcity Economics and Human Nature, [w:] Wood, D.W., Karran, A.J. (red.), Envisioning Politics 2.0, https://transpolitica.org/2015/07/18/of-mind-and-money-post-scarcity-economics-and-human-nature/ [dostęp z dn. 30.09.2017].pl_PL
dc.referencesFukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.pl_PL
dc.referencesHabermas, J. (2003). Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesHayles, K. (1999). How We Became Posthuman. Chicago & London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesHellekin, B. (2016). What Agreements and Disagreements Exist Between Conservatism and Transhumanism. http://politics.stackexchange.com/questions/10334/what-agreements-and-disagreements-exist-between-conservatism-and-transhumanism [dostęp z dn. 10.10.2017]pl_PL
dc.referencesHughes, J. (2004). Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. Cambridge, MA: Westview Press.pl_PL
dc.referencesHughes, J. (2007). The Compatibility of Religious and Transhumanist Views of Metaphysics, Suffering, Virtue and Transcendence in an Enhanced Future. http://ieet.org/archive/20070326-Hughes-ASU-H+Religion.pdf [dostęp z dn. 06.12.2017].pl_PL
dc.referencesHughes, J. (2010). Problems of Transhumanism: Liberal Democracy vs. Technocratic Absolutism. http://ieet.org/index.php/IEET/print/3670 [dostęp z dn. 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesHughes, J. (2012). The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination 1629-2030, [w:] Zygon: Journal of Religion and Science, vol. 47, no. 4, s. 757-776.pl_PL
dc.referencesHughes, J. (2014). Politics, [w:] Ranisch, R., Sorgner, S. L., (red.), Post- and Transhumanism. An Introduction, Frankfurt: Peter Lang, ss. 133-148.pl_PL
dc.referencesIngdahl, W. (2015). Anarchy beyond Socialism and Capitalism. [w:] Wood, D. W., (red.), Anticipating Tommorow’s Politics, https://transpolitica.org/2015/06/13/anarchy-beyond-socialism-and-capitalism/ [dostęp z dn. 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesIlicki, R. (2011). Bóg cyborgów. Technika i transcendencja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.pl_PL
dc.referencesIordache, R. (2015). A Transhumanist Is Running for 2016 U.S. Presidential Election. But Why?, https://medium.com/@raresiordache/a-transhumanist-is-running-for-2016-u-s-presidential-election-but-why-8f354baf55f2#.ki8641o00 [dostęp z dn. 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesIstvan, Z. (2013). The Transhumanist Wager. Futurity Imagine Media LLC.pl_PL
dc.referencesKlein, N. (2004). No Logo. Izabelin: Świat literacki.pl_PL
dc.referencesLilley, S. (2013). Transhumanism and Society. The Social Debate over Human Enhancement, New York: Springer.pl_PL
dc.referencesLocke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesMisztal, D. (2017). Religijne aspekty transhumanizmu, [w:] Sieczkowski, T., Grabarczyk P., (red.), Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, Łódź: Wydawnictwo UŁ, ss. 135-156.pl_PL
dc.referencesMore, M. (2013). The Philosophy of Transhumanism. [w:] More, M., Vita-More, N., (red.), The Transhumanist Reader. Chichester: John Wiley & Sons, Inc., ss. 3-17pl_PL
dc.referencesNeff, T. (2016). BBB Presents: Q&A with Zoltan Istvan, Transhumanist and U.S. Presidential Candidate, https://medium.com/@brainbarbudapest/bbb-presents-q-a-with-zoltan-istvan-transhumanist-and-u-s-presidential-candidate-a5cc8847d97#.qubzaalrb [dostęp z dn. 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesRanisch, R., Sorgner, S. L., (2014), Introducing Post- and Transhumanism, [w:] Ranisch, R., Sorgner, S. L., (red.), Post- and Transhumanism. An Introduction, Frankfurt: Peter Lang, ss. 7-27.pl_PL
dc.referencesTwyman, M. A. (2015). Political Transhumanism and the Transhumanist Party, [w:] Wood, D. W., (red.), Anticipating Tommorow’s Politics, https://transpolitica.org/2015/04/01/political-transhumanism-and-the-transhumanist-party/ [dostęp z dn. 15.10.2017].pl_PL
dc.referencesWaters, B. (2006). From Human to Posthuman. Christian Theology and Technology in a Postmodern World. Burlington: Ashgate Publishing Company.pl_PL
dc.referencesWood, D. W., (2015). Four Political Futures: Which Will You Choose?, W: Wood, D. W., Karran, A. J. (red.), Envisioning Politics 2.0. https://transpolitica.org/2015/07/24/four-political-futures-which-will-you-choose/ (dostęp z dn. 10.10.2017).pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record