Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Szymon
dc.date.accessioned2020-01-08T11:04:39Z
dc.date.available2020-01-08T11:04:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31143
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej zebrano wyniki badań dotyczących czynników determinujących zachowania transportowe mieszkańców Łodzi. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metod modelowania mikroekonometrycznego, w tym modeli: binarnych logitowych, wielomianowych logitowych kategorii uporządkowanych, wielomianowych logitowych kategorii nieuporządkowanych, stereotypowych logitowych. W badaniu empirycznym wykorzystano dane pochodzące ze społecznych badań jakości życia, co zaowocowało możliwością przetestowania wpływu dużej liczby zmiennych socjoekonomicznych na zachowania transportowe mieszkańców Łodzi. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na dużą rolę zmiennych o charakterze socjodemograficznym w wyjaśnianiu badanego zjawiska. Bardzo istotnym czynnikiem jest także dostępność samochodu w gospodarstwie domowym. Ujawniono także wpływ długości podróży oraz zróżnicowania przestrzennego na częstotliwość wyboru środka transportu w codziennych podróżach łodzian. Analizowano także wpływ wielu czynników o charakterze psychospołecznym, z których jedynie częstotliwość kontaktów towarzyskich oraz wykorzystanie mediów społecznościowych istotnie determinowały zachowania transportowe badanych. Otrzymane wyniki są zgodne z rezultatami badań prowadzonych w innych krajach, co wskazuje, że zachowania transportowe mieszkańców polskiego miasta nie różną się zasadniczo od zachowań przejawianych przez mieszkańców miast w krajach bardziej rozwiniętych. Przeprowadzona analiza potwierdziła także, że mikroekonometryczne modele dyskretnego wyboru są dobrym narzędziem do analizy determinant zachowań transportowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzachowania transportowepl_PL
dc.subjectmodele dyskretnego wyborupl_PL
dc.subjectbinarny model logitowypl_PL
dc.subjectstereotypowy model logitowypl_PL
dc.titleDeterminanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number268pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteW rozprawie doktorskiej zebrano wyniki badań dotyczących czynników determinujących zachowania transportowe mieszkańców Łodzi. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metod modelowania mikroekonometrycznego, w tym modeli: binarnych logitowych, wielomianowych logitowych kategorii uporządkowanych, wielomianowych logitowych kategorii nieuporządkowanych, stereotypowych logitowych. W badaniu empirycznym wykorzystano dane pochodzące ze społecznych badań jakości życia, co zaowocowało możliwością przetestowania wpływu dużej liczby zmiennych socjoekonomicznych na zachowania transportowe mieszkańców Łodzi. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na dużą rolę zmiennych o charakterze socjodemograficznym w wyjaśnianiu badanego zjawiska. Bardzo istotnym czynnikiem jest także dostępność samochodu w gospodarstwie domowym. Ujawniono także wpływ długości podróży oraz zróżnicowania przestrzennego na częstotliwość wyboru środka transportu w codziennych podróżach łodzian. Analizowano także wpływ wielu czynników o charakterze psychospołecznym, z których jedynie częstotliwość kontaktów towarzyskich oraz wykorzystanie mediów społecznościowych istotnie determinowały zachowania transportowe badanych. Otrzymane wyniki są zgodne z rezultatami badań prowadzonych w innych krajach, co wskazuje, że zachowania transportowe mieszkańców polskiego miasta nie różną się zasadniczo od zachowań przejawianych przez mieszkańców miast w krajach bardziej rozwiniętych. Przeprowadzona analiza potwierdziła także, że mikroekonometryczne modele dyskretnego wyboru są dobrym narzędziem do analizy determinant zachowań transportowych.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszymon.wojcik@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorBaranowski, Paweł
dc.dissertation.directorBartosiewicz, Bartosz
dc.dissertation.reviewerHebel, Katarzyna
dc.dissertation.reviewerStrawiński, Paweł
dc.date.defence2020-01-13
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record