Show simple item record

dc.contributor.authorSadowska, Justyna
dc.date.accessioned2020-01-13T16:53:40Z
dc.date.available2020-01-13T16:53:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31156
dc.description.abstractW przygotowanej przeze mnie rozprawie doktorskiej opracowano postępowania cywilne uregulowane w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (dalej jako: u.tr). W pierwszym rozdziale rozprawy doktorskiej przedstawione zostały zagadnienia ogólne. W ramach tego rozdziału wyjaśniono w szczególności znaczenia podstawowych pojęć określających przedmiot przeszczepu. W drugim rozdziale rozprawy doktorskiej przedstawiono regulację prawną postępowań cywilnych z zakresu transplantacji w obcych porządkach prawnych. W rozdziale tym omówiona została także problematyka transplantacji w świetle regulacji europejskich i międzynarodowych. W trzecim rozdziale rozprawy doktorskiej omówiono rys historyczny regulacji prawnej transplantacji w Polsce i na świecie, a w szczególności ewolucję i kształtowanie się postępowań cywilnych z tego zakresu. Czwarty rozdział poświęcony został problematyce zgody na pobranie komórek, tkanek i narządów. W rozdziale tym przedstawiono w szczególności charakter prawny zgody pacjenta na zabieg medyczny. W rozdziale piątym omówiono postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (art. 12 ust. 2–5 u.tr.). Przedmiotem rozdziału szóstego jest postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd na pobranie komórek, tkanek lub narządu na rzecz osoby niespokrewnionej z dawcą (tj. osoby niebędącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem). W rozdziale siódmym dokonano analizy przebiegu postępowania w przedmiocie wyrażenia stanowiska przez sąd rodzinny na pobranie komórek, tkanek i narządów, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu niedozwolonego stanowiącego przestępstwo, a postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu (transplantacja ex mortuo). W rozdziale ósmym przedstawiono problematykę kosztów postępowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpostępowania transplantacyjnepl_PL
dc.subjectpostępowanie cywilnepl_PL
dc.subjectmałoletni dawcapl_PL
dc.subjectzgoda sądu opiekuńczegopl_PL
dc.subjecttransplantacja ex vivopl_PL
dc.subjecttransplantacja ex mortuopl_PL
dc.titlePostępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacjipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJustyna Sadowskapl_PL
dc.page.number476pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorKunicki, Ireneusz
dc.dissertation.reviewerGóra-Błaszczykowska, Agnieszka
dc.dissertation.reviewerMucha, Joanna
dc.date.defence2020
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record