Show simple item record

dc.contributor.authorNykiel-Szymańska, Justyna Teresa
dc.date.accessioned2020-02-05T06:11:34Z
dc.date.available2020-02-05T06:11:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31426
dc.description.abstractNiniejsza praca doktorska dotyczy zdolności wybranych szczepów Trichoderma w biotransformacji alachloru i metolachloru z jednoczesnym uwzględnieniem oddziaływania tychże związków na system antyoksydacyjny oraz profil lipidowy modelu badawczego. Ponadto poddano również ocenie zdolność Trichoderma spp. do promowania wzrostu roślin.pl_PL
dc.description.sponsorship1. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pt. "Analiza zmian w profilu lipidowym oraz ocena aktywności systemu antyoksydacyjnego szczepów Trichoderma poddanych działaniu alachloru''. Kod projektu: B1611000001200.02, 2016, kierownik. 2. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pt. "Ocena wpływu enzymów oksydoredukcyjnych w eliminacji wybranych herbicydów chloroacetanilidowych". Kod projektu: B1711000001551.02, 2017, kierownik. 3. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pt. "Identyfikacja oraz ocena detoksykacji produktów mikrobiologicznej degradacji metolachloru". Kod projektu: B1811000001839.02, 2018, kierownik.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecteliminacjapl_PL
dc.subjectherbicydy chloroacetaniliidowepl_PL
dc.subjectalachlorpl_PL
dc.subjectmetolachlorpl_PL
dc.subjectTrichoderma sp.pl_PL
dc.subjectgrzyb strzępkowypl_PL
dc.subjectsystem antyoksydacyjnypl_PL
dc.subjectfosfolipidypl_PL
dc.subjectpromowanie wzrostu roślinpl_PL
dc.titleEliminacja herbicydów chloroacetanilidowych przez wybrane grzyby strzępkowe z rodzaju Trichodermapl_PL
dc.title.alternativeElimination of chloroacetanilide herbicides by selected filamentous fungi of the genus Trichodermapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number107pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologiipl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.nykiel@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorSłaba, Mirosława
dc.dissertation.reviewerHrynkiewicz, Katarzyna
dc.dissertation.reviewerBizukojć, Marcin
dc.date.defence2020
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe