Show simple item record

dc.contributor.authorŚwiątek-Barylska, Ilona
dc.date.accessioned2020-02-06T12:35:10Z
dc.date.available2020-02-06T12:35:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationŚwiątek-Barylska I., Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-937-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-937-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31445
dc.descriptionLojalność pracowników należy do zagadnień w znacznej mierze pozostających jeszcze poza obszarem współczesnej refleksji naukowej. Dotyczy to zwłaszcza opracowań w formie zwartej na temat jej istoty, genezy, ewolucji, mechanizmów, wymiarów i modeli. Przedstawiona monografia ma istotne znaczenie dla wypełnienia tej luki informacyjnej. Autorka charakteryzuje lojalność pracowników nie tylko jako ich zachowania i postawy, ale także odkrywa jej ścisłe powiązania z wartościami zatrudnionych jako uczestników organizacji. Ukazuje również oddziaływanie otoczenia organizacyjnego na lojalność pracowników współczesnych organizacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectlojalnośćpl_PL
dc.subjectpracownikpl_PL
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subjectlojalność pracowniczapl_PL
dc.titleLojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number286pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Ilona Świątek-Barylska ukończyła w 1989 r. studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku organizacja i zarządzanie. W roku 1997 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej. Od 1989 r. jest zatrudniona w Uniwersytecie Łódzkim, w Katedrze Zarządzania (lata 1989–1997 oraz ponownie od roku 2000). W latach 1997–2000 była pracownikiem Zakładu Zarządzania Personelem. W rozwoju zainteresowań naukowych dr Ilony Świątek-Barylskiej daje się zauważyć dwa etapy. W pierwszych latach pracy naukowej koncentrowały się one na teorii organizacji i zarządzania i wpisywały w zmiany zachodzące od 1989 r. w polskiej gospodarce. Rezultat tych zainteresowań badawczych stanowiła interdyscyplinarna rozprawa doktorska, którą Rada Wydziału Zarządzania UŁ rekomendowała do Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Po obronie rozprawy doktorskiej zainteresowania autorki zaczęły ewoluować w stronę podsystemu społecznego organizacji, w szczególności zarządzania przez wartości. Zaowocowało to podjęciem pogłębionych studiów nad lojalnością pracowników zaprezentowanych w niniejszej monografii.pl_PL
dc.referencesAllen N.J., Meyer J.P., Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity, „Journal of Vocational Behavior” 1996, No. 49.pl_PL
dc.referencesAllen N.J., Meyer J.P., The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, „Journal of Occupational Psychology” 1990, Vol. 63.pl_PL
dc.referencesAntczak Z., Listwan T., Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesArnold E., Price L., Zinkhan G., Consumers, McGraw-Hill, New York 2003.pl_PL
dc.referencesArszułowicz M., Whistleblowing, czyli ujawnianie w dobrej wierze, „Prakseologia” 2007, nr 147.pl_PL
dc.referencesAspinall E., Nancarrow C., Stone M., The meaning and measurement of customer retention, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2001, Vol. 10, No. 1.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A., Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, Free Press, New York 1994.pl_PL
dc.referencesBabbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBarlik E, Podstawowe zasady odnoszenia sukcesów rynkowych. Warszawskie seminarium profesora Philipa Kotlera, „Rzeczpospolita”, 14.10.1998; 21.10.1998; 28.10.1998.pl_PL
dc.referencesBarnard Ch., The Functions of the Executive, Harvard Univeristy Press, Cambridge 1938.pl_PL
dc.referencesBaruch Y., Employability: A substitute for loyalty?, „Human Resource Development International”, http://www.tandf.co.uk/journals (dostęp: 12.03.2009).pl_PL
dc.referencesBaruk A.I., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesBecker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 2nd ed., National Bureau of Economic Research, New York 1975.pl_PL
dc.referencesBednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesBednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesBeer A., Watson D., The Individual and Group Loyalty Scales (IGLS): Construction and preliminary validation, „Journal of Personality Assessment” 2009, Vol. 91, No. 3.pl_PL
dc.referencesBendyk E., Czy da się tyle wiedzieć, żeby przewidywać przyszłość, „Polityka” 2010, nr 13 – „Poradnik Psychologiczny Polityki”, t. 6: Lepsza pamięć, żywszy umysł.pl_PL
dc.referencesBennett R., Rundle-Thiele S., Customer satisfaction should not be the only goal, „Journal of Services Marketing” 2004, Vol. 18, No. 7.pl_PL
dc.referencesBennett R., Rundle-Thiele S., The brand loyalty life cycle: Implications for marketers, „Brand Management” 2005, Vol. 12, No. 4.pl_PL
dc.referencesBielski M., Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesBielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBłachnio A., Psychologia zdrady, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesBlattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBloemer J., Odekerken-Schroder G., The role of employee relationship proneness in creating employee loyalty, „International Journal of Bank Marketing” 2006, Vol. 24, No. 4.pl_PL
dc.referencesBogdanienko J., Podstawowe koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane – Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2006.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesBohner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesBoshoff Ch., Mels G., The impact of multiple commitments on intention to resign: An empirical assessment, „British Journal of Management” 2000, Vol. 3, No. 11.pl_PL
dc.referencesDe Botton A., Wszystko o miłości, Prószyński i spółka, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBouville M., Whistle-blowing and morality, „Journal of Business Ethics” 2008, Vol. 81.pl_PL
dc.referencesBugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBukowska U., Lojalność pracowników – ujęcie atrybutowe i procesowe, [w:] J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesByron W.J., Coming to terms with the new corporate contract, „Business Horizons” 1995, No. 38(1).pl_PL
dc.referencesCappelli P., Zarządzanie talentami: model na XXI wiek, „Harvard Business Review Polska”, maj 2010.pl_PL
dc.referencesCascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesChan W., Mauborgne R., Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair!, „Harvard Business Review Polska”, sierpień 2006.pl_PL
dc.referencesCheng Z., Further investigation of the outcomes of loyalty to supervisor. Job satisfaction and intention to stay, „Journal of Managerial Psychology” 2001, Vol. 16, No. 7/8.pl_PL
dc.referencesCichosz M., Lojalność klienta wobec firmy, „Marketing i Rynek” 2003, nr 8.pl_PL
dc.referencesCliffe S., Human resources: Winning the war for talent, „Harvard Business Review” 1998, No. 76.pl_PL
dc.referencesCohen D., Prusak L., In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard Business School Press, Boston 2001.pl_PL
dc.referencesColeman J.S., Social capital in the creation of human capital, „American Journal of Sociology” 1988, Vol. 94.pl_PL
dc.referencesCollins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, SPM Project, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCoughlan R., Employee loyalty as adherence to shared moral values, „Journal of Managerial Issues” 2005, Vol. 17.pl_PL
dc.referencesDe Cremer D., Bakker M., Accountability and cooperation in social dilemmas: The influence of other’s reputational concerns, „Current Psychology”, summer 2003.pl_PL
dc.referencesCrozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuch. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesCummings L.L., Toward organizational behavior, „Academy of Management Review”, January 1978.pl_PL
dc.referencesCzaińska K., Odkryć zarządzanie, WN PWN, Warszawa 2010, s. 122–123.pl_PL
dc.referencesCzajkowska M., Rola zaufania we współczesnych organizacjach, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J.S., Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J.S., Jestem klientem pracodawcy, Instytut Rozwoju Biznesu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J.S., Przestrzeń w architekturze organizacji, „Acta Universitatis Lodzien- sis. Folia Oeconomica” 2013, z. 282: M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Koło- dziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji.pl_PL
dc.referencesCzarnota-Bojarska J., Dopasowanie człowiek–organizacja i tożsamość organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCzerska M., Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji, [w:] R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCzerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDaniłowicz P., Lisek-Michalska J., Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, [w:] P. Daniłowicz, J. Lisek-Michalska (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesDawes R.M., Messick D.M., Social dilemmas, „International Journal of Psychology” 2000, No. 35.pl_PL
dc.referencesDeal T., Kennedy A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Penguin Books, London 1988.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., Lyncoln Y.S., The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, London 2011.pl_PL
dc.referencesDick A.S., Basu K., Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1994, Vol. 22, No. 2.pl_PL
dc.referencesDirks K.T., Ferrin D.L., The effects of trust in leadership on employee performance, behavior and attitudes. A meta-analysis, „Academy of Management Proceedings” 2000.pl_PL
dc.referencesDolan S.L., Garcia S., Managing by values. Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century, „Journal of Management Development” 2002, Vol. 21, No. 2.pl_PL
dc.referencesDowding K., John P., The three exit, three voice and loyalty framework: A test with survey data on local services, „Political Studies” 2008, Vol. 56.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Knowledge-workers productivity. The biggest challenge, „California Management Review” 1999, No 2.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDurkin D.M., The Loyalty Advantage. Essential steps to energize your company, your customers, your brand, American Management Association, New York 2005.pl_PL
dc.referencesDuboff R., Heaton C., Employee loyalty: A key link to value growth, „Strategy and Leadership”, January–February 1999.pl_PL
dc.referencesDuska R.F., Contemporary Reflection on Business Ethics, Springer, Dordrecht 2007.pl_PL
dc.referencesDwyer D., Interpersonal relationship, „Routledge Modular Psychology” 2000.pl_PL
dc.referencesEscher I., Postawa lojalności pracownika względem organizacji – jak definiować, jak badać i jak kształtować?, [w:] S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesEskildsen J.K., Nussler M.L., The managerial drivers of employee satisfaction and loyalty, „Total Quality Management” 2000, Vol. 11, No. 4/5–6.pl_PL
dc.referencesEurobarometr, Zatrudnienie i polityka społeczna. Europejczycy i zatrudnienie, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_fact_pl_pl.pdf, termin realizacji badania: 24.09.2011 – 9.10.2011 (dostęp: 2.08.2012).pl_PL
dc.referencesEvans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesEwin R.E., Loyalties and why loyalty should be ignored, „Criminal Justice Ethics” 1993, No. 12.pl_PL
dc.referencesFarrell D., Exit, voice, loyalty and neglect as an response to job dissatisfaction: A multidimensional saling study, „Academy of Management Journal” 1983, No. 26.pl_PL
dc.referencesFelfe J., Schmook R., Schyns B., Six B., Does the form of employment make a difference? Commitment of traditional, temporary, and self-employed workers, „Journal of Vocational Behavior” 2008, No. 72(1).pl_PL
dc.referencesFelfe J., Yan W.H., The impact of workgroup commitment on organizational citizenship behaviour, absenteeism and turnover intention: The case of Germany and China, „Asia Pacific Business Review” 2009, Vol. 15, No. 3.pl_PL
dc.referencesFerguson J., Milliman J., Creating effective core organizational values: A spiritual leadership approach, „International Journal of Public Administration” 2008, No. 31.pl_PL
dc.referencesFitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesFlorida R., The Rise of Creative Class, Basic Books, New York 2002.pl_PL
dc.referencesFrankel T., Trust and Honesty: America’s Business Culture at a Crossroad, Oxford University Press, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesFulford M.D., Enz C.A., The impact of empowerment on service employees, „Journal of Managerial Issues” 1995, No. 7.pl_PL
dc.referencesFullerton G., When does commitment lead to loyalty?, „Journal of Service Research” 2003, Vol. 5, No. 4.pl_PL
dc.referencesFurinto A., Pawitra T., Balqiah T.E., Designing competitive loyalty programs: How types of program affect customer equity, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2009, No. 17.pl_PL
dc.referencesGabriano E., Johnson M., The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationship, „Journal of Marketing” 1999, Vol. 63, No. 2.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Etyka w świecie finansów: pojęcie i zagadnienia, [w:] W. Gasparski (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGeorge B., Sims P., McLean A., Mayer D., Przywództwo oparte na autentyczności, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2007.pl_PL
dc.referencesGerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGhoshal S., Bartlett C.A., Moran P., A new manifesto for management, „Sloan Management Review” 1999, Vol. 40, No. 3.pl_PL
dc.referencesGiddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDe Gilder D., Commitment, trust and work behavior: The case of contingent workers, „Personnel Review” 2003, Vol. 32, No. 5.pl_PL
dc.referencesGlavas A., Godwin L.N., Is the perception of ‘goodness’ good enough? Exploring the relationship between perceived corporate social responsibility and employee organizational identification, „Journal of Business Ethics” 2013, No. 114.pl_PL
dc.referencesGraham J.W., Keeley M., Hirschman’s loyalty construct, „Employee Responsibilities and Rights Journal” 1992, Vol. 5, No. 3.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGuryn H., Ciche przywództwo, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 8/257. GUS, Departament Pracy, Monitoring rynku pracy, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_3kw_2012.pdf (dostęp: 10.01.2013).pl_PL
dc.referencesHackett R.D., Bycio P., Hausdorf P.A., Further assessments of Meyer and Allen’s (1991) three-component model of organizational commitment, „Journal of Applied Psychology” 1994, No. 79.pl_PL
dc.referencesHaines V.Y., Jalette P., Larose K., The influence of Human Resource Management practices on employee voluntary rates in the Canadian non-governmental sector, „Industrial and Labor Relations Review” 2010, Vol. 63, No. 2.pl_PL
dc.referencesHajdin M., Employee loyalty: An examination, „Journal of Business Ethics” 2005, Vol. 59, No. 3.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesHandy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHandy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHar D.W., Thompson J.A., Untangling employee loyalty: A psychological contract perspective, „Business Ethics Quarterly” 2007, Vol. 17, No. 2.pl_PL
dc.referencesHayGroup, Building the new leader. Leadreship challenges of the future revealed, http://www.haygroup.com/Leadership2030/ (dostęp: 2.05.2012).pl_PL
dc.referencesHeidtman J., Wolfarth A., Współdziałanie zamiast rywalizacji, „Harvard Business Review Polska”, maj 2010.pl_PL
dc.referencesHeskett J.L., Jones T.O., Sasser W.E. Jr., Schlesinger L.A., Putting the service–profit chain to work, „Harvard Business Review” 1994, Vol. 72, No. 2.pl_PL
dc.referencesHill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesHiltrop J.M., The changing psychological contract: The human resource challenge of 1990s, „European Management Journal” 1995, Vol. 30, No. 13.pl_PL
dc.referencesHirschman A.O., Exit, Voice and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, Cambridge, MA 1970.pl_PL
dc.referencesHirschman A.O., Lojalność, krytyka, rozstanie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesHobman E.V., Bordia P., Gallois C., Consequences of feeling dissimilar from others in a work team, „Journal of Business and Psychology” 2003, Vol. 17, No. 3.pl_PL
dc.referencesHofstede G., The poverty of management control philosophy, „Academy of Management Review”, July 1978.pl_PL
dc.referencesHolloman R., Loyalty: How much? To whom?, „Industrial Management”, May–June 1991.pl_PL
dc.referencesHopej M., Kamiński R., Soul-Management – nowa koncepcja zarządzania?, [w:] K. Zimniewicz (red.) Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesJabłońska G., Jedna praca to za mało, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.241/szukaj.1 (dostęp:1.03.2012).pl_PL
dc.referencesJachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJacoby J., A model of multi-brand loyalty, „Journal of Advertising Research” 1971, Vol. 11, No. 3.pl_PL
dc.referencesJamka B., Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJanssens M., Sels L., van den Brande I., Multiple types of psychological contracts: A six-cluster solution, „Human Relations” 2003, Vol. 56, Issue 11.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K., Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne, [w:] B. Glinkowska, B. Kaczmarek (red.), Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K., Perspektywa indywidualna, [w:] K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesJemielniak D. (red)., Badania jakościowe. Podejścia i teorie, PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJohnson J.K., Rethinking Company Loyalty, Harvard Business School Working Knowledge, http://hbswk.hbs.edu/item/5000.html (dostęp: 7.07.2012).pl_PL
dc.referencesJohnson L., Phillips B., Absolute Honesty: Building A Corporate Culture That Values Straight Talk And Rewards Integrity, American Management Association, New York 2003.pl_PL
dc.referencesJohnson R.A., Whistleblowing. When It Works – And Why, Lynne Rienner Publishers, Boulder CO, 2003.pl_PL
dc.referencesJones T.O., Sasser W.E. Jr., Why satisfied customer defect, [w:] F. Reichheld (ed). The Quest for Loyalty. Creating Value through Partnership, Harvard Business Review Book, Boston 1996.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (red.) Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKamakura W.A., Mittal V., de Rosa F., Mason J.A., Assessing the service profit chain, „Marketing Science” 2002, Vol. 21, No. 3.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, SGH, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesKerns Ch.D., Loyalty in managed care: A leadership system, „Journal of Healthcare Management”, May 2000.pl_PL
dc.referencesKleining J., Police loyalties. A Refuge for scoundrels?, „Professional Ethics” 1996, No. 5.pl_PL
dc.referencesKołakowska Z., Szef uprzedzony do podwładnego przegra, „Rzeczpospolita”, 26– 27.02.2011, nr 47(8863).pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKonarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe – metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKondratuk T.B., Hausdorf P.A., Korabik K., Rosin H.M., Linking career mobility with corporate loyalty: How does job change relate to organizational commitment?, „Journal of Vocational Behavior” 2004, No. 65.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKopczyński T., Elastyczne formy zatrudnienia, [w:] Społeczne problemy zarządzania, „Zeszyty Naukowe” 2000, nr 48 (AE w Poznaniu).pl_PL
dc.referencesKosewski M., Wartości, godność, władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKozielski R., Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKozielski R. (red)., Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKozłowski T., Koncert złych życzeń, „Charaktery. Magazyn Psychologiczny” 2010, nr 6.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Looking ahead: Skills and competencies in the new Europe, [w:] T. Sattelberger, Human Resource Management im Umbrach, Gabler, Wiesbaden 1996.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Zachowanie człowieka w organizacji wiedzy, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKramer R.M., Brewer M.B., Effects of group identity on resource use in a simulated commons dilemma, „Journal of Personality and Social Psychology” 1982, No. 46.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Strategiczność zasobów, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 9.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Wiedza i postawy pracownicze w badaniach empirycznych w konwencji zasobowej zarządzania strategicznego, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, UE w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Piórkowska K., Lojalność pracownicza jako zasób strategiczny. Próba operacjonalizacji strategicznej, [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, „Monografie Politechniki Łódzkiej”, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Piórkowska-Wojciechowska K., Theoretical basic of employee loyalty, „Management” 2005, Vol. 9, No. 1.pl_PL
dc.referencesKurda W., Pracownik–pracodawca. W poszukiwaniu nowej równowagi, www.gfmp.com.pl (dostęp: 30.05.2011).pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLarmer R.A., Whistleblowing and employee loyalty, „Journal of Business Ethics” 1992, Vol 11(2).pl_PL
dc.referencesLeming J., Cheating behavior, subject variables and components of internal – external scale under high and low risk conditions, „Journal of Educational Research”1980, No. 74.pl_PL
dc.referencesLencioni P.M., Niech wartości naprawdę coś znaczą, „Harvard Business Review Polska”, maj 2004.pl_PL
dc.referencesLevine J.M., Hogg M.A., Blaylock D.L., Argote L., Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations, Sage Publications, Los Angeles 2010.pl_PL
dc.referencesLevinson H., Zarządzanie przez czyje cele?, „Harvard Business Review Polska”, marzec 2004.pl_PL
dc.referencesLevinson H., Price C., Munden K., Mandl H., Solley C., Men, Management, and Mental Health, Harvard University Press, Cambridge, MA 1962.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do zarządzania relacjami z pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLisek-Michalska J., Daniłowicz P. (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesListwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesListwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesListwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLurie Y., Frenkel D.A., Mobility and loyalty in labour relations: An Israeli case, „Business Ethics: A European Review” 2002, Vol.11, No. 3.pl_PL
dc.referencesMalthouse E., Mulhern F., Understanding and using customer loyalty and customer value, „Journal of Relationship Marketing” 2007, Vol. 6, No. 3/4.pl_PL
dc.referencesMargiel T., Jak umierały religie, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesMarin R., The age of customer capitalism, „Harvard Business Review”, January– February 2010.pl_PL
dc.referencesMarshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMartenese A., Gronholdt L., Using employee satisfaction measurement to improve people management: An adaptation of Kano’s quality types, „Total Quality Management” 2001, Vol. 12, No. 7/8.pl_PL
dc.referencesMastilak Ch., Matuszewski L., Miller F., Woods A., Designing honesty in your organization, „Strategic Finance”, December 2011.pl_PL
dc.referencesMathieu J.E., Zajac D.M., A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment, „Psychological Bulletin” 1990, Vol. 108.pl_PL
dc.referencesMattila A.S., Emotional bounding and restaurant loyalty, „Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly” 2001, Vol. 42.pl_PL
dc.referencesMayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMeyer J.P., Allen N.J., Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage, Thousand Oaks, CA 1997.pl_PL
dc.referencesMeyer J.P., Allen N.J., Smith C.A., Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization, „Journal of Applied Psychology” 1993, No. 78.pl_PL
dc.referencesMeyer J.P., Bobocel D.R., Allen N.J., Development of organizational commitment during the first year of employment: A longitudinal study of pre- and post-entry influences, „Journal of Management” 1991, Vol. 17.pl_PL
dc.referencesMeyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, „Journal of Vocational Behavior” 2002, No. 61.pl_PL
dc.referencesMiceli M.P., Near J.P., Blownig the Whistle. The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees, Lexington Books, b.m.w., 1992.pl_PL
dc.referencesMiceli M.P., Near J.P., Definition of “whistle-blowing”, [w:] L.H. Peters, C.R.B. Greer, S.A. Youngblood (eds), The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Human Resource Management, Blackwell Publishers, Oxford 1997.pl_PL
dc.referencesMiceli M.P., Near J.P., Dworkin T., Whistle-blowing in Organizations, Routledge, New York 2008.pl_PL
dc.referencesMika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMiles R.E., Creed W.E., Organizational forms and managerial philosophies: A descriptive and analytical review, [w:] B.M. Staw, L.L. Cummings (eds), Research in organizational behavior, Vol. 17, JAI Press, Greenwich, CT 1995.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Covert leadership: Notes on managing professionals, „Harvard Business Review”, November–December 1998.pl_PL
dc.referencesMowday P.T., Porter L.W., Steers R.M., Employee-organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteesm and Turnover, Academic Press, San Diego 1982.pl_PL
dc.referencesMrzygłód J., Lojalność znaczy zaufanie, „Personel”, sierpień 2003.pl_PL
dc.referencesMyjak T., Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesNaus F., van Iterson A., Roe R., Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace, „Human Relations” 2007, Vol. 60, No. 5.pl_PL
dc.referencesNiehoff B.P., Moorman R.H., Blakely G., Fuller J., The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment, „Group and Organization Management” 2001, Vol. 26, No. 1.pl_PL
dc.referencesNikodemska-Wołowik A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesNisbett R.E., Geografia myślenia, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2009.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Elastyczność zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, [w:] J. Cewińska, Z. Chmal (red.), Społeczne i organizacyjne problemy współczesności. Sprawy bliskie sercu Profesor Zdzisławy Janowskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesNonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesNowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesOleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesOrlando J., The fourth wave: The ethics of corporate downsizing, „Business Ethics Quarterly” 1999, No. 9.pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji – „tańczenie” w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 15.03.2013).pl_PL
dc.referencesOyster C.K., Grupy. Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesPadzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPayne A., Holt S., Frow P., Relationship value management: Exploring integration of employee, customer and shareholder value and enterprise performance models, „Journal of Marketing Management” 2001, Vol. 17.pl_PL
dc.referencesPeters T., Thriving on Chaos, Macmillan, London 1988.pl_PL
dc.referencesPeszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Nauko- wo-Techniczne, AGH, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., The Human Equation, Harvard Business School Press, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesPina e Cunha M., The best place to be: Managing control and employee loyalty in a knowledge-intensive company, „Journal of Applied Behavioural Sciences” 2002, Vol. 38, No. 4.pl_PL
dc.referencesPiórkowska-Wojciechowska K., Wybrane psychologiczne uwarunkowania kształtowa- nia lojalności pracowniczej, „Management forum 2020: Nowoczesne metody zarządzania strategicznego”, www.sgh.waw.pl (dostęp:7.05.2009).pl_PL
dc.referencesPlomin R., Natura czy wychowanie, „Charaktery” 2009, nr 12(155).pl_PL
dc.referencesPlomin R., Duniec K., Czerniawska E., Genetyka zachowania, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Podstawowe pojęcia, [w:] A Pocztowski (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (red.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesPokrywka Ł., Długość zatrudnienia u pracodawcy w Polsce, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.23/wpis.522 (dostęp: 28.05.2012).pl_PL
dc.referencesPopczyk W., Zarządzanie zaufaniem jako warunek utrzymania przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne nad ich odpowiednikami nierodzinnymi, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesPorter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPowers E.L., Employee loyalty in a New Millennium, „Advanced Management Journal” 2000, Vol. 65, No. 3.pl_PL
dc.referencesPritchard M., Havitz M., Howard D., Analyzing the commitment-loyalty link in service relationship, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1999, Vol. 27, No. 3.pl_PL
dc.referencesRaport Corporate Values Index 2006, www.onboard.pl (dostęp: 27.05.2010).pl_PL
dc.referencesRaport Corporate Values Index 2009, www.onboard.pl (dostęp: 27.05.2010).pl_PL
dc.referencesRaport Corporate Values Index 2013, w przygotowaniu do publikacji.pl_PL
dc.referencesRaport Hay Group, Building the new leader. Leadership challenges of the future revealed, http://www.haygroup.com/Leadership2030/ (dostęp: 9.05.2012).pl_PL
dc.referencesRaport z badania „Najlepsi pracodawcy 2011 roku”, opracowany przez Hewitt Associates, www.aon.com.pland (dostęp 16.04.2012).pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., The one number you need to grow, „Harvard Business Review”, December 2003.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., The Quest for Loyalty. Creating Value through Partnership, Harvard Business Review Book, b.m.w., 1996.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., Przywództwo prowadzące do lojalności, „Harvard Business Review Polska”, maj 2008.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., Ultimate Question for Unlocking the Door to Good Profits and True Growth, Harvard Business School Publishing Corporation, b.m.w., 2006.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., Teal T., Efekt lojalności. Ukryta siła rozwojowa twojej firmy, Helion, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesO’Reilly C.A., Chatman J., Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior, „Journal of Applied Psychology” 1986, Vol. 71, Issue 3.pl_PL
dc.referencesReinartz W., Kumar V., The mismanagement of customer loyalty, „Harvard Business Review”, July 2002.pl_PL
dc.referencesReinfuss R., MBO, prosta i skuteczna technika zarządzania twoją firmą, Helion, Gliwice 2009.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRokeach M., The Nature of Human Values, Free Press, New York 1973.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Systemy informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRousseau D.M, Schalk R., Psychological Contracts in Employment. Cross-National Perspectives, Sage Publications, London–Delhi 2000.pl_PL
dc.referencesRousseau D., Sitkin S., Burt R., Camerer C., Not so different after all: A cross discipline view of trust, „Academy of Management Review” 1998, Vol. 23, No. 23.pl_PL
dc.referencesRudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesRusbult C.E., Farrell D., Rogers G., Mainus A.G. (1988), Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty, and neglect: An integrative model of responses to declining job satisfaction, „Academy of Management Journal” 1998, No. 31.pl_PL
dc.referencesRusbult C.E., Zembrodt I.M., Gunn L.K., Exit, voice, loyalty and neglect: Responses to dissatisfaction in romantic involvements, „Journal of Personality and Social Psychology” 1982, Vol. 43.pl_PL
dc.referencesRybak M., Kariery bez granic – nowe spojrzenie na karierę zawodową, [w:] M. Rybak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesScarbrough H., Swan J., Explaining the diffusion of knowledge management: The role of fashion, „British Journal of Management” 2001, Vol. 12.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., O podstawie moralności, Hachette Livre Polska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSchuller M., Fuchs G., Marketing lojalnościowy, HDT Consulting, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSchusterschitz C., Geser W., Nöhammer H., Stummer E., Securely attached, strongly committed? On the influence of attachment orientations on organizational commitment, „Zeitschrift für Personalforschung”, Nr. 25(4).pl_PL
dc.referencesSen A., Rozwój i wolność, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSi S., Li Y., Human resource management practices on exit, voice, loyalty, and neglect: Organizational commitment as a mediator, „The International Journal of Human Resource Management” 2012, Vol. 23, No. 8.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz Ł., Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsekwencje, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2010, nr 2(16).pl_PL
dc.referencesSiewak-Sojka Z., Bronowski J., Ludzie i religie świata, Ideograf II, Chorzów 2010.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Wyd. Antykwa, Kluczbork–Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesSkowron Ł., Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Nowe podejście do wiedzy w organizacji, [w:] A. Sitko-Lutek, E. Skrzy- pek (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, http://slowniki.gazeta.pl/pl/ewolucja (dostęp: 29.11.2011).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSmid W., Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Dr Lex, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSolomon C.M., The loyalty factor, „Personnel Journal”, September 1992.pl_PL
dc.referencesSparrow S., The loyalty business, „Personnel Today” 2004, No. 4.pl_PL
dc.referencesSpik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStachowicz-Stanusch A., Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.pl_PL
dc.referencesStephan W.G., Stephen C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesStrelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesSullivan M., Adcock D., Marketing w handlu zagranicznym, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSułek A., Jak działa filtr „nie wiem”. O perspektywie poznawczej w metodologii badań sondażowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K., Boni M. (red.), Raport: Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A., W kierunku indywidualizacji stosunków pracy, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzymańska M., Wolski K., Jobhopping – o częstej zmianie pracy, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.421 (dostęp: 8. 11.2011).pl_PL
dc.referencesSzymański E., Od Mojżesza do Mahometa, Iskry, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSzyszkowska M., Lojalność, http://szyszkowska.bloog.pl/id,329253164,title,LOJALNOSC,index.html?ticaid=6e664#komentarze (dostęp: 6.05.2012).pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Człowiek a organizacja – relacje i zależności, [w:] K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Lojalność pracownicza – mit czy rzeczywistość, [w:] Z. Janowska (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro, Absolwent, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Menedżer w roli inicjatora i propagatora kluczowych wartości organizacyjnych, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Oficyna Wydawnicza Proxima, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Rola lojalności pracowniczej w kreowaniu sukcesu organizacji, [w:] Z. Kreft Z. (red.), Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Transformacja kontraktu psychologicznego jako obraz zmian w relacjach pracownik–organizacja, [w:] J. Skalik, G. Bełza (red.), Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Whistleblowing as a symptom of employee loyalty, „International Journal of Business and Social Science”, w druku.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Whistleblowing w praktyce. Postawy i zachowania pracowników polskich organizacji gospodarczych, [w:] S.A. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Zarządzanie poprzez wartości – szansa czy konieczność współczesnych organizacji, [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Czapla T., Wykorzystanie wartości organizacyjnych w procesie formułowania strategii organizacji non profit, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 11.pl_PL
dc.referencesTaylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, OE Wolters Kluwer, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesDeTellis G. Jr., Jak zarządzać lojalnością, wywiad z J. Welchem, „Gazeta Wyborcza”, 21.04.2009.pl_PL
dc.referencesThe Walker Loyalty Report for Loyalty in the Workplace, www.walkerinfo.com (dostęp: 27.05.2009).pl_PL
dc.referencesToffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesTworuscha M., Religie świata. Chrześcijaństwo, Agora Śl., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTworuscha M., Religie świata. Islam, Agora Śl., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTworuscha M., Religie świata. Judaizm, Agora Śl., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesUrban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r.: Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUtz S., Ouwerkerk J.W., van Lange P.A.M., What is smart in a social dilemma? Differential effects of priming competence on cooperation, „Journal of Social Psychology” 2004, No. 34.pl_PL
dc.referencesVan Vugt M., Hart C., Social identity as social glue: The origins of group loyalty, „Journal of Personality and Social Psychology” 2004, Vol. 86.pl_PL
dc.referencesWaterman R.H. Jr., Waterman J.A., Collard B.A., Toward a career-resilient workforce, „Harvard Business Review” 1994, No. 72(4).pl_PL
dc.referencesWayne S.J., Shore L.M., Liden R.C., Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective, „Academy of Management Journal” 1997, No. 40.pl_PL
dc.referencesWelch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWelch M., Jackson P., Rethinking internal communication: A stakeholder approach, „Corporate Communication: An International Journal” 2007, Vol. 12, No. 2.pl_PL
dc.referencesWellin M., Zarządzanie kontraktem psychologicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWhistleblowing, Fraud and the European Union, An analysis on the law and practice of tackling fraud in Europe, Commisioned by DGXX (Financial Control) of the European Commission, http://www.pcaw.org.uk/cms/sitecontent/view/id/58/highlight/whistleblowing (dostęp:12.02.2012).pl_PL
dc.referencesWhitey M.J., Cooper W.H., Predicting exit, voice, loyalty and neglect, „Administrative Science Quarterly” 1989, Vol. 34.pl_PL
dc.referencesWhitey M.J., Cooper W.H., What’s loyalty?, „Employee Responsibilities and Rights Journal” 1992, Vol. 5, No. 3.pl_PL
dc.referencesWhyte W.H., The Organization Man, University of Pennsylvania Press, b.m.w., 2002 (wyd. 1: 1956).pl_PL
dc.referencesWicker A.W., Attitude versus action: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude object, „Journal of Social Issues” 1969, No. 4.pl_PL
dc.referencesWilmańska-Sosnowska L., Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketin- gu, [w:] B. Gregor (red.), Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWojtaszczyk K., Siła marki polskiego pracodawcy – rezultaty badań empirycznych, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesWosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesDe Wulf K., Odekerken-Schröder G., Iacobucci D., How and why retailers should invest in consumer relationships: A cross-country and cross-industry exploration, „Journal of Marketing” 2001, Vol. 65, No. 4.pl_PL
dc.referencesZaufanie społeczne. Raport z badań 2012, www.cbos.pl (dostęp: 12.06.2012).pl_PL
dc.referencesZawadzka A.M., Konsumenci lojalni i nielojalni wobec marki produktu. Analiza segmentacji psychograficznej, „Czasopismo Psychologiczne” 1998, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesZdaniuk B., Levine J.M., Group loyalty: Impact of member’s identification and contributions, „Journal of Experimental Psychology” 2001, Vol. 37.pl_PL
dc.referencesZhang Y., The effects of perceived fairness and communication on honesty and collusion in a multi-agent setting, „The Accounting Review” 2008, Vol. 83, No. 4.pl_PL
dc.referencesZwiech P, Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 172 (UE w Poznaniu).pl_PL
dc.referencesZinober J.W., The loyalty crisis and American workforce, „Medical Group Management Journal” 1992, Vol. 39, No. 5.pl_PL
dc.referencesŻółcińska W., Nowa organizacja, http://ceo.cxo.pl/artykuly/50898/Nowa.organizacja.html (dostęp: 17.10.2010).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-937-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe