Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.contributor.authorKaczmarek, Bogusław
dc.contributor.authorChebotarov, Viacheslav
dc.date.accessioned2020-02-14T08:13:53Z
dc.date.available2020-02-14T08:13:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGlinkowska-Krauze B., Kaczmarek B., Chebotarov V., Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-054-9.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-054-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31478
dc.description.abstractKsiążka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, z jakimi sytuacjami i problemami w zarządzaniu organizacjami spotykają się współcześni menedżerowie. Ułatwiają też menedżerom i przedsiębiorcom zrozumienie konieczności dostosowania się do globalnej konkurencji, która skutkuje przesunięciem akcentów w zarządzaniu. Autorzy dołożyli starań, aby opracowanie miało charakter kompleksowy i żywią nadzieję, że wniesie ono istotny wkład w teorię i praktykę procesu zarządzania organizacjami, a zwłaszcza szczególnym ich rodzajem – przedsiębiorstwami. Publikacja może stanowić przesłankę do zacieśniania współpracy biznesów różnych krajów i do wspólnych badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectnarodowe kultury biznesowepl_PL
dc.subjectorganizacja firmypl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectnowoczesne zarządzanie firmąpl_PL
dc.titleWspółczesne problemy zarządzania. Teoria i praktykapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number179pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-055-6
dc.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAltkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesAnsoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBazzichi O., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 2003, nr 3.pl_PL
dc.referencesBazzoli G., Reguły demokratyczne w gospodarce?, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 2004, nr 3.pl_PL
dc.referencesBeckhard R., O przyszłych liderach, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., O’Connor M., Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBloom H., Calori R., de Woot Th., Zarządzanie europejskie, Poltex, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBolt J.F., Kształtowanie trójwymiarowych przywódców, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesBusiness Migration, „Zarządzanie na Świecie” 1999, nr 1.pl_PL
dc.referencesChan Kim W., Mauborgne R., Charting Your Company’s Future, „Harvard Business Review” 2002, June, https://hbr.org/2002/06/charting-your-companys-future [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesChandler Jr. A.D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Beard Books, Washington 1962.pl_PL
dc.referencesThe Collected Works of C.G. Jung, H. Read, M. Fordham, G. Adler (eds.), W. McGuire (executive ed.), trans. R.F.C. Hull, Routledge & Kegan Paul, London 1953–1980.pl_PL
dc.referencesCollins J.C., Porras J.I., Przedsiębiorstwa wizjonerskie, cz. I, „Menedżer na Świecie” (dodatek do miesięcznika „Manager”), styczeń 1997.pl_PL
dc.referencesCollins J.C., Porras J.I., Przedsiębiorstwa wizjonerskie, cz. II, „Menedżer na Świecie” (dodatek do miesięcznika „Manager”), luty 1997.pl_PL
dc.referencesCornelissen J., Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCrozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesCzerniawska F., Potter G., Business in a Virtual World. Exploiting Information for Competitive Advantage, McMillan Press, Basingstoke–London 1998.pl_PL
dc.referencesDavid F.R., Strategic Management. Concepts and Cases, 7th ed., Prentice Hall, New Jersey 1999.pl_PL
dc.referencesDecrane A.C., Konstytucyjny model przywództwa, „Zarządzanie na Świecie” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesDeresky H., International Management: Management Across Borders and Cultures, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2000.pl_PL
dc.referencesDietl J., Zewnętrzne uwarunkowania standardów etycznych w biznesie, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność Sp. z o.o., Czytelnik, Akademia Ekonomiczna, Warszawa–Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Praktyka zarządzania, wyd. II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Skuteczne zarządzanie: zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDunnion B., Co to jest marketing, „Rzeczpospolita” 1993, nr 94.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesFinkenzeller U., Przyspieszanie i usprawnianie procesów, „Zarządzanie na Świecie” 1997, nr 5.pl_PL
dc.referencesFiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesGarvin D.A., Building a Learning Organization, „Harvard Business Review” 1993, July–August.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Programy etyczne firm i ich projektowanie, „Master of Business Administration. Central Europe” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Programy etyczne firmy i ich projektowanie, [w:] B. Rok (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGhoshal S., Bartlett C., Managing Across Borders, Random House, London 1988.pl_PL
dc.referencesGill R., Wong A., The Cross-Cultural Transfer of Management Practices: The Case of Japanese Human Resource Management Practices in Singapore, „International Journal of Human Resource Management” 1988, vol. 9, no. 1, https://www.researchgate.net/publication/233475064_The_cross-cultural_transfer_of_management_practices_The_case_of_Japanese_human_resource_management_practices_in_Singapore [dostęp: 28.11.2019].pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 725, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n98/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n98-s51–59/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n98-s51–59.pdf [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Chebotarov V.A., A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of a Modern Ukrainian Manager: The Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2018, vol. 21, no. 3.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Chebotarov V.A., Establishing a Business in Ukraine – The Initial Regulatory Organizational and Legal Aspects for Polish Entrepreneurs, „Comparative Economic Research Central And Eastern Europe” 2019, vol. 22, no. 1.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Chebotarov V.A., Малый и средний бизнес Польши и Украины: проблемы классификации и исходные институциональные основы трансформации, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Chebotarov Ie., Chebotarov V., Analysis of the Origin, Modern Characteristics and Prospects of Determining the Profile of Ukrainian Manager, „Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics” 2018, vol. 3, no. 198, https://socionet.ru/~visnyk/files/198_43-48.pdf [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kaczmarek В., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria і praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGoldratt E.M., Cox J., The Goal: A Process of Ongoing Improvement, 1st ed., 2nd ed., North River Press, Great Barrington 1984, 1992.pl_PL
dc.referencesGrupa Lizbońska, Granice konkurencji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGulski B., Strategie polskich przedsiębiorstw wobec globalizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesHall E.T., Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesHall E.T., The Silent Language, Doubleday, New York 1959, https://monoskop.org/images/5/57/Hall_Edward_T_The_Silent_Language.pdf [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesHamilton Ch., Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner С., Trompenaars F., A World Turned Upside Down: Doing Business in Asia, Judy Piatkus Publishers Ltd, London 1996.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner С., Trompenaars F., The Seven Cultures of Capitalism: Value Systems for Creating Wealth in the United States, Britain, Japan, German, France, Sweden and the Netherlands, Judy Piatkus Publishers Ltd, London 1994.pl_PL
dc.referencesHandy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHisrich R.D., Peters M.P., Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a New Enterprise, 2nd ed., Irwin, Boston 1992.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Culture and Organizations: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival – Software of the Mind, HarperCollins, London 1994.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks 2011, https://digitalcommons.usu.edu/unf_research/53/ [dostęp: 28.11.2019].pl_PL
dc.referencesHofstede G., Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills 1980.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesHofstede Insights, https://www.hofstede-insights.com [dostęp: 25.02.2019].pl_PL
dc.referencesHolpp L., Jak kierować zespołami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHuerlimann W., Uczące się przedsiębiorstwo, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 10.pl_PL
dc.referencesHutt M.D., Speh Th., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesJak do maksimum wykorzystać najlepszych, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 6.pl_PL
dc.referencesJankowicz A.D., The New Journey to Jerusalem: Mission and Meaning in the Managerial Crusade to Eastern Europe, „Organization Studies” 1994, vol. 30, no. 3.pl_PL
dc.referencesJasiński Z (red.)., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesJohnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, 5th ed., Prentice Hall Europe, London–New York 1999.pl_PL
dc.referencesKay J., Podstawy sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKoch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKopka J., New Age a niektóre założenia etyki biznesu, „Humanizacja Pracy” 2007, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesKosieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Principles of Marketing, 5th ed., Prentice Hall, New York 1991.pl_PL
dc.referencesKouzes J.M., Posner B.Z., Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKozak M., Ciężkie życie przedsiębiorców na Ukrainie, http://www.old.pafere.org/artykuly,n2547,ciezkie_zycie_przedsiebiorcow_na_ukrainie.html [dostęp: 30.03.2019].pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKreuter A., Wagner M., Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na Świecie” 2008, nr 12.pl_PL
dc.referencesKrzymiński H., Konieczność doskonalenia konkurencyjności, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKuan Yew L., The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew, vol. 1, Singapore Press Holdings, Singapore 1998.pl_PL
dc.referencesKuan Yew L., The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew. From Third World to First, vol. 2, Times Media Private Limited, Singapore 2000.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Matejun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesLewis R.D., Cross Cultural Communication: A Visual Approach, Transcreen Publications, Warnford 1999, https://books.google.pl/books?id=2_LOefevBwQC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 2.12.2019].pl_PL
dc.referencesLewis R.D., When Cultures Collide: Leading Across Cultures. 3rd ed., Nicholas Brealey International, Boston–London 1996, http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/11/When-Cultures-Collide.pdf [dostęp: 2.12.2019].pl_PL
dc.referencesLimański A., Drabik I., Globalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, [w:] Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.), Видавництво Львівської політехніки, Львів 2012, http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16787/1/154-Limanski-250–251.pdf [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesLimaye M.R., Victor D.A., Cross-Cultural Business Communication: State of the Art and Hypotheses for the 1990, [w:] T. Jackson (ed.), Cross-Cultural Management, Butterworth Heinemann, Oxford 1995.pl_PL
dc.referencesLisiecka K., Kultura przedsiębiorstwa jako czynnik ułatwiający zarządzanie poprzez jakość, „Problemy Jakości” 1998, nr 7.pl_PL
dc.referencesListwan T., Stor M. (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesLundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesLynch R., Corporate Strategy, 4th ed., Financial Times, Prentice Hall, Harlow, New York 2006.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005; wyd. 3, Warszawa 2011, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf [dostęp: 2.01.2020].pl_PL
dc.referencesMcDougall P.P., Oviatt B.M., International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, „Academy of Management Journal” 2000, vol. 43.pl_PL
dc.referencesMenedżerowie koncernów międzynarodowych o czynnikach sukcesu, „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesMeyer A., Główne czynniki poprawy zadowolenia klientów, „Zarządzanie na Świecie” 1998, nr 12.pl_PL
dc.referencesMiciuła I., Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t. 1, nr 2, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_12.pdf [dostęp: 4.12.2019]pl_PL
dc.referencesMikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesMiller R.A., Japan’s Modern Myth: The language and beyond, Weatherhill, New York–Tokyo 1982.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Globalizatson: Separating the Fad from the Fact, [w:] D. Wong-Rieger, F. Riegert (eds.), International Management Research: Looking to the Future, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1993.pl_PL
dc.referencesMisztal J., Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.pl_PL
dc.referencesMorrow J.F., International Entrepreneurship: A New Growth Opportunity, „New Management” 1988, vol. 3.pl_PL
dc.referencesMuhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesNaisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesNajbardziej podziwiane firmy USA, „Zarządzanie na Świecie” 1997, nr 3.pl_PL
dc.referencesNiestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesNissan E., Galindo Martín M.-Á., Méndez-Picazo M.-T., Relationship between Organizations, Institutions, Entrepreneurship and Economic Growth Process, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2011, vol. 7.pl_PL
dc.referencesNizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesNonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York 1995.pl_PL
dc.referencesO co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 12.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOtto J., Marketing relacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesOviatt B.M., McDougal P.P., Toward a Theory of International New Ventures, „Journal of International Business Studies” 1994, vol. 25.pl_PL
dc.referencesPabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPalazzo B., Sposoby umacniania pewnych wartości i postaw w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie na Świecie” 2001, nr 3.pl_PL
dc.referencesPenc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPenc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet Placet, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPenc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet Placet, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPenc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SLG International Training Center, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPenc J., Orientacja marketingowa w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 4.pl_PL
dc.referencesPenc J., Sukces rynkowy produktu, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 3.pl_PL
dc.referencesPenc J., Wszechstronna ocena firmy, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, WSSM, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPenc-Pietrzak I., Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPeters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence. Lessons from America’s Best-Run Companies, Harper & Row, New York 1992.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Pokonywanie luki między myślą a czynem, „Zarządzanie na Świecie” 2010, nr 9.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPokorska B., Ekspansja polskich systemów franchisingowych na rynki zagraniczne, „Handel Wewnętrzny” 2006, nr 3, s. 62–70, https://polona.pl/item/ekspansja-polskich-systemow-franchisingowych-na-rynki-zagraniczne,MzA4MjQ0MjU/0/#info:metadata [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesPopczyk W., Przedsiębiorczość międzynarodowa a rozwój biznesu – analiza wybranych przypadków branży akcesoriów medycznych i biotechnologii, [w:] A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 3, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-3.pdf [dostęp: 25.11.2019].pl_PL
dc.referencesProbst G., Knaese B., Styl zarządzania w firmach opartych na wiedzy, „Zarządzanie na Świecie” 1998, nr 7.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesQuality Control Handbook, McGraw-Hill, New York 1951; 2nd ed., 1962; 3rd ed., 1974; 4th ed., 1988; 5th ed., 1999; 6th ed., 2010.pl_PL
dc.referencesRachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2008, nr 11, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7bebf5a2-f9c6–4c15-a1be-3e486c1921bb/c/504–1528–1-PB.pdf [dostęp: 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesRapaille C., 7 Secrets of Marketing in a Multi-Cultural World, 2nd ed., Tuxedo Production, Boca Raton 2004.pl_PL
dc.referencesRapaille C., The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do, Broadway Books, New York 2007.pl_PL
dc.referencesRingle G., Decyzje marketingowe, „Przegląd Organizacji” 1990, nr 11.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRobbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Diagnoza do scenariusza przyszłości, „Businessman Magazine” 1994, nr 4.pl_PL
dc.referencesRonen S., Shenkar O., Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis, „The Academy of Management Review” 1985, no. 10, https://www.researchgate.net/publication/201382128_Clustering_Countries_on_Attitudinal_Dimensions_A_Review_and_Synthesis [dostęp 4.12.2019].pl_PL
dc.referencesRosnące oczekiwania wobec prezesa zarządu, „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 12.pl_PL
dc.referencesRozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Firma i Rynek” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesRydel M. (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesSamecki W., Przedsiębiorca a niepewność, [w:] T. Afeltowicz, L. Olszewski (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy przedsiębiorczości, doświadczenia polskiej reformy gospodarczej: materiały VI Szkoły Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: Karpacz, 15–21 kwietnia 1985 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesSattes J., Podstawy sukcesów małych i średnich firm, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 6.pl_PL
dc.referencesSchein E.H., Przywództwo a kultura organizacji, [w:] M. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSencar P.M., Decydujące kryterium – potrzeby klienta, „Zarządzanie na Świecie” 1997, nr 3.pl_PL
dc.referencesSenge P.M., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSimons R., Davilla A., Efektywność zarządzania, „Zarządzanie na Świecie” 2008, nr 5.pl_PL
dc.referencesSitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesSkowron-Grabowska B., Stanula A., Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, [w:] B. Skowron-Grabowska, I. Otoli (red.), Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.pl_PL
dc.referencesSławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, wyd. 4, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesSmith A., Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesThe Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, trans. from the German under the general editorship of J. Strachey, in collaboration with A. Freud, assisted by A. Strachey, A. Tyson, A. Richards, 24 volumes, Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London 1953–1974.pl_PL
dc.referencesStein N., Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata?, „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesStewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStrużycki M., Orientacja rynkowa – definicja i elementy metodologiczne, „Handel Wewnętrzny” 1995, nr 1.pl_PL
dc.referencesSull D.N., Why Good Companies Go Bad, „Harvard Business Review” 1999, July–August, https://hbr.org/1999/07/why-good-companies-go-bad [dostęp: 27.11.2019].pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2002, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesSutter F., Dynamika otoczenia a zarządzanie, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesTanas J.K., Audretsch D.B., Entrepreneurship in Transitional Economy, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2011, vol. 7.pl_PL
dc.referencesThompson J.L., Strategic Management: Awareness and Change, 2nd ed., Chapman and Hall, London–New York 1993.pl_PL
dc.referencesThompson J.L., Strategic Management. Awareness and Change, 7th ed., Andover Cengage Learning, London 2013.pl_PL
dc.referencesToffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Economist Books, London 1993.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Woolliams P., Business Across Cultures, Capstone Publishing, West Sussex 2003.pl_PL
dc.referencesUstawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. z 2010, Nr 220, poz. 1447.pl_PL
dc.referencesUzdrowiciele przedsiębiorstw, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 2.pl_PL
dc.referencesWalczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010, nr 5, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [dostęp: 26.11.2019].pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D., Etyka działalności gospodarczej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 1996, z. 26.pl_PL
dc.referencesWard M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWebber A.M., Polityka personalna głównym źródłem atutów konkurencyjnych, „Zarządzanie na Świecie” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesWieczorek-Tomaszewska M., Język przekazu wizualnego, „Konspekt” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesWiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWójcik-Mazur A., Przedsiębiorczość menedżerów w rozwoju operatora logistycznego, [w:] Z. Ostraszewska, A. Wójcik-Mazur (red.), Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.pl_PL
dc.referencesYoshimori M., Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie” 2009, nr 8.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesŻurawik W. (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesБондаренко Н., Пять камней преткновения эффективной кросс культурной коммуникации, http://blogtrenera.ru/blog/pyat-kamnej-pretknoveniya-effektivnoj-kross-kulturnoj-kommunikacii.html [dostęp: 17.01.2019].pl_PL
dc.referencesГлінковська B., Чеботарьов Є., Чеботарьов В., Крос-культурні підприємницькі комунікації. Навчально-методичний посібник для магістрантів, Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», Старобільськ 2018, http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2345/Posibnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.11.2019].pl_PL
dc.referencesЄпіфанова І.М., Маковецька О.А., Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні, „Труды Одесского политехнического университета” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesМясоедов С.П., Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учебное пособие, Дело, Москва 2003.pl_PL
dc.referencesПавлов К.В., Этноменеджмент и этноэкономика: проблемы и перспективы развития. Этноменеджмент как составная часть этноэкономики, являющаяся новым и перспективным научным направлением, LAP LAMBERT Academic Publishing, Берлин 2017.pl_PL
dc.referencesПавлов К.В., Этноменеджмент и этноэкономика „Економічний вісник Донбасу” 2016, nr 1, http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecvd_2016_1_19.pdf [dostęp: 2.12.2019].pl_PL
dc.referencesСагитова О.В., Скоробогатых И.И., Дюметц Ж., Кросскультурный маркетинг, Учебное пособие, ИНФРА-М, Москва 2014.pl_PL
dc.referencesТодорова Н., Крос-культурний менеджмент, Донецьк 2008, http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/2021/1/CCM_Todorova.pdf [dostęp: 28.11.2019].pl_PL
dc.referencesЧеботарьов В.А., Чверть століття українсько-американської дружби: допомога Mercy Corps як модель міжнародної співпраці у подоланні наслідків військового конфлікту на Донбасі, „Агора” 2016, вип. 16.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-054-9.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe