Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepanik, Renata
dc.date.accessioned2020-02-14T10:18:43Z
dc.date.available2020-02-14T10:18:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSzczepanik R., Rodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocy, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-709-8.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-709-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31479
dc.description.abstractKsiążka dotyczy matek i ojców dorosłych dzieci, które nadużywają alkoholu. Rodzice ci stanowią zróżnicowaną grupę ze względu na to, jakie znaczenie nadają posiadanym zasobom w sposobie radzenia sobie z nałogowym piciem dziecka i jego trudnościami życiowymi oraz jak nimi zarządzają. Jedni opierają swoje działania na zasobach instytucji. Bywa jednak, że specyficzny konflikt oczekiwań i interesów powoduje, że rodzice (zwykle matki) nie wracają do instytucji po raz kolejny. Inną grupą rodziców są ci, którzy źródeł siły poszukują w obrębie rodziny. Jest to najbardziej optymistyczny fragment publikacji, bowiem rezygnując z kategorii współuzależnienia jako tradycyjnej optyki interpretowania tego, co się dzieje w takiej rodzinie i z taką rodziną, spoglądam na nią przez pryzmat siły, jaka w niej drzemie i jaka uruchamia się w momencie kryzysu jednego z jej członków. W szczególnie niekorzystnej sytuacji pozostają natomiast rodzice ukazani w ostatnim rozdziale książki. Koncentrowanie się ich życia na problemie alkoholowym dorosłego dziecka nie zespala, a wręcz przeciwnie – osłabia ich jako małżeństwo czy rodzinę w ogóle. Są to rodzice osamotnieni. Zasadniczym celem publikacji jest próba zidentyfikowania warunków rodzicielskich strategii radzenia sobie ze szkodliwym piciem alkoholu przez dorosłego syna czy córkę, a także opisanie doświadczeń tych rodzin inaczej niż przez pryzmat dominujących, terapeutycznych czy medycznych sposobów definiowania problemów uzależnienia.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu" finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectalkoholizmpl_PL
dc.subjectuzależnienie alkoholowepl_PL
dc.subjectnadużywanie alkoholupl_PL
dc.subjectrodzina z problemem uzależnieniapl_PL
dc.titleRodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number354pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-710-4
dc.referencesAbramowicz M., Brosz M., Bykowska-Godlewska B., Michalski T., Strzałkowska A., Wzorce konsumpcji alkoholu. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, Kawle Dolne 2018.pl_PL
dc.referencesAdler P. A., Adler P., The demedicalization of self-injury: From psychopathology to sociological deviance, Journal of Contemporary Ethnography, 36(5), 2007: 537–470.pl_PL
dc.referencesAfeltowicz Ł., Wróblewski M., A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD, AVANT. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 4(1), 2013: 77–117.pl_PL
dc.referencesAkanidomo I., Web-based 5-Step Method for affected family members, Drugs: Education, Prevention and Policy, 1(7), 2010: 129–153.pl_PL
dc.referencesAlbertini M., Kohli M., The generational contract in the family: An analysis of transfer regimes in Europe, European Sociological Review, 29(4), 2012: 828–840.pl_PL
dc.referencesAmbrozik W., Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1983.pl_PL
dc.referencesAnczewska M., Świtaj P., Waszkiewicz J., Indulska A., Prot K., Raduj J., Pałyska M., Pacjent, klient, czy… – określenia preferowane w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, Psychiatria Polska, XLV(1), 2011: 35–44.pl_PL
dc.referencesAngermeyer M. C., Schutze B., Dietrich S., Courtesy stigma: A focus group study of relatives of schizophrenia, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38(10), 2003: 593–602.pl_PL
dc.referencesAnsermetm F., Obietnice DSM V, Development, 29, 1992: 35–42.pl_PL
dc.referencesArnett J. J., Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 5(5), 2000: 469–480.pl_PL
dc.referencesAsher R. M., Women with alcoholic husbands: Ambivalence and the trap of codependency, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2018.pl_PL
dc.referencesAshforth B. E., Kreiner G. E., Dirty Work and Dirtier Work: Differences in Countering Physical, Social, and Moral Stigma, Management and Organization Review, 1, 2014: 81–108.pl_PL
dc.referencesAslett D., Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę, Czytelnik, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesAustin J. L., How to do things with word. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, Clarendon Press, Oxford 1962.pl_PL
dc.referencesAustin J. L., Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesAttig T., Disenfranchised grief revisited: Discounting hope and love, OMEGA – Journal of death and dying, 49(3), 2004: 197–215.pl_PL
dc.referencesBanderowicz K., Ekwiwalenty (?) porad specjalistycznych – profilaktyka i diagnozowanie chorób przez pacjentów (na przykładzie artykułów medycznych w pismach), Poradnik Językowy, 2, 2013: 75–87.pl_PL
dc.referencesBanicki K., Między medycyną a humanistyką: filozoficzne zmagania z pojęciem zaburzenia psychicznego, Ethos, 2(110), 2015: 91–108.pl_PL
dc.referencesBarnard M., Drug Addiction and Families, Jessica Kingsley Publishers, London–Philadephia 2007.pl_PL
dc.referencesBarnard M., Drug Addiction and Families, Jessica Kingsley Publishers, London–Philadephia 2007. Bartmiński J., Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna, Język a Kultura, 20, 2008: 15–33.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., O aktualnych zadaniach etnolingwistyki, Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, 28, 2016: 7–29.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Polski stereotyp „matki”, J. Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 2008: 33–53.pl_PL
dc.referencesBecker H. S., Outsiderzy: studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBee H. L., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesBenishek L. A., Carter M., Clements N. T., Allen C., Salber K. E., Dugosh K. L., Psychometric assessment of a self-administered version of the Significant Other Survey, Psychology of Addictive Behaviors, 26(4), 2012: 986–993.pl_PL
dc.referencesBernstein R. J., Richard Rorty’s deep humanism, Graduate Faculty Philosophy Journal, 29(2), 2008: 53–69.pl_PL
dc.referencesBettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, PIW, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBędkowska-Korpała B., Ryniak J., Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji – perspektywa diagnozy klinicznej, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 6, 2008: 11–15.pl_PL
dc.referencesBińczyk E., Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy, [w:] W. Piątkowski, A. Titkow (red.), W stronę socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002: 181–193.pl_PL
dc.referencesBlock J. J., Issues for DSM-V: Internet Addiction, American Journal of Psychiatry, 165(3), 2008: 306–307.pl_PL
dc.referencesBolton S. C., Women’s work, dirty work: the gynaecology nurse as ‘other’, Gender, Wor’ & Organization, 12(2), 2005: 169–186.pl_PL
dc.referencesBorowiec A., Lignowska I., Makowska M., Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”?, Problemy Polityki Społecznej, 12, 2009: 169–181.pl_PL
dc.referencesBorowski A., Erving Goffman i Michel Foucault – analiza dyskursów, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 1, 2013: 19–27.pl_PL
dc.referencesBirditt K. S., Fingerman K. L., Zarit S. H., Adult children’s problems and successes: Implications for intergenerational ambivalence, Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 65(2), 2010: 145–153.pl_PL
dc.referencesBirditt K. S., Kim K., Zarit S. H., Fingerman K. L., Loving T. J., Daily interactions in the parent–adult child tie: Links between children’s problems and parents’ diurnal cortisol rhythms, Psychoneuroendocrinology, 63, 2016: 208–216.pl_PL
dc.referencesBortolon C. B., Moreira T. D. C., Signor L., Guahyba B. L, Figueiró L. R., Ferigolo M., Six-month outcomes of a randomized, motivational tele-intervention for change in the codependent behavior of family members of drug users, Substance Use & Misuse, 52(2), 2017: 164–174.pl_PL
dc.referencesBrandt M., Deindl C., Intergenerational transfers to adult children in Europe: Do social policies matter?, Journal of Marriage and Family, 75(1), 2013: 235–251.pl_PL
dc.referencesBrown A. D., Gabriel Y., Gherardi S., Storytelling and change: An unfolding story, Organization, 16(3), 2009: 323–333.pl_PL
dc.referencesBrown P., Psychiatric dirty work revisited: conflicts in servicing nonpsychiatric agencies, Journal of Contemporary Ethnography, 18(2), 1989: 182–201.pl_PL
dc.referencesBugajska-Bigos I., Arteterapia i sztuka w terapii, Eruditio et Ars, 72(1), 2018: 72–86.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., Becoming an adult–contexts of identity development, Polish Psychological Bulletin, 44(3), 2013: 239–244.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. M., Jakiej psychologii (i psychologów) potrzebuje społeczeństwo? Roczniki Psychologiczne, 14(2), 2011: 7–33.pl_PL
dc.referencesBudziszewska M., Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów – Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBurdziej S., Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera „Zniechęcenia do socjologii”, Stan Rzeczy, 1, 2011: 185–192.pl_PL
dc.referencesBurk J. P., Sher K. J., Labeling the child of an alcoholic: Negative stereotyping by mental health professionals andpeers, Journal of Studies on Alcohol, 51, 1990: 156–163.pl_PL
dc.referencesButler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesButler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesByra S., Parchomiuk M., Stygmatyzacja przeniesiona. Część 1. Perspektywa rodziców dzieci z niepełnosprawnością i chorobą, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 15, 2014: 29–48.pl_PL
dc.referencesBzymek A., Karmienie miłości. Gniazdownik Piotruś w zagraconym gnieździe rodzicielskim, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 68(4): 2014: 163–169.pl_PL
dc.referencesCallis A. S., Playing with Butler and Foucault: Bisexuality and queer theory, Journal of Bisexuality, 9(3–4), 2009: 213–233.pl_PL
dc.referencesCechnicki A. N., Bielańska A. N., Franczyk J. O., Piętno choroby psychicznej: antycypacja i doświadczanie, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16(2), 2007: 113–121.pl_PL
dc.referencesCharmez K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesChilakamarri J. K., Filkowski M. M., Ghaemi S. N., Misdiagnosis of bipolar disorder in children and adolescents: a comparison with ADHD and major depressive disorder, Annals of Clinical Psychiatry: official journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists, 23(1), 2011: 25–29.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz J., Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej – przegląd piśmiennictwa, Psychiatria, 3(3), 2006: 105–111.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz J., Wilska A., Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej, Alkoholizm i Narkomania, 21(2), 2008: 135–152.pl_PL
dc.referencesChodyna-Santus M., Dysleksja w mediach, Przegląd Pedagogiczny, 2, 2014: 249–266.pl_PL
dc.referencesChodyna-Santus M., Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii, Przegląd Pedagogiczny, 2, 2017: 165–177.pl_PL
dc.referencesChomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesChuchra M. M., Obraz brzemienia rodziny z osobą chorą na schizofrenię, Roczniki Psychologiczne, 12(2), 2009: 103–128.pl_PL
dc.referencesChwedeńczuk B., Wstęp, [w:] J. L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesClarke E. J., Preston M., Raksin J., Bengtson V. L., Types of conflicts and tensions between older parents and adult children, The Gerontologist, 39(3), 1999: 261–270.pl_PL
dc.referencesColeman L. M., Stigma: An Enigma Demystified, [w:] L. J. Davis (ed.), The Disability Studies Reader, Springer, Boston 1986: 141–152.pl_PL
dc.referencesConnidis I. A., McMullin J. A., Sociological ambivalence and family ties: A critical perspective, Journal of Marriage and Family, 64(3), 2002: 558–567.pl_PL
dc.referencesConrad P., Medicalization and social control, Annual Review of Sociology, 18(1), 1992: 209–232.pl_PL
dc.referencesConrad P., The Medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable disorders, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.pl_PL
dc.referencesConrad P., Potter D., From hyperactive children to ADHD adults: Observations on the expansion of medical categories, Social Problems, 47(4), 2000: 559–582.pl_PL
dc.referencesConrad P., Schneider J. W., Deviance and medicalization: from badness to sickness, Temple University Press, Philadelphia 1992.pl_PL
dc.referencesCopello G., Velleman R. D., Templeton L. J., Family interventions in the treatment of alcohol and drug problems, Drug and Alcohol Review, 24(4), 2005: 369–385.pl_PL
dc.referencesCorrigan P., How stigma interferes with mental health care, American Psychologist, 59(7), 2004: 614–621.pl_PL
dc.referencesCorrigan P. W., Watson A. C., The paradox of self-stigma and mental illness, Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 2002: 35–53.pl_PL
dc.referencesCorrigan P. W., Watson A. C., Miller F. E., Blame, shame, and contamination: The impact of mental illness and drug dependence stigma on family members, Journal of Family Psychology, 20(2), 2006: 239–246.pl_PL
dc.referencesCorrigan P. W., Watson A. C., Barr L., The self-stigma of mental illness: Implications for self-esteem and self-efficacy, Journal of Social and Clinical psychology, 25(8), 2006: 875–884.pl_PL
dc.referencesCunningham J. A., McCambridge J., Is alcohol dependence best viewed as a chronic relapsing disorder?, Addiction, 197(1), 2012: 6–12.pl_PL
dc.referencesCudowska A., Współczesne dzieciństwo w narracji terapeutycznej kultury (po) nowoczesnej, [w:] J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009: 149–160.pl_PL
dc.referencesCyzman M., Bohuszewicz P., Wokół pojęcia konstruktywizmu, Litteraria Copernicana, 3(19), 2016: 7–14.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B., A narrative approach in organization studies, Sage Publication, Thousand Oaks–London– New Dehli 1998.pl_PL
dc.referencesCzerska I., Relacje lekarz − pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny, Handel Wewnętrzny, 364(5), 2016: 37–45.pl_PL
dc.referencesCzykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Teorie dyskursu i dyskursy teorii, Kultura i Społeczeństwo, 2, 2013: 3–25.pl_PL
dc.referencesDavis J. E., How medicalization lost its way, Society, 43(6), 2006: 51–56.pl_PL
dc.referencesDavis J. E., Medicalization, social control, and the relief of suffering, [w:] W. C. Cockerham (ed.), The new Blackwell companion to medical sociology, Blackwell Publishing, Chichester 2010: 211–241.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych, Kwartalnik Pedagogiczny, 240(2), 2016: 77–98.pl_PL
dc.referencesDear J. W., Webb D. J., Disease mongering – a challenge for everyone involved in healthcare, Journal Clinical Pharmacology, 64(2), 2007: 122–124.pl_PL
dc.referencesDe Barbaro B., Medykalizacja i psychiatryzacja życia codziennego, [w:] B. de Barbaro (red.), Konteksty psychiatrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014: 235–251.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Sygnatura, zdarzenie, kontekst, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, Inter Esse, Kraków 1992: 225–240.pl_PL
dc.referencesDick P., Dirty work designations: How police officers account for their use of coercive force, Human Relations, 58(11), 2005: 1363–1390.pl_PL
dc.referencesDiouf M., Igiehon A., Karamalla N., Rasolomampionona D., Średziński P., Jak mówić i pisać o Afryce, Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDimitar V., Performatyw: suwerenna władza zamiast subwersji? (Austin, Derrida, Butler), Przestrzenie Teorii, 23, 2015: 217–240.pl_PL
dc.referencesDion K., „That’s what I mean by a hundred little, a thousand little deaths…”: a case study of the grief experienced by the mother of a substance abusing child, MedSurg Nursing, 23(6), 2014: 397–421.pl_PL
dc.referencesDobińska G., Cieślikowska-Ryczko A., Strategie pracy z rodzicami osób z uzależnieniem od alkoholu. Perspektywa profesjonalistów, [w:] D. Müller-Siekierska, J. Ratkowska-Pasikowska, K. Walczak- -Człapińska (red.), Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 [w druku].pl_PL
dc.referencesDobińska G., Walczak-Człapińska K., Metodologiczno-etyczne aspekty prowadzenia badań fokusowych z udziałem przedstawicieli instytucjonalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, [w:] D. Müller-Siekierska, J. Ratkowska-Pasikowska, K. Walczak-Człapińska (red.), Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 [w druku].pl_PL
dc.referencesDoka K. J., Disenfranchised grief: Recognizing hidden sorrow, Lexington Books/D. C. Heath and Com., Lexington 1989.pl_PL
dc.referencesDollard M., Winefield H. R., Winefield A. H. (eds.), Occupational stress in the service professions, CRC Press, London–New York 2003.pl_PL
dc.referencesDoroszewska A., Nowakowski M., Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 28(2), 2017: 172–177.pl_PL
dc.referencesDrake D., Dandy J., Loh J. M., Preece D., Should parents financially support their adult children? Normative views in Australia, Journal of Family and Economic Issues, 39(2), 2018: 348–359.pl_PL
dc.referencesDrew S. K., Mills M. B., Gassaway B. M. (eds.), Dirty work: The social construction of taint, Baylor University Press, Waco 2007.pl_PL
dc.referencesDrożdż M., Język nienawiści w dyskursie medialnym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 31(1), 2016: 21–32.pl_PL
dc.referencesDuda M., Płeć języka, [w:] I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, t. I, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016: 186–198.pl_PL
dc.referencesDunin-Wąsowicz K., Pamiętnikarstwo polskie, Dzieje Najnowsze, 6(1), 1974: 199–206.pl_PL
dc.referencesDunne F. J., Psychiatry in limbo: new ways of talking, British Journal of Medical Practitioners, 3(2), 2010: 319–323.pl_PL
dc.referencesDurasiewicz A., Problemy społeczne radomskich rodzin będących pod opieką MOPS-u, [w:] R. Stojecka- Zuber, A. Róg (red.), Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2007: 19–24.pl_PL
dc.referencesDyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesEngfer A., The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship, [w:] R. A. Hinde, J. Stevenson-Hinde (eds.), Relationships within families: Mutual influences, Clarendon, Oxford 1988: 104–118.pl_PL
dc.referencesErikson K.T., Notes on the Sociology of Deviance, Social Problems, 9, 1962: 307–314.pl_PL
dc.referencesFeigelman W., Jordan J. R., Gorman B. S., Parental grief after a child’s drug death compared to other death causes: Investigating a greatly neglected bereave ment population, Omega, 63(4), 2011: 291–316.pl_PL
dc.referencesFingerman K., Miller L., Birditt K., Zarit S., Giving to the good and the needy: Parental support of grown children, Journal of Marriage and Family, 71(5), 2009: 1220–1233.pl_PL
dc.referencesFleischer M., Wprowadzenie – krótka historia konstruktywizmu, [w:] B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (red.), Radykalny konstruktywizm. Antologia, GAJT Wydawnictwo, Wrocław 2010: 7–23.pl_PL
dc.referencesForrest R., Hirayama Y., The uneven impact of neoliberalism on housing opportunities, International Journal of Urban and Regional Research, 33(4), 2009: 998–1013.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, PIW, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Narodziny biopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Narodziny kliniki, KR, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych, Arche, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak M., Motyka M., Zespół zależności alkoholowej: charakterystyka, fazy rozwoju, metody diagnozowania, Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(2), 2015: 315–320.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak-Sochańska M., Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Analiza z perspektywy płci społeczno-kulturowej, Roczniki Socjologii Rodziny, XX, 2010: 153–183.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak-Sochańska M., Zdrowie psychiczne kobiet i mężczyzn. Płeć społeczno-kulturowa a kategorie zdrowia psychicznego i chorób psychicznych, Nowiny Lekarskie, 5(80), 2011: 394–406.pl_PL
dc.referencesFreidson E., Professional dominance, AldinePress, Chicago 1970.pl_PL
dc.referencesFuller J. A., Warner R. M., Family stressors as predictors of codependency, Genetic Social and General Psychology Monographs, 126(1), 2000: 5–24.pl_PL
dc.referencesGajda S., Lingwistyka XXI wieku, Polonica, XXXIII, 2013: 5–13.pl_PL
dc.referencesGalasiński D., Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 4(9), 2013: 3–6.pl_PL
dc.referencesGalvin D. M., Schlenger W., Norling J., The young adults in the workplace initiative: an introduction, [w:] J. W. Bray, D. M. Galvin, L. A. Cluff (eds.), Young adults in the workplace: a multisite initiative of substance use prevention programs, RTI International Press, North Carolina 2011: 1–14.pl_PL
dc.referencesGałecki P., Święcicki Ł. (red.), Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference, Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesGambrill E., The diagnostic and statistical manual of mental disorders as a major form of dehumanization in the modern world, Research on Social Work Practice, 24(1), 2014: 13–36.pl_PL
dc.referencesGąsior K., Typy alkoholizmu u kobiet, Alkoholizm i Narkomania, 18(1–2), 2005: 39–56.pl_PL
dc.referencesGąsior K., Chodkiewicz J., Wstęp, [w:] K. Gąsior, J. Chodkiewicz (red.), Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010: 9–10.pl_PL
dc.referencesGerc K., Jurek M., Rozwój zaburzony czy odmienny – próba analizy pojęciowej w odniesieniu do stanów ze spektrum autyzmu, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 10, 2017: 189–207.pl_PL
dc.referencesGiarrusso R., Feng D., Bengtson V. L., The intergenerational stake phenomenon over 20 years, [w:] M. Silverstein, K. W. Schaie (eds.), Annual review of gerontology and geriatrics, Springer Publishing Company, New York 2005: 55–76.pl_PL
dc.referencesGilligan C., In a different voice, Harvard University Press, Cambridge 1982.pl_PL
dc.referencesGilligan M., Suitor J. J., Rurka M., Con G., Pillemer K., Adult children’s serious health conditions and the flow of support between the generations, The Gerontologist, 57(2), 2017: 179–190.pl_PL
dc.referencesGłowa J., Mączko D., Rodzina jako wartość w wychowaniu dziecka na wybranych przykładach z baśni braci Grimm, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2(6), 2015: 97–100.pl_PL
dc.referencesGodsall R. E., Jurkovic G. J., Emshoff J., Anderson L., Stanwyck D., Why some kids do well in bad situations: Relation of parental alcohol misuse and parentification to children’s self-concept, Substance Use & Misuse, 39(5), 2004: 789–809.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Instytucje totalne, GWP, Sopot 2011.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Selections from stigma, [w:] L. J. Davis (ed.), The disability studies reader, Springer, Boston 1986: 131–140.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., „Wychowało nas państwo”: rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – problemy metodologiczne i etyczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, XV(1), 2019: 178–201.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas A., Grondas M., Biographical research and treatment. some remarks on therapeutic aspects of sociological biographical interviews, Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(4), 2013: 28–49.pl_PL
dc.referencesGoldfarb S. F., Who pays for the boomerang generation: a legal perspective on financial support for young adults, Harvard Journal of Law & Gender, 37, 2014: 45–105.pl_PL
dc.referencesGordon L., „My daughter is a drug addict”: grandparents caring for the children of addicted parents, New Zealand Journal of Social Sciences Online, 13(1), 2018: 39–54.pl_PL
dc.referencesGossop M. (red.), Nawroty w uzależnieniach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów, Alkoholowych, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Język w zachowaniach społecznych: podstawy socjolingwistyki i logopedii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.pl_PL
dc.referencesGranfield R., Cloud W., The elephant that no one sees: Natural recovery among middle-class addicts, Journal of Drug Issues, 26(1), 1996: 45–61.pl_PL
dc.referencesGranfield R., Cloud W., Social context and „natural recovery”: The role of social capital in the resolution of drug-associated problems, Substance Use & Misuse, 36(11), 2001: 1543–1570.pl_PL
dc.referencesGrandy G., Mavin S., Simpson R., Guest Editor Introduction: Doing dirty research using qualitative methodologies: lessons from stigmatized occupations, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 9(3), 2014: 174–182.pl_PL
dc.referencesGray D. E., ‘Everybody just freezes. Everybody is just embarrassed’: Felt and enacted stigma among parents of children with high functioning autism, Sociology of Health & Illnes, 24(6), 2002: 734–749.pl_PL
dc.referencesGrucza S., Marchwiński A., Płużyczka M. (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGranosik M., Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno-pedagogiczna, Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), 2019: 118–130.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu, Alcoholism and Drug Addiction, 28(4), 2015: 221–233.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież z rodzin z leczącym się i pijącym ojcem alkoholikiem, Polskie Forum Psychologiczne, 17(1), 2012: 5–26.pl_PL
dc.referencesGwóźdź-Szewczenko I., Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej – „chłop na wycugu” jako typ literacki, Slavica Wratislaviensia, 163, 2016: 511–526.pl_PL
dc.referencesHall D., Religion and homosexuality in the public domain: Polish debates about reparative therapy, European Societies, 19(5), 2017: 600–622.pl_PL
dc.referencesHawkins C. A., Hawkins R. C., Codependence, contradependence, gender-stereotyped traits, personality dimensions, and problem drinking, Universal Journal of Psychology, 2(1), 2014: 5–15.pl_PL
dc.referencesHayward K., Life stage dissolution’ in Anglo-American advertising and popular culture: kidults, lil’britneys and middle youths, The Sociological Review, 61(3), 2013: 525–548.pl_PL
dc.referencesHellmuth J. C., Follansbee K. W., Moore T. M., Stuart G. L., Reduction of intimate partner violence in a gay couple following alcohol treatment, Journal of Homosexuality, 54(4), 2008: 439–448.pl_PL
dc.referencesHirsch S. R., Do parents cause schizophrenia?, Trends in Neurosciences, 1, 1979: 49–52.pl_PL
dc.referencesHoeck S., Van Hal G., Experiences of parents of substance-abusing young people attending support groups, Archives of Public Health, 70(1), 2012.pl_PL
dc.referencesHrast M. F., Hlebec V., Kavčič M., The social exclusion of the elderly: a mixed-methods study in Slovenia, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 6(48), 2012: 1051–1074.pl_PL
dc.referencesHughes E. C., Dilemmas and contradictions of status, American Journal of Sociology, 1(50), 1945: 353–359.pl_PL
dc.referencesHughes E. C., Men and Their Work, Free Press of Glencoe, Glencoe 1958.pl_PL
dc.referencesHuo M., Graham J. L., Kim K., Birditt K. S., Fingerman K. L., Aging parents’ daily support exchanges with adult children suffering problems, The Journals of Gerontology: Series B, 74(3), 2017: 449–459.pl_PL
dc.referencesInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. Volume 2. Instruction manual, 2010 Edition. World Health Organization, https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2010.pdf (dostęp: 23.04.2019).pl_PL
dc.referencesIlies R., Wilson K. S., Wagner D. T., The spillover of daily job satisfaction onto employees’ family lives: The facilitating role of work-family integration, Academy of Management Journal, 52(1), 2009: 87–102.pl_PL
dc.referencesJablensky A., Towards ICD-11 and DSM-V: issues beyond ‘harmonisation’, The British Journal of Psychiatry, 195(5), 2009: 379–381.pl_PL
dc.referencesJabłońska B., Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem – szkic teoretyczny, Studia Socjologiczne, 204(1), 2012: 75–92.pl_PL
dc.referencesJacoby A., Stigma, epilepsy, and quality of life, Epilepsy and Behavior, 3, 2002: 10–20.pl_PL
dc.referencesJacoby A., Austin J. K., Social stigma for adults and children with epilepsy, Epilepsia, 48, 2007: 6–9.pl_PL
dc.referencesJakubczyk A., Wojnar M., Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń, Psychiatria Polska, 46(3), 2012: 373–386.pl_PL
dc.referencesJarkiewicz A., Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J-Paedagogia-Psychologia, 29(1), 2016: 238–249.pl_PL
dc.referencesJaros A., Wzbudzanie emocji samoświadomościowych jako strategia wykorzystywana przez rodziców dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu do wywoływania u nich zmiany zachowania, Studia nad Rodziną (Rodzina wobec uzależnień), 49, 2018 [w druku].pl_PL
dc.referencesJasielska A., Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną, Forum Oświatowe, 21(1), 2009: 71–87.pl_PL
dc.referencesJewkes Y., Autoethnography and emotion as intellectual resources: Doing prison research differently, Qualitative Inquiry, 18, 2012: 63–75.pl_PL
dc.referencesJohnson J. L., Leff M., Children of substance abusers: Overview of research findings, Pediatrics (Supplement), 2, 1999: 1085–1099.pl_PL
dc.referencesJohnson M. K., Parental financial assistance and young adults’ relationships with parents and wellbeing, Journal of Marriage and the Family, 75, 2013: 713–733.pl_PL
dc.referencesJones G., Youth, Polity Press, Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesJones E. E., Farina A., Hastof A. H., Markus H., Miller D. T., Scott R. A., Social stigma: the psychology of marked relationships, Freeman, New York 1984.pl_PL
dc.referencesJózefik B., Psychoterapia jako dyskurs kulturowy, Psychiatria Polska, XLV, 2011: 737–748.pl_PL
dc.referencesJuroszek W., Rodzice w roli teściów w świetle teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 2016: 169–182.pl_PL
dc.referencesJuroszek W., Relacje małżonków z matką i teściową w świetle teorii niezależności/współzależności Ja, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 18, 2014: 64–73.pl_PL
dc.referencesKabata B., Trudności w terapii uzależnienia od alkoholu z praktyki lekarza rodzinnego na wsi, Hygeia, 46(3), 2011: 385–389.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesKacprzak A., Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu (na podstawie narracji „trzeźwiejących” alkoholików), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 38, 2011: 73–89.pl_PL
dc.referencesKacprzak M., Pułapki poprawności politycznej, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2012.pl_PL
dc.referencesKałuszyńska E., Język a rzeczywistość matematyczna. Performatywna funkcja języka, Filozofia Nauki, 2(62), 2008: 5–14.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I., Język polityki na tle przemian kulturowych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3060, 2008: 253–265.pl_PL
dc.referencesKania J., Czynniki leczące w pogłębionej terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików, [w:] K. Gąsior, J. Chodkiewicz (red.), Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010: 395–404.pl_PL
dc.referencesKarwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesKawalec A., Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych, Przegląd Filozoficzny, 2(82), 2012: 349–362.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., Badania biograficzne w naukach społecznych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(4), 2013: 6–10.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, Przegląd Socjologiczny, 53(1), 2004: 71–96.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. (red.), Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., Wygnańska J., Workshops as an essential practice in doing biographical research, przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), 2019: 164–177.pl_PL
dc.referencesKelley M. L., French A., Bountress K., Keefe H. A., Schroeder V., Steer K., Gumienny L., Parentification and family responsibility in the family of origin of adult children of alcoholics, Addictive Behaviors, 32(4), 2007: 675–685.pl_PL
dc.referencesKeyes K. M., Hatzenbuehler M. L., McLaughlin K. A., Link B., Olfson M., Grant B. F., Hasin D., Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States, American Journal of Epidemiology, 172(12), 2010: 1364–1372.pl_PL
dc.referencesKiecolt-Glaser J., Newton T., Marriage and health: his and hers, Psychological Bulletin, 127, 2011: 472–503.pl_PL
dc.referencesKiklewicz A., Wilczewski M., Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 67, 2011: 164–178.pl_PL
dc.referencesKitsuse J. I., Societal reactions to deviant behavior. Problems of theory and method, Social Problems, 9(3), 1962: 247–256.pl_PL
dc.referencesKleszcz-Szczyrba R., Czy każdej stracie „potrzebna jest” żałoba i czy każdej żałobie „potrzebna jest” terapia?, [w:] R. Kleszcz-Szczyrba, A. Gałuszka (red.), Utrata i żałoba: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016: 111–121.pl_PL
dc.referencesKlingemann J. I., Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, t. XI, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKlingemann J. I., Iluzja polityki społecznej opartej na dowodach naukowych. Przykład zjawiska uzależnienia od alkoholu, Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 14, 2013: 139–155.pl_PL
dc.referencesKlingemann J. I., „Ja muszę Pani powiedzieć szczerze, że o tych problemach to nikt nie wiedział…” Metody badania populacji ukrytych – przykład zjawiska samowyleczenia, Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 16, 2010: 227–247.pl_PL
dc.referencesKluczyńska U., Medykalizacja męskiej seksualności, Interalia. Pismo poświęcone studiom queer, 10, 2015: 92–120.pl_PL
dc.referencesKłos J., Kiedy rzeczy zamieniają się w słowa, Przegląd Pedagogiczny, 2, 2012: 33–50.pl_PL
dc.referencesKłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Zysnarska M., Medykalizacja – wyzwanie XXI wieku, Hygeia Public Health, 49(3), 2014: 382–388.pl_PL
dc.referencesKłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Zysnarska M., Adamek R., Stawińska-Witoszyńska B., Obraz aktywności fizycznej w przekazach internetowych, Hygeia Public Health, 49(4), 2014: 879–885.pl_PL
dc.referencesKojder A., Co to jest teoria naznaczania społecznego?, Studia Socjologiczne, 3(78), 1980: 45–65.pl_PL
dc.referencesKołtun A., Posmak kontestacji – o recepcji teorii ugruntowanej w Polsce. Wywiad z profesorem Krzysztofem Koneckim, Przegląd Socjologii Jakościowej, 7(3), 2011: 158–167.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Od redakcji. „Stawanie się” jako problem socjologiczny, Przegląd Socjologii Jakościowej, 4(2), 2008: i–vi.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKoski-Jännes A., Turning points in addiction careers: five case studies, Journal of Substance Misuse, 3(4), 1998: 226–233.pl_PL
dc.referencesKozak M., Piegza M., Ścisło P., Badura-Brzoza K., Gorczyca P. W., Wskaźniki socjodemograficzne uzależnienia od alkoholu u osób leczonych odwykowo w mieście postindustrialnym, Medycyna Pracy, 2019: 221–228.pl_PL
dc.referencesKozłowska D., Samodzielne czy samotne matki?, Znak, 725, 2015: 54–58.pl_PL
dc.referencesKozłowski M. J., Język gra rolę! Studia performatywne między filozofią a antropologią, Tematy z Szewskiej, 2(12), 2014: 75–108.pl_PL
dc.referencesKlostermann K., Kelley M. L., Milletich R. J., Mignone T., Alcoholism and partner aggression among gay and lesbian couples, Aggression and Violent Behavior, 16(2), 2011: 115–119.pl_PL
dc.referencesKopińska M., Język jako narzędzie interpretacji rzeczywistości – językowy obraz świata. Mundu bat begirada anitz. Un arsz michas miradas, 2, 2009: 53–76.pl_PL
dc.referencesKosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A., Przyjazna rodzina w dobie nieprzyjaznej gospodarki, Humanizacja Pracy, 3(293), 2018: 25–46.pl_PL
dc.referencesKrajewski K., Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, XLV(1), 1983: 225–245.pl_PL
dc.referencesKrzyżowski Ł., Polscy migranci i ich starzejący się rodzice, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKuchta A., Zaklęcia, tabu i zaklinania – w jaki sposób język tworzy świat?: rola magii językowej w społecznościach pierwotnych, Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy, 1(33), 2017: 117–128.pl_PL
dc.referencesKutchins H., Kirk S. A., Making Us Crazy. DSM: the psychiatric bible and the creation of mental disorders, New York University Press, New York 1997.pl_PL
dc.referencesKutchins H., Kirk S. A., Should DSM be the basis for teaching social work practice in mental health? No!, Journal of Social Work Education, 31(2), 1995: 159–168.pl_PL
dc.referencesKuźma I. B., Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesLasn K., Culture Jam: How to reverse America’s suicidal consumer binge – and why we must, Harper Collins, New York 2000.pl_PL
dc.referencesLee J. E., Zarit S. H., Rovine M. J., Birditt K., Fingerman K. L., The interdependence of relationships with adult children and spouses, Family Relations, 65(2), 2016: 342–353.pl_PL
dc.referencesLelonkiewicz J., Praca psychoterapeutyczna ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(1), 2005: 135–343.pl_PL
dc.referencesLemert E., Human deviance, social problems and social control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1967.pl_PL
dc.referencesLemke T., Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, Praktyka Teoretyczna, 1(2), 2011: 11–25.pl_PL
dc.referencesLeśniak A., Political correctness, czyli o etycznej wrażliwości języka, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 313, 2017: 147–160.pl_PL
dc.referencesLewandowska-Malec I., Prawne i polityczne uwarunkowania wolności słowa w Rzeczypospolitej, Studia z Dziejów Państwa i Prawa, 16(1), 2013: 19–39.pl_PL
dc.referencesLeźnicki M., Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych, Scientia et Fides, 1(1), 2013: 213–230.pl_PL
dc.referencesLink B. G., Cullen F. T., Struening E., Shrout P. E., Dohrenwend B. P., A modified labeling theory approach to mental disorders: An empirical assessment, American Sociological Review, 1, 1989: 400–423.pl_PL
dc.referencesLipowska-Teutsch A., Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesLipowska M., Rasmus A., Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD, Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 2013: 29–35.pl_PL
dc.referencesLizak D., Seń M., Kochman M. M., Healthism-afirmacja promocji zdrowia czy współczesne zagrożenie behawioralne? Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia. Leczenie i rehabilitacja, [w:] R. Żarow (red.), Człowiek w zdrowiu i chorobie promocja zdrowia leczenie i rehabilitacja, Instytut Ochrony Zdrowia, Tarnów 2014: 147–157.pl_PL
dc.referencesLofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLüscher K., Advancing the field. ambivalence: a „sensitizing construct” for the study and practice of intergenerational relationships, Journal of Intergenerational Relationships, 9, 2011: 191–206.pl_PL
dc.referencesLüscher K., Pillemer K., Intergenerational ambivalence: A new approach to the study of parent-child relations in later life, Journal of Marriage and the Family, 1, 1998: 413–425.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Kategoria wdzięczności w stoicyzmie, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 3–4(48), 2017: 501–521.pl_PL
dc.referencesŁukaszyński J., Wzajemność i wdzięczność, Społeczeństwo i Ekonomia, 3, 2015: 134–151.pl_PL
dc.referencesMakowska M., Nowakowski M., Socjologia farmaceutyków jako „subpole” socjologii medycyny, Przegląd Socjologiczny, 67(4), 2018: 97–115.pl_PL
dc.referencesMalita A., Taylor J., Borlagdan J., Reflections on turning 21: Income, gender and ‘adulthood’, Youth Studies Australia, 32(3), 2013: 37–45.pl_PL
dc.referencesMałecka B., Arytmia i kobiety. Sprawozdanie z pierwszego spotkania EPIC-Alliance w Polsce, Folia Cardiologica, 10(2), 2015: 145–146.pl_PL
dc.referencesMandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesMargasiński A., Stereotyp homofobii – nowy element politycznej poprawności, Kultura i Edukacja, 2, 2012: 169–186.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz K., Prokrastynacja i prokrastynatorzy. Definicja, etiologia, epidemiologia i terapia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 31(3), 2018: 195–213.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz-Stanny J., Język aktów prawnych a ekskluzja społeczna imigrantów w sytuacji nieregularnej, Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik, 24, 2017: 95–107.pl_PL
dc.referencesMavin S., Grandy G., Doing gender well and differently in dirty work: the case of exotic dancing, Gender, Work & Organization, 20(3), 2014: 232–351.pl_PL
dc.referencesMazur J., Rodzinne uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji alkoholizmu, PTP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMazurek E., Macierzyństwo pod medycznym nadzorem. Wybrane aspekty medykalizacji macierzyństwa, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 1, 2014: 75–93.pl_PL
dc.referencesMead G. H., Umysł, osobowość, społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesMerton R. K., Social structure and anomie: revisions and extensions, [w:] R. N. Anshen, The family: its function and destiny, Harper, Oxford 1949: 226–257.pl_PL
dc.referencesMerton R. K., Sociological ambivalence and other essays, The Free Press, Collier Macmillan Publisheres, New York–London 1976.pl_PL
dc.referencesMichel M., Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”, Polska Myśl Pedagogiczna, 3(3), 2017: 95–110.pl_PL
dc.referencesMichoń P., Transfery międzypokoleniowe w rodzinie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIV, 3, 2012: 237–251.pl_PL
dc.referencesMoos R. H., Addictive disorders in context: Principles and puzzles of effective treatment and recovery, Psychology of Addictive Behaviors, 17, 2003: 3–12.pl_PL
dc.referencesMoos R. H., Moos B. S., Rates and predictors of relapse after natural and treated remission from alcohol use disorders, Addiction, 101(2), 2006: 212–222.pl_PL
dc.referencesMoskalewicz M., „Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, Teksty Drugie, 1–2, 2005: 259–270.pl_PL
dc.referencesMorzycka-Markowska M., Antypsychiatria brytyjska 1960–1970, Medycyna Nowożytna, 2, 2018: 37–81.pl_PL
dc.referencesMusiał M., Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014.pl_PL
dc.referencesMüller-Siekierska D., Emocjonalny charakter więzi rodzinnych – perspektywa rodziców dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu, Studia nad Rodziną (Rodzina wobec uzależnień), 49, 2018.pl_PL
dc.referencesMyśliwczyk I., (Nie)szczęśliwi rodzice – refleksje rodziców dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w rekonstrukcjach biograficznych, Niepełnosprawność, 25, 2017: 55–71.pl_PL
dc.referencesNelson J. A., O’Brien M., Blankson A. N., Calkins S. D., Keane S. P., Family stress and parental responses to children’s negative emotions: Tests of the spillover, crossover, and compensatory hypotheses, Journal of Family Psychology, 23(5), 2009: 671–679.pl_PL
dc.referencesNelson L. J., Padilla-Walker L. M., Carroll L. S., Madsen S. D., Barry C. M., Badger S., If you want me to treat you like an adult, start acting like one! Comparing the criteria that emerging adults and their parents have for adulthood, Journal of Family Psychology, 21(4), 2007: 665–674.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J., Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] K. T. Konecki, A. Kasperczyk (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno- interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010: 43–63.pl_PL
dc.referencesNiziołek G., Zapomniana metafora AIDS, Teksty Drugie, 2, 2018: 354–368.pl_PL
dc.referencesNowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesNowakowska L., W stronę socjologii lecznictwa niemedycznego – zarys przedmiotu badań, Hygeia Public Health, 47(3), 2012: 258–263.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., Medykalizacja we współczesnych społeczeństwach. Studium literatury przedmiotu, Praca doktorska napisana w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2013 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0117/100934-michal-nowakowski- -praca-doktorska.pdf (dostęp: 15.05.2019).pl_PL
dc.referencesNye R. A., The evolution of the concept of medicalization in the late twentieth century, Journal of the History of the Behavioral Sciences, 39(2), 2003: 115–129.pl_PL
dc.referencesO sposobie mówienia o zdrowiu psychicznym z prof. dr. hab. med. Bogdanem de Barbaro, kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia Anna Hucko, Psychiatria po Dyplomie, 5, 2017, https://podyplomie.pl/pspd/categories/1599 (dostęp: 10.07.2019).pl_PL
dc.referencesOpoczyńska-Morasiewicz M., Rostworowska M., Dialog z rodziną czy z mapami rodziny?: kilka uwag na temat pułapek leczenia dostosowanego do potrzeb, Psychoterapia, 3(158), 2011: 17–23.pl_PL
dc.referencesOrford J., Copello A., Velleman R., Templeton L., Family members affected by a close relative’s addiction: The stress-strain-coping-support model, Drugs: Education, Prevention and Policy, 1(17), 2010: 36–43.pl_PL
dc.referencesOrford J., Templeton L., Patel A., Copello A., Velleman R., The 5-Step family intervention in primary care: I. Strengths and limitations according to family members, Drugs: Education, Prevention and Policy, 14(1), 2007: 29–47.pl_PL
dc.referencesOrford J., Velleman R., Copello A., Templeton L., Ibanga A., The experiences of affected family members: A summary of two decades of qualitative research, Drugs: Education, Prevention and Policy, 17(1), 2010: 44–62.pl_PL
dc.referencesOrford J., Padin M. D., Canfield M., Sakiyama H. M., Laranjeira R., Mitsuhiro S. S., The burden experienced by Brazilian family members affected by their relatives’ alcohol or drug misuse, Drugs: Education, Prevention and Policy, 9(3), 2017: 103–112.pl_PL
dc.referencesOrford J., Natera G., Copello A., Atkinson C., Mora J., Velleman R., Crundall I., Tiburcio M., Templeton L., Walley G., Coping with alcohol and drug problems: The experiences of family members in three contrasting cultures, Brunner-Routledge, London 2013.pl_PL
dc.referencesOsiatyński W., Alkoholizm: grzech czy choroba?, Iskry, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOstrouch J., Nieuchwytne: relacje matek i córek w codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Język w służbie polityki: językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Nowe czasy – nowy język polski, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 8, 2008: 321–328.pl_PL
dc.referencesPánek J., Europejski kryzys migracyjny (Rozważania pozbawione emocji i poprawności politycznej), Historia Slavorum Occidentis, 1, 2016: 253–264.pl_PL
dc.referencesParchomiuk M., Stygmatyzacja przeniesiona – analiza zjawiska w odniesieniu do rodzin osób niepełnosprawnych i chorych, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, XXIII, 2010: 55–69.pl_PL
dc.referencesParchomiuk M., Byra S., Struktura stygmatyzacji przeniesionej u współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową, Studia nad Rodziną, 36, 2015: 193–210.pl_PL
dc.referencesPasikowski S., Ambiwalencja i opór: nauczyciele i studenci wobec szkoły, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2014.pl_PL
dc.referencesPawłowska J., Pojęcie dewiacji w teorii etykietowania, Studia Socjologiczne, 1(96), 1985: 35–63.pl_PL
dc.referencesPeled E., Sacks I., The Self-Perception of Women Who Live With an Alcoholic Partner: Dialoging With Deviance, Strength, and Self-Fulfillment, Family Relations, 57(3), 2008: 390–403.pl_PL
dc.referencesPełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami, Komunikat z badań nr 98/2017, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesPiątkowski W., Lecznictwo niemedyczne w Polsce – tradycja i współczesność. Analiza zjawiska z perspektywy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesPiekot T., Zarzeczny G., Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 2010: 517–528.pl_PL
dc.referencesPierret C. R., The sandwich generation: Women caring for parents and children, Monthly Labor Review, 129, 2006: 3–9.pl_PL
dc.referencesPielkowa J. A., Stosunki interpersonalne w rodzinie w relacji teściowa – synowa, Problemy Rodziny, 1(193), 1994: 11–14.pl_PL
dc.referencesPillemer K., Suitor J. J., Explaining mothers’ ambivalence toward their adult children, Journal of Marriage and Family, 64(3), 2002: 602–613.pl_PL
dc.referencesPillemer K., Suitor J. J., „Will I ever escape my child’s problems?”: Effects of adult children’sproblems on elderly parents, Journal of Marriage & the Family, 53, 1999: 585–594.pl_PL
dc.referencesPillemer K., Suitor J. J., Mock S. E., Sabir M., Pardo T. B., Sechrist J., Capturing the complexity of intergenerational relations: Exploring ambivalence within later-life families, Journal of Social Issues, 63(4), 2007: 775–791.pl_PL
dc.referencesPiszczakowska-Oleksiewicz M., Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 2014: 181–210.pl_PL
dc.referencesPłachcińska G., Kto się boi matki alkoholika, Świat Problemów, 10(81), 1999, http://www.prometea.pl/ index.php?list=go&idx=160 (dostęp: 9.10.2019).pl_PL
dc.referencesPodogrodzka-Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, Psychiatria Polska, 48(6), 2014: 1201–1211.pl_PL
dc.referencesPoprawa R., Alkoholizm jako choroba, w pół wieku po Jellinku, [w:] K. Gąsior, J. Chodkiewicz (red.), Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010: 142–159.pl_PL
dc.referencesPosłuszny Ł., Instytucje totalne dzisiaj: stan badań, krytyka, rekonfiguracje, Studia Socjologiczne, 227(4), 2017: 121–145.pl_PL
dc.referencesPotoczna M., Wzajemna pomoc, wspólne zamieszkiwanie i odpowiedzialność międzypokoleniowa, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004: 249–262.pl_PL
dc.referencesPukalska B., „Złapać bakcyla”, czyli o ewolucji znaczeń niektórych wyrazów z leksyki medycznej i potocznej, [w:] B. Mitrenga (red.), Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013: 71–90.pl_PL
dc.referencesRabe‑Jabłońska J., Gawłowska M., Zaburzenia regulacji złości z dysforią. Prodrom choroby afektywnej dwubiegunowej czy depresji?, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 11(4), 2011: 250–254.pl_PL
dc.referencesRadcliffe P., A. Stevens, Are drug treatment services only for ‘thieving junkie scumbags’? Drug users and the management of stigmatized identities, Social Science & Medicine, 67(7), 2008: 1065–1073.pl_PL
dc.referencesRaitasalo K., Holmila M., The role of the spouse in regulating one’s drinking, Addiction Research & Theory, 13(2), 2005: 137–144.pl_PL
dc.referencesRejter A., Płeć – język – kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków 2012: 389–414.pl_PL
dc.referencesRomanowski R., Współczesny język potoczny: analiza i charakterystyka w kontekście aktualnych zjawisk kulturowych, Pisma Humanistyczne, 6, 2004: 128–142.pl_PL
dc.referencesRorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesRosenhan D. L., On being sane in insane places, Science, 179(4070), 1973: 250–258.pl_PL
dc.referencesRosochacka-Gmitrzak M., Racław M., Opieka nad zależnymi osobami starszymi w rodzinie: ryzyko i ambiwalencja, Studia Socjologiczne, 2(217), 2015: 25–47.pl_PL
dc.referencesRossol J., The medicalization of deviance as an interactive achievement: The construction of compulsive gambling, Symbolic Interaction, 24(3), 2001: 315–341.pl_PL
dc.referencesRutkowski K., Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce, Psychiatria Polska, 47(6), 2013: 1133–1142.pl_PL
dc.referencesRyll H., Odbudowa szkolnictwa specjalnego, Szkoła Specjalna, 1946/1947: 12–24.pl_PL
dc.referencesSakiyama H. M., Padin M. D., Canfield M., Laranjeira R., Mitsuhiro S. S., Family members affected by a relative’s substance misuse looking for social support: Who are they?, Drug and Alcohol Dependence, 1(147), 2015: 276–279.pl_PL
dc.referencesSakowicz A., Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych, Prokuratura i Prawo, 3, 2006: 52–69.pl_PL
dc.referencesSamochowiec A., Chęć M., Kołodziej Ł., Samochowiec J., Zaburzenia używania alkoholu: Czy nowe kryteria diagnostyczne implikują zmianę strategii terapeutycznych?, Alcoholism and Drug Addiction, 28(1), 2015: 55–63.pl_PL
dc.referencesSanders-McDonagh E., Conducting „Dirty Research” with extreme groups: understanding academia as a dirty work site, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 9(3), 2014: 241–253.pl_PL
dc.referencesSandberg-Thoma S. E., Snyder A. R., Bohyun J. J., Exiting and returning to the parental home for boomerang kids, Journal of Marriage and Family, 77(3), 2015: 806–818.pl_PL
dc.referencesSapia-Drewniak E., Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, Wychowanie w Rodzinie, 2(2), 2011: 127–138.pl_PL
dc.referencesSarkisian N., Gerstel N., Till marriage do us part: Adult children’s relationships with their parents, Journal of Marriage and Family, 70(2), 2008: 360–376.pl_PL
dc.referencesSchuckit M. A., Tipp J. E., Kelner E., Are daughters of alcoholics more likely to marry alcoholics? The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 120(2), 1994: 237–245.pl_PL
dc.referencesSchur E. M., Labeling deviant behavior. Its sociological implications, Harper and Row Publ., New York 1971.pl_PL
dc.referencesSchur E. M., Labeling women deviant: Gender, stigma, and social control, Random House, New York 1984.pl_PL
dc.referencesSchur E. M., Reactions to deviance: A critical assessment, American Journal of Sociology, 75(3), 1969: 309–322.pl_PL
dc.referencesSciutto M. J., Eisenberg M., Evaluating the evidence for and against the overdiagnosis of ADHD, Journal of Attention Disorders, 11(2), 2007: 106–113.pl_PL
dc.referencesSekułowicz M., Kwiatkowski P., Wypalanie się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością – konstrukcja nowego narzędzia badawczego, Studia Edukacyjne, 25, 2013: 29–50.pl_PL
dc.referencesSensky T., Family stigma in congenital physical handicap, British Medical Journal, 285(6347), 1982: 1033–1035.pl_PL
dc.referencesShaw I., Doctors, „dirty work” patients, and „revolving doors”, Qualitative Health Research, 14(8), 2004: 1032–1045.pl_PL
dc.referencesSiemaszko A., Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSikorska A., Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przykładzie Polski), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 2014: 31–49.pl_PL
dc.referencesSimmel G., Socjologia, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSimmel G., Wierność i wdzięczność, [w:] G. Simmel, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSimonen J., Törrönen J., Older women’s experiences, identities and coping strategies for dealing with a problem-drinking male family member, Drugs: Education, Prevention and Policy, 24(5), 2017: 409–417.pl_PL
dc.referencesSipowicz J., Kujawski R., Kleptomania czy kradzież pospolita – trudności diagnostyczno-orzecznicze, Psychiatria Polska, 52(1), 2018: 81–92.pl_PL
dc.referencesSnyder C. R., Lassegard M. A., Ford C. E., Distancing after group success and failure: Basking in reflected glory and cutting off reflected failure, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1986: 382–388.pl_PL
dc.referencesSobolewska Z., Odebrane dzieciństwo, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSouthgate E., Shying K., Researchers as dirty workers: cautionary tales on insider-outsider dynamics, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 9(3), 2014: 223–240.pl_PL
dc.referencesStaniaszek M., Aktualny model lecznictwa odwykowego i rola izb wytrzeźwień w Polsce, Alkoholizm i Narkomania, 10, 1992: 63–100.pl_PL
dc.referencesStaniaszek M., Farmakoterapia w stanach uzależnień (materiały z sympozjum), Radziejowice 9–10 grudnia 1985 roku, Spółdzielcza Agencja Reklamowa, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesStaniaszek M., Is psychotherapeutic intervention (psychotherapy) an alternative to medication?, Abstracts of the VIII Conference on Ethanol-drug Interactions and Pharmacological Treatment of Alcohol Dependence, Polish Journal of Pharmacology, 54(5), 2002: 531–540.pl_PL
dc.referencesStaniaszek M., Sprawozdanie z konferencji „Rodzina w systemie wsparcia społecznego I pomocy osobom z problemem alkoholowym”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(9), 2019 [w druku].pl_PL
dc.referencesStanisz A., Rodzina made in Poland: antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Wydawca: Agata Stanisz, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesStankowska M., Czy taki diabeł straszny? O współzamieszkiwaniu synowych i teściowych, [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014: 63–85.pl_PL
dc.referencesStempień J. R., Rostocki W. A., Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, Przegląd Socjologiczny, 62(1), 2013: 87–100.pl_PL
dc.referencesStopel B., Rozbrajając „Walczące słowa” Judith Butler, Przestrzenie Teorii, 17, 2012: 63–78.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., Qualitative analysis for social scientists, University Press, Cambridge 1987.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., Fagerhaugh S. Suczek B., Trajektorie choroby. Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków 2012: 373–388.pl_PL
dc.referencesStrong M. D., Doctors and dirty work – the case of alcoholism, Sociology of Health & Illness, 2(1), 1980: 24–47.pl_PL
dc.referencesStrzelecki W., Pawlak P., Korzyści i niebezpieczeństwa autodiagnozy psychologicznej opartej na źródłach internetowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 28, 2011: 345–355.pl_PL
dc.referencesSuitor J. J., Pillemer K., Choosing daughters: Exploring why mothers favor adult daughters over sons, Sociological Perspectives, 49(2), 2006: 139–161.pl_PL
dc.referencesSuitor J. J., Pillemer K., Sechrist J., Within-family differences in mothers’ support to adult children, The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 61(1), 2006: 10–17.pl_PL
dc.referencesSusman J., Disability, stigma and deviance, Social Science & Medicine, 38(1), 1994: 15–22.pl_PL
dc.referencesSuwalska J., Suwalska A., Neumann-Podczaska A., Łojko D., Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część I. Stygmatyzacja pacjentów, Psychiatria Polska, 51(3), 2017: 495–502.pl_PL
dc.referencesSzadura J., O ludowej etiologii wrodzonego kalectwa, Literatura Ludowa, 62(6), 2018: 70–82.pl_PL
dc.referencesSzasz T., Insanity: The idea and its consequences, Syracuse University Press, New York 1997.pl_PL
dc.referencesSzasz T., The medicalization of everyday life: Selected essays, Syracuse University Press, Syracuse 2007.pl_PL
dc.referencesSzasz T., The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct, Harper Perennial, New York 1974.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., „Otworzyło mi się wtedy okno na inny świat. Otworzyło mi to oczy na moje życie”. O wydarzeniach (punktach zwrotnych) inicjujących próby zerwania przez recydywistów z przestępczym stylem życia, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(1), 2016: 238–255.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Status badacza „jakościowego” w środowisku osób naznaczonych i wykluczonych społecznie, [w:] P. Dzieduszyński (red.), Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2017: 21–39.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Miszewski K., Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 30, 2016: 53–95.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Okólska K., Zapomniani rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu, Alcohol Drug Addict/Alkoholizm i Narkomania, 31(4), 2018: 273–300.pl_PL
dc.referencesSzczepanik R., Śliwerski A., Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie) ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii, Przegląd Badań Edukacyjnych, 24(1): 151–172.pl_PL
dc.referencesSzluz B., Doświadczanie choroby alkoholowej w rodzinie (w ujęciu socjologicznym), Zeszyty Pracy Socjalnej, 12(2), 2018: 241–248.pl_PL
dc.referencesSztander W., Interwencja wobec osoby uzależnionej, Materiały Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/921- interwencja-wobec-osoby-uzaleznionej.html (dostęp: 24.05.2019).pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesSzwajca K., Drath W., Gondek K., Kasprzak P., Kusztykiewicz A., Ramus K., Sowa W., Ślęzak K., Nowy pacjent, stare problemy? Kontekst diagnozowania uzależnienia od Internetu, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 2014: 145–149.pl_PL
dc.referencesŚlęzak I., Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 2013: 153–166.pl_PL
dc.referencesTabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesTannenbaum F., Crime and community, Ginn and Company, Boston 1938.pl_PL
dc.referencesTaperek M., Potworni imigranci w Szatańskich wersetach Salmana Rushdiego. Przypadek Saladyna Czamczawalli, Teksty Drugie, 3, 2016: 375–395.pl_PL
dc.referencesTokarczyk R., Etyka kata w ujęciu porównawczym, Prawo i Polityka, 1, 2009: 125–137.pl_PL
dc.referencesTrębińska-Szumigraj E., Współuzależnienie matek narkomanów, GWP, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesTsekeris C., Ntali E., Koutrias A., Chatzoulis A., Boomerang kids in contemporary Greece: young people’s experience of coming home again, Hellenic Observatory Papers on Greece nd South- East Europe, 108, 2017: 1–49.pl_PL
dc.referencesUmberson D., Reczek C., Interactive stress and coping around parenting: Explaining trajectories of change in intimate relationships over the life course, Advances in Life Course Research, 1(12), 2007: 87–121.pl_PL
dc.referencesUrbańska S., Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku, [w:] B. Budrowska (red.), Kobiety, feminizm, demokracja: wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001–2009, ISiS PAN, Warszawa 2009: 19–42.pl_PL
dc.referencesVassallo S., Smart D., Price-Robertson R., The roles that parents play in the lives of their young children, Family Matters, 82, 2009: 8–14.pl_PL
dc.referencesWaleszczyński A., Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje, Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWalker J. P., Lee R. E., Uncovering strengths of children of alcoholic parents, Contemporary Family Therapy, 20(4), 1998: 521–538.pl_PL
dc.referencesWarchala J., Kategoria potoczności w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesWatters E., Crazy like us. The globalization of the American psyche, Free Press, New York 2010.pl_PL
dc.referencesWąsik J. J., Staniaszek M. (red.), Zwalczanie narkomanii w Polsce i w świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesWeier M., Christina L., Stagnant or successful, carefree or anxious? Australian university students’ goals and beliefs about adulthood and their current well-being, Australian Psychologist, 51(6), 2016: 422–430.pl_PL
dc.referencesWendland M., Konstruktywizm komunikacyjny, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesWhite W., Cloud W., Recovery capital: A primer for addictions professionals, Counselor, 9(5), 2008: 22–27.pl_PL
dc.referencesWieczorek Ł., Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu oraz systemu leczenia uzależnień w Warszawie i w społeczności lokalnej, Alcoholism and Drug Addiction, 28(2), 2015: 103–117.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M., Choroba jako podstawa konstruowania nowych tożsamości w zmedykalizowanym świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 45, 2013: 83–99.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M., Czy starość jest chorobą? – medykalizacja starości w Polsce, Przegląd Socjologiczny, 62(2), 2013: 109–134.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M., Czy świat jest kliniką? O procesach medykalizacji we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych. Recenzja książki Michała Nowakowskiego, „Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56, 2016: 147–154.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M., Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, Przegląd Socjologiczny, 61(2), 2012: 31–56.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M., Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad procesami medykalizacji – zarys problematyki, Przegląd Socjologiczny, 66(1), 2017: 33–52.pl_PL
dc.referencesWieteska M., Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców – perspektywa społeczno-ekonomiczna, Wychowanie w Rodzinie, 11(1), 2015: 154–177.pl_PL
dc.referencesWilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesWillson A. E., Shuey K. M., Elder Jr G. H., Wickrama K. A., Ambivalence in mother-adult child relations: A dyadic analysis, Social Psychology Quarterly, 69(3), 2006: 235–252.pl_PL
dc.referencesWitkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWitkowski L., Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje, Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesWitkowski T., Zakazana psychologia. Pomiędzy szarlatanerią a nauką, t. 1, Biblioteka Moderatora, Taszów 2009.pl_PL
dc.referencesWitosz B., O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej, Tekst i dyskurs – Text und Diskurs, 3, 2010: 9–25.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Choroby walizkowe. O globalizacji zaburzeń psychicznych, [w:] K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski (red.), Humanistyka (pół)peryferii, Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2016: 23–54.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Polityka standardów. Konstruowanie pola obiektywności w diagnostyce psychiatrycznej na przykładzie DSM-III, Kultura i Edukacja, 4(90), 2012: 64–87.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz M., Narracje biograficzne osób przełamujących wzorce życia rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (Komunikat z badań), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socjologia, 41, 2012: 65–77.pl_PL
dc.referencesWodnicka D., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych”, Warszawa, 15 grudnia 2016, Societas/Communitas, 24(2), 2017: 253–258.pl_PL
dc.referencesWojciechowska L., Syndrom pustego gniazda: dobrostan matek usamodzielniających się dzieci, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWood H. P., Duffy E. L., Psychological factors in alcoholic women, American Journal of Psychiatry, 123(3), 1966: 341–345.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G., „Ja” czy „my” w przestrzeni? Doświadczenia i klasyfikacje w sytuacjach współzamieszkiwani, [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014: 37–60.pl_PL
dc.referencesWoźniak Z., Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(3), 2012: 21–63.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesWrzesień W., Zmiana pokoleń w czasach globalnej anomii, Societas/Communitas, 24(2), 2017: 37–52.pl_PL
dc.referencesWylegała A., Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(4), 2013: 140–151.pl_PL
dc.referencesZagaja A., Pawlikowski J., Problem nadrozpoznawalności w kontekście dostępu do nowych technologii medycznych, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 2016: 1–6.pl_PL
dc.referencesZamojska E., „Murzynek Bambo wiecznie żywy!” Rzeczywistość politycznej poprawności w podręcznikach szkolnych, Przegląd Pedagogiczny, 2, 2012: 53–66.pl_PL
dc.referencesZawadzka A. S., Czarkowska L. D., Grajewska-Kulda M., Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych – praktyczny przewodnik dla coachów, Coaching Review, 1(9), 2017: 106–128.pl_PL
dc.referencesZ Ewą Woydyłło rozmawia Wojciech Maziarski. Wydanie Specjalne Wysokich Obcasów: „Psychologia uzależnień” 07.2017.pl_PL
dc.referencesZieliński W., Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności, Filo-Sofija, 21(2), 2013: 187–208.pl_PL
dc.referencesZola I. K., Medicine as an institution of social control, The Sociological Review, 20(4), 1972: 487–504.pl_PL
dc.referencesZucker D. M., Concept clarification of grief in mothers of children with an addiction, JAN Leading Global Nursing Research, 71(4), 2015: 751–767.pl_PL
dc.referencesŻulewska-Sak J., Dąbrowska K., Percepcja społeczna czynników udaremniających samodzielne przezwyciężenie uzależnienia – jakościowa analiza porównawcza, Alkoholizm i Narkomania, 18(3), 2005: 63–77.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-709-8.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe