Show simple item record

dc.contributor.authorSosnowski, Tomasz
dc.date.accessioned2020-02-26T10:15:18Z
dc.date.available2020-02-26T10:15:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSosnowski T., Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-363-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-363-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31530
dc.descriptionProwadzenie działalności gospodarczej w warunkach niestabilnego i złożonego otoczenia skłania przedsiębiorstwa do podejmowania ustawicznych działań, mających na celu kreowanie przewag konkurencyjnych. Istotną przeszkodą w dynamicznym rozwoju wielu przedsiębiorstw są ograniczone zasoby finansowe, techniczne i ludzkie. Jedną z form przezwyciężania tych barier, dostępną dla innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu wartości rynkowej, jest pozyskanie do spółki inwestora w postaci funduszu private equity, oferującego wsparcie biznesowe i finansowe na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże inwestycje funduszy private equity cechują się ograniczonym horyzontem inwestycyjnym, a newralgicznym etapem całego procesu inwestycyjnego jest dezinwestycja. W monografii skoncentrowano się na kwestii zakończenia procesu inwestycyjnego funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Analizy teoretyczno-empiryczne umożliwiły rozpoznanie i ocenę działalności funduszy private equity w kontekście realizacji procesów dezinwestycji z wykorzystaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Może zainteresować zarządzających funduszami private equity, właścicieli i menedżerów innowacyjnych przedsiębiorstw poszukujących nowych możliwości rozwoju, a także inwestorów giełdowych. Może być też wykorzystywana w kształceniu studentów ekonomii, finansów oraz zarządzania zainteresowanych tą tematyką.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfundusze private equitypl_PL
dc.subjectdezinwestycjapl_PL
dc.subjectpierwsza oferta publicznapl_PL
dc.subjectInitial Public Offering (IPO)pl_PL
dc.subjectventure capitalpl_PL
dc.subjectpubliczny obrót akcjipl_PL
dc.titleDezinwestycje funduszy private equity metodą IPOpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number257pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-501-0
dc.referencesAdamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesAhern K. R., Sample selection and event study estimation, „Journal of Empirical Finance” 2009, Vol. 16.pl_PL
dc.referencesAkerlof A., The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, Vol. 84, No. 3.pl_PL
dc.referencesAng J. S., Brau J. C., Firm Transparency And The Costs Of Going Public, „The Journal of Financial Research”, Spring 2002, Vol. XXV, No. 1.pl_PL
dc.referencesAnson M. J. P., The Handbook of Alternative Assets, John Wiley&Sons, 2002.pl_PL
dc.referencesBalicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBall E., Chiu H-H., Smith R., Exit Choices of Venture-Backed Firms: IPO v. Acquisition, 2008, http://ssrn.com/abstract=1301288.pl_PL
dc.referencesBarnes E., McCarthy Y., Grandstanding in the UK Venture capital Industry, EFMA 2002 London Meetings.pl_PL
dc.referencesBarry B., Initial Public Offering Underpricing: The Issuer's View-A Comment, „The Journal of Finance”, September 1989, Vol. 44, No. 4.pl_PL
dc.referencesBarry B., Muscarella C., Peavy J. W., Vetsuypens M. R., The Role of Venture capital in the Creation of Public Companies: Evidence from the Going-Public Process, „Journal of Financial Economics” 1990, Vol. 27, Issue 2.pl_PL
dc.referencesBascha A., Walz U., Convertible securities and optimal exit decisions in venture capital finance, „Journal of Corporate Finance” 2001, Vol. 7.pl_PL
dc.referencesBayar O., Chemmanur T. J., IPOs versus Acquisitions and the Valuation Premium Puzzle: A Theory of Exit Choice by Entrepreneurs and Venture capitalists, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, August 2010.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesBerle A. A., Means G. C., The modern corporation and private property, Macmillan, New York, 1932.pl_PL
dc.referencesBessler W., Seim M., The performance of venture-backed IPOs in Europe, „Venture capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance” 2012.pl_PL
dc.referencesBielski I., Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007.pl_PL
dc.referencesBienz C., Leite T. E., A Pecking Order of Venture capital Exits, April 2008.pl_PL
dc.referencesBienz C., Walz U., Venture capital Exit Rights, CFS Working Paper No. 05, 2009.pl_PL
dc.referencesBlack B. S., Gilson R. J., Venture capital and the structure of capital markets: Banks versus stock markets, „Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47.pl_PL
dc.referencesBloomfield S., Venture capital Funding. A Practical Guide to Raising Finance, Kogan Page Limited 2005.pl_PL
dc.referencesBoehme R. D., Sorescu S. M., The Long-run Performance Following Dividend Initiations and Resumptions: Underreaction Or Product of Chance?, „The Journal of Finance” 2002, Vol. 57, No. 2.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R. (red.), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesBottazzi L., Da Rin M., Hellmann T., Who are the active investors? Evidence from venture capital, „Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89.pl_PL
dc.referencesBoulton J., Smart S. B., Zutter C. J., IPO underpricing and international corporate governance, „Journal of International Business Studies” 2010, Vol. 41.pl_PL
dc.referencesBrander J. A., Amit R., Antweiler W., Venture-Capital Syndication: Improved Venture Selection vs. the Value-Added Hypothesis, „Journal of Economics&Management Strategy” 2002, Vol. 11, No. 3.pl_PL
dc.referencesBrau C., Francis B., Kohers N., The Choice of IPO versus Takeover: Empirical Evidence, „Journal of Business” 2003, Vol. 76, No. 4.pl_PL
dc.referencesBrav A., Geczy C., Gompers P. A., Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, „Journal of Financial Economics” 2000, Vol. 56.pl_PL
dc.referencesBrav A., Gompers P. A., Myth or reality? The long-run underperformance of initial public offerings: Evidence from venture and nonventure capital-backed companies, „The Journal of Finance” 1997, Vol. 52.pl_PL
dc.referencesBrav A., Inference in Long-Horizon Event Studies: A Bayesian Approach with Applicationto Initial Public Offerings, „The Journal Of Finance” 2000, Vol. 55, No. 5.pl_PL
dc.referencesBrennan M. J., Franks J., Underpricing, ownership and control in initial public offerings of equity securities in the UK, „Journal of Financial Economics”, September 1997, Vol. 45, Issue 3.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesCai J., Wei C. J., The investment and operating performance of Japanese initial public offerings, „Pacific-Basin Finance Journal” 1997, Vol. 5.pl_PL
dc.referencesCentral and Eastern Europe Statistics 2009–2011, An EVCA Special Paper.pl_PL
dc.referencesChan K., Ikenberry D. L., Lee I., Wang Y., Share repurchases as a potential tool to mislead investors, „Journal of Corporate Finance” 2010, Vol. 16.pl_PL
dc.referencesCiejpa-Znamirowski K., Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesCleifie Ch. C., Venture capital in Europe, [w:] J. M. Gibb, Venture capital Markets for Regeneration of Industry, Amsterdam 1984.pl_PL
dc.referencesCoakley J., Hadass L., Wood A., Post-ipo operating performance, venture capitalists and market timing, Discussion Paper No.04–16, University of Essex, 2004.pl_PL
dc.referencesCochrane J. H., The risk and return of venture capital, „Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 75.pl_PL
dc.referencesCorrado J., Event studies: A methodology review, „Accounting and Finance” 2011, Vol. 51.pl_PL
dc.referencesCumming D. (red.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, New York 2012.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., Johan S. A., Information asymmetries, agency costs and venture capital exit outcomes, „Venture capital” 2008, Vol. 10, No. 3.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., Fleming G., Schwienbacher A., Liquidity Risk and Venture capital Finance, „Financial Management” 2005, Vol. 34, Issue 4.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., Fleming G., Schwienbacher A., Legality and venture capital exits, „Journal of Corporate Finance” 2006, Vol. 12.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., Fleming G., Suchard J-A., Venture Capitalist Value-added Activities, Fundraising and Drawdowns, „Journal of Banking&Finance” 2005, Vol. 29.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., Johan S. A., Venture capital and Private equity Contracting. An International Perspective, Elsevier 2009.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., MacIntosh J. G., A cross-country comparison of full and partial venture capital exits, „Journal of Banking&Finance” 2003, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., MacIntosh J. G., Venture capital investment duration in Canada and the United States, „Journal of Multinational Financial Management” 2001, Vol. 11.pl_PL
dc.referencesCumming D. J., MacIntosh J. G., Venture-capital exits in Canada and United States, „University of Toronto Law Journal” 2003.pl_PL
dc.referencesDa Silva Rosa R., Lee P., Skott M., Walter T., Competition in the Market for Takeover Advisers, „Australian Journal of Management” 2004, Vol. 29.pl_PL
dc.referencesDas S. R., Jagannathan M., Sarin A., Private equity returns: An empirical examination of the exit of venture-backed companies, „Journal of Investment Management” 2003, Vol. 1, No. 1.pl_PL
dc.referencesDe Clercq D., Dimov D., Internal Knowledge Development and External Knowledge Access in Venture Capital Investment Performance, „Journal of Management Studies”, May 2008, Vol. 45.pl_PL
dc.referencesDe Clercq D., Manigart S., The venture capital post-investment phase: Opening the black box of involvement, [w:] H. Landström (red.), Handbook of research on Venture capital, Edward Elger, 2007.pl_PL
dc.referencesDraho J., The IPO Decision. Why and How Companies Go Public, Edward Elgar Publishing, 2005.pl_PL
dc.referencesDroga na giełdę, PricewaterhouseCoopers, 2011, http://www.pwc.pl.pl_PL
dc.referencesDroga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesEckbo B., Norli Ø., Liquidity risk, leverage and long-run IPO returns, „Journal of Corporate Finance” 2005, Vol. 11.pl_PL
dc.referencesEckermann M., Venture capitalists’ Exit Strategies under Information Asymmetry. Evidence from the U.S. Venture capital Market, Deutscher Universität-Verlag, Wiesbaden 2006.pl_PL
dc.referencesEisenhardt M., Agency theory. An assessment and review, „The Academy of Management Review” 1989, Vol. 14, No. 1.pl_PL
dc.referencesEVCA Yearbook 2003–2011, European Private Equity&Venture Capital Association, Zaventem, Belgium.pl_PL
dc.referencesFama E. F., Efficient Capital Markets: II, „The Journal of Finance”, December 1991, Vol. 46, No. 5.pl_PL
dc.referencesFama E. F., Jensen M. C., Separation of ownership and control, „Journal of Law and Economics” 1983, Vol. 26, No. 2.pl_PL
dc.referencesFenn G. W., Liang N., Prowse S., The Economics of the Private equity Market, „Federal Reserve Bulletin”, January 1996.pl_PL
dc.referencesField L. C., Sheehan D. P., IPO underpricing and outside blockholdings, „Journal of Corporate Finance” 2004, Vol. 10.pl_PL
dc.referencesFranzke A., Underpricing of Venture-Backed and Non Venture-Backed IPOs: Germany’s Neuer Markt, RICAFE Working Paper No. 003.pl_PL
dc.referencesFraser-Sampson G., Private equity as an Asset Class, WilleyFinance, 2007.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGifford S., The allocation of limited entrepreneurial attention, Kulwer Academic Publisher, 1998.pl_PL
dc.referencesGiot P., Schwienbacher A., IPOs, trade sales and liquidations: Modeling venture capital exits using survival analysis, „Journal of Banking and Finance” 2007, Vol. 31pl_PL
dc.referencesGladstone D., Gladstone L., Venture capital Handbook: An Enterpreneur’s Guide to Raising Venture capital, Financial Times Prentice Hall, Londyn–New York 2001.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Grandstanding in the venture capital industry, „Journal of Financial Economics” 1996, Vol. 42.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Optimal Investment, Monitoring, and the Staging of Venture capital, „Journal of Finance” 1995, Vol. 50, Issue 5.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Lerner J., The Determinants of Corporate Venture capital Success: Organizational Structure, Incentives, and Complementarities, NBER Working Paper No. 6725, http://www.nber.org/papers/w6725.pdf.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Lerner J., The Venture Capital Cycle, MIT Press, Cambridge Massachusetts 2006.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Lerner J., The Venture Capital Revolution, „The Journal of Economic Perspectives” 2001, Vol. 15, No. 2.pl_PL
dc.referencesGorman M., Sahlman W., What do venture capitalists do?, „Journal of Business Venturing”, July 1989, Vol. 4, No. 4.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista” 1999, nr 6.pl_PL
dc.referencesGroh A. P., von Liechtenstein H., How Attractive is Central Eastern Europe for Risk Capital Investors?, „Journal of International Money and Finance” 2009, Vol. 28, No. 4.pl_PL
dc.referencesGrullon G., Michaely R., Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis, „The Journal of Finance”, August 2002, Vol. 57, No. 4.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGuler I., Throwing Good Money after Bad? Political and Institutional Influences on Sequential Decision Making in the Venture Capital Industry, „Administrative Science Quarterly” 2007, Vol. 52.pl_PL
dc.referencesGurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesHanouna P. E., Sarin A., Shapiro A. C., Value of Corporate Control: Some International Evidence, USC Finance&Business Econ. Working Paper No. 01-4, 2001.pl_PL
dc.referencesHellmann T., A theory of strategic venture investing, „Journal of Financial Economics” 2002, Vol. 64.pl_PL
dc.referencesHochberg Y. V., Ljungqvist A., Lu Y., Venture Capital Networks and Investment Performance, „The Journal of Finance” 2007, Vol. 62, No. 1pl_PL
dc.referencesHow J., Ngo K., Verhoeven P., Dividend initiations and long-run IPO performance, „Australian Journal of Management” 2011, Vol. 36, No. 2.pl_PL
dc.referencesHsu H., What Do Entrepreneurs Pay for Venture capital Affiliation?, „The Journal of Finance”, August 2004, Vol. LIX, No. 4.pl_PL
dc.referencesIbbotson G., Price Performance of Common Stock New Issues, „Journal of Financial Economics”, September 1975, Vol. 2, Issue 3.pl_PL
dc.referencesIkenberry D. L., Rankine G., Stice E. K., What Do Stock Splits Really Signal?, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1996, Vol. 31.pl_PL
dc.referencesIPO Watch Europe – Review of the year 2008, PricewaterhouseCoopers, 2009.pl_PL
dc.referencesIPO Watch Europe – Review of the year 2010, PricewaterhouseCoopers, 2011.pl_PL
dc.referencesJain B., Kini O., The post-issue operating performance of IPO firms, „Journal of Finance” 1994, Vol. 49.pl_PL
dc.referencesJanicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesJanicka M., Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 151, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesJensen M. C., Meckling W. H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, October 1976, Vol. 3, No. 4.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (red.), Struktury i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJobman D. R., The Handbook of Alternative Investment, John Wiley&Sons, Inc., New York 2002.pl_PL
dc.referencesJóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKanatas G., Stefanadis Ch., Venture capital, IPO underpricing, and going-public decisions, Working Paper, Jones School of Management, 2005.pl_PL
dc.referencesKaplan S. N., Strömberg P., Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture capitalist Analyses, „The Journal of Finance” 2004, Vol. LIX, No. 5.pl_PL
dc.referencesKaplan S., Strömberg P., Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture capital Contracts, „Review of Economic Studies” 2002.pl_PL
dc.referencesKierunek – Giełda: przebieg procesu wchodzenia spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2006, Raport KPMG/GPW, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKim W., Weisbach M. S., Do firms go public to raise capital?, NBER Working Paper Series, Working Paper 11197, http://www.nber.org/papers/w11197.pl_PL
dc.referencesKochalski C., Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesKooli M., Suret J-M., The Underpricing of Initial Public Offerings: Further Canadian Evidence, Scientific Series CIRANO, Montreal 2001.pl_PL
dc.referencesKornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie, Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKraft V., Erfolgreiches Managment von Private equity-Investitionen in Turnarounds und Restrukturierungen, Universität St. Gallen Working Paper, 2001.pl_PL
dc.referencesKutsuna , K., Okamura H., Cowling M., Ownership structure pre- and post-IPOS and the operating performance of JASDAQ companies, „Pacific-Basin Finance Journal” 2002, Vol. 10.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor protection and corporate governance, „Journal of Financial Economics” 2000, Vol. 58.pl_PL
dc.referencesLandström H., Handbook of Research on Venture capital, Edward Elger, 2007.pl_PL
dc.referencesLandström H., Venture capital Investment Process in a Decision Theory Framework, [w:] J. M. Vecina, SME’s Internalization, Networks and Strategy, Avebury 1995.pl_PL
dc.referencesLee P. M., Wahal S., Grandstanding, certification and the underpricing of venture capital backed IPOs, „Journal of Financial Economics” 2004, Vol. 73, No. 2.pl_PL
dc.referencesLewandowska L., Finansowanie w kontekście pozycji konkurencyjnej firmy, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesLewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesLjungqvist A., IPO underpricing, [w:] B.E. Eckbo (red.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Vol. A, Chapter 7, 2006.pl_PL
dc.referencesLoughran T., Ritter J. R., Rydqvist K., Initial public offerings: International insights, „Pacific-Basin Finance Journal” 1994, Vol. 2.pl_PL
dc.referencesLoughran T., Ritter J. R., The new issues puzzle, „The Journal of Finance” 1995, Vol. L, No. 1.pl_PL
dc.referencesMachała R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesMackinlay C., Event Studies in Economics and Finance, „Journal of Economic Literature”, March 1997, Vol. XXXV.pl_PL
dc.referencesMaier B., Walker D. A., The role of venture capital in financing small business, „Journal of Business Venturing” 1987, Vol. 2, Issue 3.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesMayera C., Schoorsb K., Yafeh Y., Sources of funds and investment activities of venture capital funds: Evidence from Germany, Israel, Japan and the United Kingdom, „Journal of Corporate Finance” 2005, Vol. 11.pl_PL
dc.referencesMegginson W. L., Weiss K. A., Venture capitalists certification in initial public offerings, „Journal of Finance” 1991, No. 46.pl_PL
dc.referencesMeuleman M., Wright M., Manigart S., Lockett A., Private equity Syndication: Agen- cy Costs, Reputation and Collaboration, „Journal of Business Finance&Accounting”, June/July 2009, Vol. 36(5)&(6).pl_PL
dc.referencesMeyer T., Mathonet P.-Y., Beyond the J-curve. Managing a Portfolio of Venture capital and Private equity Funds, John Wiley&Sons, 2005.pl_PL
dc.referencesMikkelson W., Partch M., Shah K., Ownership and operating performance of companies that go public, „Journal of Financial Economics” 1997, Vol. 44.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie Biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMikołajek-Gocjena M., IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMitchell M. L., Stafford E., Managerial decisions and long-term stock price performance, „The Journal of Business” 2000, Vol. 73.pl_PL
dc.referencesMüller R., Turner J. R., The impact of principal-agent relationship and contract type on communication between project owner and manager, „International Journal of Project Management” 2003, Vol. 23.pl_PL
dc.referencesNahata R., Venture capital reputation and investment performance, „Journal of Financial Economics”, November 2008, Vol. 90, Issue 2.pl_PL
dc.referencesNermend K., Kuciński A., Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle europejskich parkietów, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 56.pl_PL
dc.referencesNeus W., Walz U., Exit timing of venture capitalists in the course of an initial public offering, „Journal of Financial Intermediation” 2005, Vol. 14.pl_PL
dc.referencesOrtgiese J., Value Added by Venture Capital Firms, JOSEF EUL VERLAG, Lohmar–Köln 2007.pl_PL
dc.referencesPagano M., Panetta F., Zingales L., Why Do Companies Go Public? A Empirical Analysis, „The Journal of Finance” 1998, Vol. LIII, No. 1.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Globalizacja inwestycji venture capital, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa, CEO Magazyn Top Menedżerów, czerwiec 2008.pl_PL
dc.referencesPastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie innowacyjne. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesPeters B., Early exits: Exit strategies for entrepreneurs and angel investors (but maybe not venture capitalists), Canada 2009.pl_PL
dc.referencesPieloch A., Wpływ ogłoszenia decyzji o wykupie akcji własnych na wartość rynkową spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (red.), Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe nr 685” pt. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 46, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesPietraszewski M., Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2007.pl_PL
dc.referencesPoślad M., Thiel S., Zwoliński T., Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczna i rynek regulowany, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPovaly S., Private equity exits: Divestment process management for leveraged buyouts, Springer, Berlin Heidelberg 2007.pl_PL
dc.referencesPratt S. E., Guide to Venture capital Sources, Wydanie 5, Capital Publishing, Wellesley (MA), 1981.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M., Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRau P. R., Investment bank market share, contingent fee payments, and the performance of acquiring firms, „Journal of Financial Economics” 2000, Vol. 56.pl_PL
dc.referencesRegulamin Giełdy, www.gpw.pl.pl_PL
dc.referencesRegulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, www.kdpw.pl.pl_PL
dc.referencesRetka M., Opcje lepsze niż premia, „Rzeczpospolita”, 26 sierpnia 2011.pl_PL
dc.referencesRhodes-Kropf M., Robinson D. T., Viswanathan S., Valuation waves and merger activity: The empirical evidence, „Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 77.pl_PL
dc.referencesRitter J. R., Initial Public Offerings, „Contemporary Finance Digest”, Spring 1998, Vol. 2, No. 1.pl_PL
dc.referencesRitter J. R., The Costs of Going Public, „Journal of Financial Economics”, North-Holland 1987, Vol. 19.pl_PL
dc.referencesRitter J. R., The Long-Run Performance of Initial Public Offerings, „Journal of Finance”, March 1991, Vol. XLVI, No. 1.pl_PL
dc.referencesRitter J. R., Welch I., A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations, „The Journal of Finance” 2002, Vol. LVII, No. 4.pl_PL
dc.referencesRoss S. A., The economic theory of agency. The principal’s problem, „American Economic Review” 1973, Vol. 63, No. 2.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, DzUrz UE 2004, L 149/1.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym, DzU 2010, nr 57, poz. 364.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259.pl_PL
dc.referencesRynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej. Edycja 2010, Badanie KPMG i DealWatch.pl_PL
dc.referencesRynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej. I półrocze 2010, Badanie KPMG i DealWatchpl_PL
dc.referencesSahlman W. A., Structure of venture-capital organizations, „Journal of Financial Economics” 1990, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesSajnóg A., Operacyjny i strategiczny wymiar ocen zróżnicowania rentowności kapitału własnego spółek przemysłowych, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesSamborski A., Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych – diagnoza uwarunkowań i zależności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesSamborski A., Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, „Przegląd organizacji” 2012, nr 1.pl_PL
dc.referencesSchertler A., European venture capital markets: Fund providers and investment characteristics, „Applied Financial Economics” 2005, Vol. 15.pl_PL
dc.referencesSchuster A., IPOs: Insights from Seven European Countries, Discussion Paper 461, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London 2003.pl_PL
dc.referencesSchwienbacher A., An empirical analysis of venture capital exits in Europe and United States, EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper, 2005.pl_PL
dc.referencesSchwienbacher A., Innovation and venture capital exits, „The Economic Journal” 2008, Vol. 118, Royal Economic Society.pl_PL
dc.referencesSerra P., Event Study Tests. A Brief Survey, Working Papers da FEP No. 117, May 2002.pl_PL
dc.referencesSiwek P., Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSmart B., Zutter C. J., Control as a Motivation for Underpricing: A Comparison of Dual- and Single-Class Ipos, August 2000. Presented at Tuck-JFE Contemporary Corporate Governance Conference.pl_PL
dc.referencesSmart B., Zutter C. J., Dual Class IPOs Are Underpriced Less Severely, „The Financial Review” 2008, Vol. 43.pl_PL
dc.referencesSobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSobotnik R., Pierwsza oferta publiczna – zmieniające się trendy, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSokołowska E., Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesStradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSukacz D., Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSurvey of the Economic and Social Impact of Management Buyouts&Buyins in Europe, Research Paper EVCA, Zaventem, Belgium 2001.pl_PL
dc.referencesSurvey of the Economic and Social Impact of Venture capital in Europe, Research Paper EVCA, Zaventem, Belgium 2002.pl_PL
dc.referencesSwedroe L. E., Kizer J., The only guide to alternative investments you’ll ever need, Bloomberg Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesSzerszenowicz L., Kaczyńska J., Trend: Ile kosztuje władza nad spółką, Harvard Bussines Review Polska, http://www.hbrp.pl.pl_PL
dc.referencesSzymański M., Nogalski B., Obrona przed wrogim przejęciem, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiderska J., Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Venture capital – kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesTeoh S., Welch I., Wong T., Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings, „Journal of Finance” 1998, Vol. 53.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, DzU 2011, nr 75, poz. 398.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 12, poz. 591 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, DzU 2005, nr 57, poz. 491.pl_PL
dc.referencesVenture Impact – The Economic Importance of Venture capital Backed Companies to the U.S. Economy, National Venture capital Association, 2009.pl_PL
dc.referencesWall J., Smith J., Better exits, Price Waterhouse Corporate Finance for EVCA, 1997.pl_PL
dc.referencesWaszczyk B., Fundusze agresywne cały czas w odstawce, Open Finance, http://www.open.pl/news/fundusze_agresywne_caly_czas_w_odstawce.html.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWonglimpiyarat J., The influence of capital market laws and initial public offering (IPO) process on venture capital, „European Journal of Operational Research” 2009, Vol. 192, Issue 1.pl_PL
dc.referencesWójcik-Mazur A., Analiza rozwoju systemu finansowego w Polsce na tle państw europy środkowo-wschodniej w latach 2006–2009, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 59” 2011.pl_PL
dc.referencesWrońska E. M., Asymetria informacyjna. Potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy, [w:] J. Duraj (red.), Wartość i kapitał spółek akcyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesWrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZasępa P., Venture capital – sposoby dezinwestycji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesZheng S. X., Are IPOs really overpriced?, „Journal of Empirical Finance” 2007, Vol. 14.pl_PL
dc.referencesZiółkowska B., Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego w UE, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesŻwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001.pl_PL
dc.referencesBlog MCI Investments SA: http://mci.biznes.net.pl_PL
dc.referencesEuropean Private Equity and Venture Capital Association: http://www.evca.eu.pl_PL
dc.referencesGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA: http://www.gpw.pl.pl_PL
dc.referencesGPWInfoStrefa: http://www.gpwinfostrefa.pl.pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl.pl_PL
dc.referencesKrajowy Fundusz Kapitałowy: http://www.kfk.org.pl.pl_PL
dc.referencesPolskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych: http://www.ppea.org.pl.pl_PL
dc.referencesPortal finansowy IPO.pl: http://www.ipo.pl.pl_PL
dc.referencesPricewaterhouseCoopers: http://www.pwc.pl.pl_PL
dc.referencesSerwis wykupów menedżerskich AVALLON Sp. z o.o.: http://www.mbo.pl.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-363-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe