Show simple item record

dc.contributor.authorPiechota, Grażyna
dc.contributor.editorCzapnik, Grzegorz
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.date.accessioned2020-02-27T12:37:32Z
dc.date.available2020-02-27T12:37:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPiechota G., Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego, [w:] Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje, Czapnik G., Gruszka Z., Ladorucki J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódź-Warszawa 2014, s. 88-100, doi: 10.18778/7969-112-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-112-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31542
dc.description.abstractJan Muszkowski payed a great attention to bibliophilia both through the social activities in the societies and associations, as well as a theoretical activity. As the secretary of the Polish Society of Bibliophiles, he wrote about the enemies and lover of book, and indicated the areas of discussion about the essence of bibliophilia. He noted that bibliophilia requires some special qualities of mind, character and temperament. In his theoretical considerations on the concept of bibliophilia, Muszkowski emphasized the aesthetic function of books presented by “the idea of a beautiful book”. The modern concept of book science, contained in Życie książki, presents the sociological perspective of bibliophilia. Defined by Muszkowski conception of bibliophilia and bibliophile seems to be still actual.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichpl_PL
dc.relation.ispartofCzapnik G., Gruszka Z., Ladorucki J. (red.), Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódź-Warszawa 2014;
dc.relation.ispartofseriesNauka, Dydaktyka, Praktyka;150
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbibliofilstwopl_PL
dc.subjectJan Muszkowskipl_PL
dc.subjectnauka o książcepl_PL
dc.titleBibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiegopl_PL
dc.title.alternativeBibliophilia in the term of Jan Muszkowskipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number88-100pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-709-0
dc.identifier.doi10.18778/7969-112-8.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe