Show simple item record

dc.contributor.authorGasiński, Wojciech
dc.contributor.authorMisztal, Anna
dc.date.accessioned2020-03-06T09:18:07Z
dc.date.available2020-03-06T09:18:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31608
dc.description.abstractThis article aims to present the analysis of the development of small and mediumsized enterprises in Poland in the years 1990-2011. Political changes to which the Republic of Poland invaded after 1989 led to the emergence of a market-oriented economies. New economic system, has discovered plenty of opportunities for enterprise development and contributed to the development of small and medium enterprises. The development of small and medium enterprises is crucial for the correct functioning of the economy and the mechanisms in place. The intention of the article is to determine the degree of development of the sector by carrying out a study on the evolution of the number of enterprises depending on the specific macroeconomic conditions. Analyses have been developed based on data from the Polish Agency for Enterprise Development, Central Statistical Office and Eurostatpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;2
dc.subjectsektor małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectanaliza ekonometrycznapl_PL
dc.titleUwarunkowania wzrostu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2011pl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of the Development of Small and Mediumsized Enterprises in Poland in the Years 1990-2011pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number16-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.referencesBudzyński I. i in., Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, I półrocze 2011 R., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Praca zbiorowa pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego i B. Majewskiego. FPiAKE, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesCarree M., Thurik A., Small firms and economic growth in Europe, Atlantic Economic Journal 26 (2), 1998pl_PL
dc.referencesDanielak W. , Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, IV Konferencja Naukowa, Zielona Góra 1999pl_PL
dc.referencesDominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN Warszawa, 2005pl_PL
dc.referencesFic M., Jędrzejczak-Gas J., Uwarunkowania rozwoju MŚP- wybrane zagadnienia, Uniwersytet Zielonogórski, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt5/16_fic_jedrzejczak-gas.pdfpl_PL
dc.referencesGajda J.B., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesŁapińska-Sobczak N., Opisowe modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesNogalski B, Wójcik-Karpacz A. , Pozafinansowe uwarunkowania wewnętrzne rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie kapitałem i informacją, Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003 Wolak-Tuzimek A., Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/60/12.pdf, 10.07.2011pl_PL
dc.referencesWolański R., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw –postęp czy stagnacja, Uniwersytet Warszawski http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/R.Wolanski_Rozwoj_malych_i_srednich_przedsi ebiorstw-postep_czy_stagnacja.pdfpl_PL
dc.referencesDz. U. Nr. 217 z 18 grudnia 2003 , poz.2125 Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003pl_PL
dc.referencesRaport Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Entrepreneurship and economic development: The empretec Showcase, Genewa 2004pl_PL
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record