Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-05-20T12:50:01Z
dc.date.available2020-05-20T12:50:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Depopulacja w Polsce w 2019 r., "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 10, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31951
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny;10
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectwyludnianie siępl_PL
dc.titleDepopulacja w Polsce w 2019 r.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 148, IGiPZK PAN, Warszawa, http://rcin.org.pl/igipz/Content/711/Wa51_5330_r1989-nr148_Prace-Geogr.pdfpl_PL
dc.referencesFlaga M., 2019, Model przemian demograficznych w regionach wyludniającej się Polski na przykładzie województwa lubelskiego, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2020, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.htmlpl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesKatsarova I. (red.), 2008, Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, Parlament Europejski, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/pe408928_ex_pl.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna –Biuletyn Informacyjny” Nr 7, 1-5, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5090pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, 11-19, https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160-2017pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019, Zmiany liczby ludności województw w latach 1998-2018, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 1, http://hdl.handle.net/11089/29194pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019a, Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10, 10-15pl_PL
dc.referencesWesołowska M., 2018, Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, Wyd. UMCS, Lublinpl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe