Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-07-30T06:20:54Z
dc.date.available2020-07-30T06:20:54Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Obszary o najwyższej dzietności w Polsce w XXI wieku, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2020, nr 2, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32186
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI w.pl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectdzietnośćpl_PL
dc.subjectzachowania rozrodczepl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.titleObszary o najwyższej dzietności w Polsce w XXI wiekupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGołata E., 2016, Estimation of fertility in Poland and of Polish born women in the United Kingdom, “Studia Demograficzne”, nr 1 (169), 13-38, http://sd.czasopisma.pan.pl/images/data/sd/wydania/no_1_169_2016/SD_1-2016_3_GOLATA.pdfpl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2013, Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne, Wyd. UŁ, Łódź, 310 s.pl_PL
dc.referencesKotowska I. (red.), 2014, Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdfpl_PL
dc.referencesKurek S., Lange M., 2013, Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków, 160 s.pl_PL
dc.referencesPodogrodzka M., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2 (160), 85−106, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne_zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdfpl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2019, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018-2019, ZWS GUS, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, 13-27, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wiadomosci-statystyczne-nr-4-kwiecien-2015-r-,2,21.htmlpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015a, „Dzieciolubne” obszary Polski, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 11, http://hdl.handle.net/11089/16052pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2019, Wzrost dzietności w ostatnich latach: dlaczego najbardziej z niego korzystają duże miasta?, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 5, http://hdl.handle.net/11089/29980pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe