Show simple item record

dc.contributor.authorBurzyńska, Dorota
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:26:05Z
dc.date.available2020-09-22T09:26:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBurzyńska D., Dylematy budżetowania zadaniowego w aspekcie efektywności zarządzania w sektorze publicznym, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32257
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleDylematy budżetowania zadaniowego w aspekcie efektywności zarządzania w sektorze publicznympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number245-257pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesBudżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBudżet zadaniowy, aktualizacja z dnia 2012.10.05, http://www.finanse.mf.gov. pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy (dostęp 06.06.2015).pl_PL
dc.referencesDylewski M., Performance budgeting – ewolucja i determinanty zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, Szczecin 2014.pl_PL
dc.referencesFilipiak B., Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi, [w:] Zeszyty Naukowe nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesFrączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego, [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2008.pl_PL
dc.referencesJastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesBudżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. Lubińska T., Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMalinowska-Misiąg, E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMikołowski W., Jezierska A., Główne kierunki modernizacji państwa – budżet zadaniowy i decentralizacja, Warszawa, 2009.pl_PL
dc.referencesBudżet zadaniowy w administracji publicznej, red. Postuła M., Perczyński P., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPrzychocka I., Budżet zadaniowy, Warszawa, 2012.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy, [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, red. A. Siedlecka, Biała Podlaska 2011.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe