Show simple item record

dc.contributor.authorCiesielski, Tomasz
dc.contributor.editorBartosiak, Mariusz
dc.contributor.editorCiesielski, Tomasz
dc.date.accessioned2020-10-16T15:00:11Z
dc.date.available2020-10-16T15:00:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCiesielski T., Sense-action – praktyka-jako-badanie rozpoznana ex post, [w:] Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, Bartosiak M., Ciesielski T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, Łódź-Warszawa 2017, s. 135-146, doi: 10.18778/8088-820-3.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-820-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32339
dc.description.abstractThe paper describes the process of developing sensory performance: Sense-Action. Memories of children and teenagers living in Litzmannstadt Ghetto – Anna Skorecki, Dawid Sierakowiak and Lolek Lubinski – are used as inspiration, but also narrative and experiential matrix for the performance’s structure. Between 2013 and 2016 three versions of the project, different in terms of techniques used and creative strategies were developed. Each was performed in a direct correlation with three chosen traditions in theatre studies – semiotics, anthropology and cognitive studies/phenomenology – which supported the exploration in performative correlation of the individual memory and memory of trauma mediated by the narrative. At the same time, the transition between the research contexts was not categorical. The structure of the performance was growing with subsequent editions, allowing on the one hand recognizing the places where the paradigms disconnect, and, on the other, the potential ways of correlating them. In the paper I analyse the interdependence of creative and research strategies as a potential teaching tool. The conclusions serve to indicate the potential benefits and risks of double involvement in dance and theatre, and hence the need to share two different perspectives.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańcapl_PL
dc.relation.ispartofBartosiak M., Ciesielski T. (red.), Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, Łódź-Warszawa 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsense-actionpl_PL
dc.subjectpraktyka-jako-badaniepl_PL
dc.subjectex postpl_PL
dc.titleSense-action – praktyka-jako-badanie rozpoznana ex postpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number135-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Muzyczna w Łodzipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-821-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteCiesielski Tomasz – performer, tancerz, badacz i menadżer teatru, w swoich działaniach łączący wszystkie te trzy doświadczenia. Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, w tym czasie uczestniczył w projektach: Antyk/Taniec w Re-Konstrukcji, Oratorium Dance Project, DOTKNIĘCI/PORUSZENI. W 2011 roku nawiązał współpracę z duńskim zespołem Granhøj Dans, realizując międzynarodowe spektakle Men&Mahler oraz Rite of Spring Extended w reżyserii Pallego Granhøja. Oba widowiska otrzymały nagrodę dla najlepszego duńskiego spektaklu teatru tańca Årets Reumert 2013 i 2014. Twórca autorskich performansów, m.in. Sense-action, Idylluzja, Taśmy profesjonalne, Edging. Autor publikacji i uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących możliwości zastosowania wiedzy z zakresu nauk kognitywnych i neuronauk w badaniach nad tańcem. Sekretarz Rady Redakcyjnej projektu Słownik tańca XX i XXI wieku. Stypendysta Alternatywnej Akademii Tańca 2016 organizowanej przez Stary Browar Nowy Taniec. Wykładowca na kierunku choreografi a w Akademii Muzycznej w Łodzi, doktorant w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBartosiak M. (2013), Za pośrednictwem osób działających. Preliminaria kognitywnej antropologii teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesCiesielski T. (2014), Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJajte-Lewkowicz I. (2016), Teatr dziecięcy i młodzieżowy we współczesnej praktyce kulturowej. Przechadzka po tematach i lekturze, Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 05.2016, htt p:// www.boklodz.pl/images/BOK_CENTRA LA/Wydarzenia/Dziatwa_2016/dziatwa2016_ wydawnictwo.pdf (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referencesKluszczyński R.W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowzan T. (2003), Znak w teatrze, [w:] J. Degler (red.), Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Nú ñ ez R.E. (2000), Where Mathematics Comes From. How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesLubiński J.L. (2015), Dziennik Lolka Lubińskiego, oprac. A. Łagodzińska, K. Gucio (red.), Muzeum Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMenary R. (2010), Introduction to the special issue on 4E cognition, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 9 (2010): 4: 459–63. DOI: 10.1007/s11097–010–9187–6.pl_PL
dc.referencesNelson R. (2013), Practice as Research in the Arts. Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances, Palgrave Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesRead H. (1976), Wychowanie przez sztukę, tłum. A. Trojanowska-Kaczmarska, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŚwiontek S. (2003), Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, oprac. i red. L. Karczewski, I. Lewkowicz, M. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTurner V.W. (2005), Od rytuału do teatru, tłum. M. i J. Dziekanowie, Ofi cyna Wydawnicza Volumen. Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-820-3.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe