Show simple item record

dc.contributor.authorŚcibor, Aleksandra Maria
dc.contributor.editorBartosiak, Mariusz
dc.contributor.editorCiesielski, Tomasz
dc.date.accessioned2020-10-16T15:12:02Z
dc.date.available2020-10-16T15:12:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationŚcibor A. M., Ku Innej Jakości, [w:] Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, Bartosiak M., Ciesielski T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, Łódź-Warszawa 2017, s. 155-160, doi: 10.18778/8088-820-3.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-820-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32341
dc.description.abstractInviting a different quality happens through inviting every quality. Inviting every quality is enabled by inviting a different quality. One pre-conditions the other. One transforms into the other. This process leads to the ultimate unity because As above, so below. As below, so above. So that the miracle of One be accomplished. Remembering the forgotten unity, I ask after Jonathan Burrows What do you know that you have forgotten that you know? I ask this question when I dance and when I create and in all the in-between times and spaces. When I choreograph, I give the entire time and space to the process of remembering. As I give, I receive. Choreographing gives me space and structure to meet my lost parts with patience and trust. It is space and structure that holds what there is to be held. Choreographing is a sacred space, a space of revelations, a space of healing, a space of vulnerability and empowerment. This articles reveals the why, how and what of inviting a different quality within the context of choreographing and performing.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańcapl_PL
dc.relation.ispartofBartosiak M., Ciesielski T. (red.), Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, Łódź-Warszawa 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttaniecpl_PL
dc.subjectnowa jakośćpl_PL
dc.titleKu Innej Jakościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number155-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationFrankfurt University of Music and Performingpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-821-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteŚcibor Aleksandra – artystka i badaczka embodiment, tancerka, choreografka. Ukończyła filologię angielską (Uniwersytet Adama Mickiewicza, specjalizacja: tłumaczenie konferencyjne), Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury (Szkoła Główna Handlowa) i edukację tańca współczesnego (Frankfurt University of Music and Performing Arts). W świat tańca wprowadzili ją Kama Jankowska i Witold Jurewicz. W latach 2005–2010 tańczyła w Teatrze Tańca Alter. Współpracowała m.in. z Nigelem Charnockiem, Jackiem Owczarkiem, Rafałem Dziemidokiem, Robertem Haydenem i Tomaszem Rodowiczem. W 2014 roku rozpoczęła szkolenie Body-Mind Centering® Somatic Movement Education. Trenuje aikido i rozwija autorską praktykę BACK HOME. Obecnie pracuje ze studentami aktorstwa (Frankfurt University of Music and Performing Arts, Zurich University of the Arts) oraz tworzy spektakle (Still Here, Sushuma). Strona internetowa autorki: http://www.aleksandrascibor.com.pl_PL
dc.referencesBainbridge Cohen B. (1993), Development of Perception. Self-Study Guide. Senses and Perception, Th e School of Body-Mind Centering®.pl_PL
dc.referencesBainbridge Cohen B. (2008), Sensing, Feeling, and Action: the Experiential Anatomy of Body-Mind Centering, Contact Editions, Northampton.pl_PL
dc.referencesBurrows J. (2010), A Choreographer’s Handbook, Routlege, Oxon.pl_PL
dc.referencesGray C., A Diff erent Way of Knowing? Inquiry through Creative Practice htt p://www.academia. edu/9689906/A_diff erent_way_of_knowing_Inquiry_through_the_creative_ arts (dostęp: 03.11.2016).pl_PL
dc.referencesHartley L. (1995), Wisdom of the Body Moving: An Introduction to Body-Mind Centering, North Atlantic Books, Berkeley.pl_PL
dc.referencesHay D. (2000), My Body, the Buddhist, Wesleyan University Press, Middletown (CT).pl_PL
dc.referencesKlien M. (2008), Choreography as an Aesthetics of Change, PhD diss., Edinburgh College of Art, Edinburghpl_PL
dc.referencesProtopapa E. (2011), Performance-making as interruption in practice-led research, „Choreographic Practices”, t. 2.pl_PL
dc.referencesSantoro F. (2003), Astroshamanishm. A Journey into the Inner Universe. Book 1, Findhorn Press Finhorn.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-820-3.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe