Przeglądaj według

 

Folia Iuridica was established as a book series within Acta Universitatis Lodziensis in 1980. The originator was Professor Jerzy Wróblewski. At present it is a journal edited by University of Łódź Publisher at the initiative of the Dean of Faculty of Law and Administration. .
 At the beginning Folia Iuridica presented only articles of academics from Faculty of Law and Administration UŁ. For several years the articles of other Polish and foreign academics have been published, too. 
Currently, at the initiative of Folia Editors the articles have been grouped in the thematic structure and include not only jurisprudence issues raised from lawyers` point of view, but also that of philosophers, logicians, sociologists, psychologists, economists. As a result, it has become an interdisciplinary journal.

Redaktorzy (Editors):
Prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (University of Lodz) – Editor-in-chief
Prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski (University of Lodz)
Prof. dr hab. Tomasz Bekrycht (University of Lodz; tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl/kontakt z Redakcją/contact with Editors),
Prof. Martin Krygier (University of New South Wales)
Prof. Zenon Bankowski (University of Edinburgh)
Prof. dr hab. Karolina M. Cern (Adam Mickiewicz University in Poznan)
Piotr W. Juchacz (Adam Mickiewicz University in Poznan)
Sekretarz (Secretary): dr Monika Zalewska (University of Lodz; mzalewska@wpia.uni.lodz.pl – kontakt z Redakcją/Contact with Editors)

Dyscyplina naukowa: nauki prawne
ISSN 2450-2782 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica (Online)
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 31 lipca 2019 r. artykuły publikowane w czasopiśmieActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica są oceniane na 20 punktów.

Indeksacja w bazach referencyjnych: ERIH+, DOAJ, CEEOL, Index Copernicus, BazHum, BazEkon

Linki:
strona internetowa czasopisma "Folia Iuridica"
Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ
Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Łódzki

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...