Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2014-02-06T17:06:49Z
dc.date.available2014-02-06T17:06:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-918688-5-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3444
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest rozważaniom na temat wzajemnych związków kultury i turystyki. Wychodząc od różnych sposobów definiowania pojęcia "kultura" zaproponowano definicję "turystyki kulturowej" w szerokim i wąskim rozumieniu (sensu largo i sensu stricto). Następnie przedstawiono niezwykle skomplikowane i wzajemnie sprzężone powiązania pomiędzy kulturą i turystyką. Wskazano m.in na fakt, że turystyka bazuje na dziedzictwie kulturowym, sprzyja ochronie dóbr kultury, rozwija kontakty międzykulturowe, jest inspiracją dla ludzi kultury, wreszcie odgrywa dużą rolę w edukacji i upowszechnianiu kultury. Jednocześnie turystyka jest również częścią szeroko rozumianej kultury na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Związki kultury i turystyki to jednak nie tylko zgodna koegzystencja przynosząca obopólne korzyści. Masowa turystyka może wspierać rozwój kultury, ale równie dobrze może stać się dla niej poważnym zagrożeniem. Wśród głównych niebezpieczeństw wymieniono: upowszechnianie przez turystów negatywnych (patologicznych) zachowań, globalizację - ujednolicanie kultur lokalnych, fałszowanie i nadmierną komercjalizację kultury, spłycanie odbioru i zaniżanie jakości oferty kulturalnej. W zakończeniu pracy analizie poddano relacje pomiędzy instytucjami kultury a przedsiębiorstwami turystycznymi. Za najczęstsze źródła konfliktów między nimi uznano cztery podstawowe przyczyny: odmienne formy własności, sprzeczne style działania, różną mentalność (świadomość) kadr oraz rywalizację o środki finansowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzipl_PL
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectkultura
dc.subjectturystyka
dc.titleKultura a turystyka - wzajemne relacjepl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record