Show simple item record

dc.contributor.authorRosińska-Bukowska, Magdalena
dc.date.accessioned2014-02-25T15:20:15Z
dc.date.available2014-02-25T15:20:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationM. Rosińska-Bukowska, Adjustment of corporate organizational structure to the demands of competition in fast changing global economy [w:] „International Business and Global Economy”, nr 32, red. K. Bałandynowicz-Panfil, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, s. 175–186pl_PL
dc.identifier.issn2300-6102
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3620
dc.description.abstractThe main thesis of the following article states that, due to the fact that competitive strategy is the determinant of the organizational structure changes, global business networks (GBN) are created in the course of adjustments to the requirements of multinational corporations to compete in the rapidly changing economy. GBN is a model created in the course of search for corporate organizational structure adequate to the challenges of globalization. The purpose of this article is to identify theoretical concepts at the source of creative compilation of a new model. The author analyzed the characteristics of processual, virtual, learning, intelligent, fractal, and modular organization as trends in which transnational corporations saw a number of valuable elements and through their flexible merging received “a new quality”. The developmental strategy of openness, convergence within organization based on knowledge transfer, cooperation based on partnership and trust, and strategic synergy are the pillars of global networkpl_PL
dc.description.abstractTezą niniejszego artykułu jest, że z uwagi na fakt, iż strategia konkurencyjna jest determinantą zmian struktur organizacyjnych to w toku dostosowań korporacji transnarodowych do wymogów konkurowania w dynamicznie zmieniającej się gospodarce jest kreowanie globalnych sieci biznesowych (GSB). GSB jest modelem powstałym w toku poszukiwań przez korporacje konstrukcji organizacyjnej adekwatnej do wyzwań globalizacji. Celem artykułu jest wskazanie koncepcji teoretycznych stanowiących źródła kreatywnej kompilacji nowego modelu. Dokonano zatem analizy cech organizacji procesowej, wirtualnej, uczącej się, inteligentnej, fraktalnej, modularnej jako nurtów, w których korporacje transnarodowe dostrzegły wiele cennych elementów a poprzez ich elastyczne scalenie uzyskały „nową jakość”. Filary globalnej sieci stanowią: strategia otwartości prorozwojowej, konwergencja oparta na wewnątrzorganizacyjnym dzieleniu się wiedzą, współpraca opartą na partnerstwie i zaufaniu oraz synergia strategiczna.
dc.description.sponsorshipUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra MSGpl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseries„International Business and Global Economy”;32/2013
dc.subjectTransnational Corporationspl_PL
dc.subjectInternational Businesspl_PL
dc.subjectTNCpl_PL
dc.subjectGlobal Business Networkpl_PL
dc.subjectNetwork Approachpl_PL
dc.subjectGlobalizationpl_PL
dc.subjectNetwork Formation and Analysispl_PL
dc.subjectCompetitivenesspl_PL
dc.subjectTransactional Relationshipspl_PL
dc.subjectorganizational structurepl_PL
dc.subjectvirtual organizationpl_PL
dc.subjectlearning organizationpl_PL
dc.subjectintelligent organizationpl_PL
dc.subjectfractal organizationpl_PL
dc.subjectmodular organizationpl_PL
dc.subjectnetwork organizationpl_PL
dc.subjectinternational competitivenesspl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectstrategypl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.titleAdjustment of corporate organizational structure to the demands of competition in fast changing global economypl_PL
dc.title.alternativeDOSTOSOWANIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH KORPORACJIpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.numbers. 175–186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra MSGpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record