Show simple item record

dc.contributor.authorTrnka, Jakub
dc.contributor.authorSzleszkowski, Łukasz
dc.contributor.authorSzatny, Hubert
dc.date.accessioned2014-03-01T00:13:47Z
dc.date.available2014-03-01T00:13:47Z
dc.date.issued2004-06
dc.identifier.citationJakub TRNKA, Łukasz SZLESZKOWSKI, Hubert SZATNY, Samobójstwa osób starszych, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, 210-216pl_PL
dc.identifier.isbn83-7171-746-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3678
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsamobójstwapl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectzgonypl_PL
dc.subjectumieralność osób starszychpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleSamobójstwa osób starszychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number210-216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiupl_PL
dc.referencesAdmiraal P. V., 1980, Justifiable Euthanasia: A manual for the medical profession. NVVE, Amsterdam
dc.referencesBiela A., 1996, Eutanazja a opieka paliatywna: aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Medyczna w Lublinie
dc.referencesBilikiewicz A., 1998, Psychiatria, PWN
dc.referencesDimaio V. J., DiMaio D., 2003, Medycyna sądowa, Urban&Partner, Wrocław
dc.referencesDurkheim E., 1973, Der selbstmord, Neuwied und Berlin
dc.referencesGeo, Stone, 1999, Suicide and Attempted Suicide: Methods and Consequences Carroll & Graf, New York
dc.referencesGuillon C., Le Bonniec Y., 1982, Suicide: Mode d'Emploi. Histoire, technique, actualité (Suicide: Operating Methods). Editions Alain Moreau, Paris
dc.referencesHalicka M., 1999, Wiek podeszły społeczeństwa: aspekty demograficzne, „Ethos” 3(47), 138– 148
dc.referencesHołyst B., 1983, Samobójstwo – przypadek czy konieczność, PWN
dc.referencesHołyst B., 2002, Suicydologia
dc.referencesHumphry D., 1981, Let Me Die Before I Wake: Hemlock's book of self-deliverance for the dying, Hemlock Society, Los Angeles
dc.referencesHumphry D., 1991, Final Exit: The practicalities of self–deliverance and assisted suicide for the dying, Hemlock Society, Eugene, Oregon
dc.referencesHumphry D., 1993 Self-deliverance from an end-stage terminal illness by use of a plastic bag, Euthanasia Research and Guidance Organization (ERGO), Junction City, Oregon
dc.referencesIsraël L., 2002, Eutanazja czy życie aż do końca, Wyd. WAM
dc.referencesOchocki A., 1999, Starzenie się ludności Polski, „Ethos”, nr 3(47), 149–153
dc.referencesOrzechowska G., 1999, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn
dc.referencesSpaemann R., 1999, Śmierć – samobójstwo – eutanazja, „Ethos”, nr 3(47), 107–114
dc.referencesStatystyki Komendy Głównej Policji na stronie internetowej www.kgp.gov.pl
dc.referencesSybrandy K., Bakker R., 1983, Zorg jij dat ik niet wakker word? Vrijwillige euthanasie in de praktijk (Will you see to it that I don't wake up?), Anthos
dc.referencesWąsek A., 1982, Prawno–karna problematyka samobójstwa, Wyd. Prawnicze, Warszawa
dc.referencesWójcikiewicz J., 2002, Ekspertyza sądowa, Zakamycze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska