Now showing items 1-2 of 2

  • Narrator i narracja w polskich pamiętnikach XVI i XVII wieku 

   Maciejczyk, Ewa (2016)
   Staropolskie pamiętniki stanowiły odzwierciedlenie świadomości narracyjnej ich autorów. Twórcy memuarów wywodzili się głównie ze szlachty i magnaterii, należeli również do dworu. Pamiętniki, diariusze i raptularze były ...
  • Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej 

   Sosnowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article discusses Old Russian microtoponyms – the names of uninhabited land terrain objects including marsh. The material comes from central Russia and it was taken from tax registers of the 16th century Muscovy. The ...