Now showing items 1-1 of 1

    • Figury prze-pisywania historii. Teoria narracji historycznej Jerzego Limona 

      Konończuk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      The subject of this article is Jerzy Limon’s novel Młot na poetów albo Kronika ściętych głów, which examines the problem of producing knowledge about the past. The novel presents the workshop of a historian (not only a ...