Now showing items 1-2 of 2

  • Manifestowanie orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym 

   Filipczak-Białkowska, Anita (2016)
   Celem dysertacji jest zweryfikowanie prawdziwości tezy o istnieniu dyferencjacji ideologicznej w polskim dyskursie parlamentarnym poprzez analizę mechanizmów manifestowania orientacji ideologicznej w tym typie dyskursu. ...
  • Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym 

   Filipczak-Białkowska, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania ...