Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2014-04-03T23:50:13Z
dc.date.available2014-04-03T23:50:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4099
dc.description.abstractNowadays geography can do much more in crime and delinquency research than only mapping. Since 70s of the 20th century various research methods have been developed by scientists dealing with geography of crime. The computer tools, including GIS software were the basis for that process. In the paper author presents following methods and research techniques: thematic maps (graphical representation of spatial data, which enables to built geographical basic data models), hot spot analysis (pointing places with high crime concentration), spatial autocorrelation (spatial identification of crime concentration), spatial regression (analysis of crime and other accompanying phenomena), ProMap – prospective mapping (prediction of the most probable places where crimes might be committed), and geographical profiling (element of psychological profiling thanks to which identification of places connected with criminals is possible).en
dc.description.abstractPotrzeba zastosowania geograficznego podejścia do badań przestępczości została zauważona jeszcze w XIX w., kiedy stwierdzono, że przestępczość jest zjawiskiem, którego dystrybucja w przestrzeni nie jest równomierna. Obecnie w badaniach przestępczości geografia ma do odegrania zdecydowanie większą rolę niż tylko przedstawianie na mapach zróżnicowania przestrzennego liczby dokonywanych przestępstw. Poczynając od lat 70. ubiegłego wieku, w ramach geografii przestępczości rozwinęły się różne metody badawcze. Jedną z głównych podstaw tego rozwoju było niewątpliwie pojawienie się na szerszą skalę sprzętu komputerowego oraz ewolucja oprogramowania GIS. W artykule przedstawiono takie metody i techniki badań, jak: mapy tematyczne, analiza hot spotów, autokorelacja przestrzenna, regresja przestrzenna, ProMap – mapy przestępczości potencjalnej i profilowanie geograficzne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 14
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgeografia przestępczościpl_PL
dc.subjectbadania przestępczości na świeciepl_PL
dc.subjectSystemy Informacji Geograficznejpl_PL
dc.subjectanalizy przestrzenne przestępczościpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeography of crimeen
dc.subjectworld's crime studiesen
dc.subjectGIS
dc.subjectspatial analysis of crimeen
dc.titleZastosowanie GIS w badaniach przestępczościpl_PL
dc.title.alternativeThe application of GIS in crime researchen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number77-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.referencesAndresen M.A., Wuschke K., Kinney J.B., Brantingham P.J., Brantingham P.L., 2009, Cartograms, crime, and location quotients, „Crime Patterns and Analysis”, 2 (1), s. 31–46.
dc.referencesAnselin L., 1995, Local indicators of spatial association – LISA, „Geographical Analysis”, 27, s. 93–115.
dc.referencesAnselin L., 2002, Under the hood: issues in the specification and interpolation of spatial regression models: http://sal.uiue.edu/users/ anselin/papers.html.
dc.referencesAnselin L., Cohen J., Cook D., Gorr W., Tita G., 2000, Spatial analyses of crime, [w:] Duffee D. (red.), Measurement and analysis of crime and justice, NCJRS, Rockville
dc.referencesBivand R., 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Chojnicki Z. (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Poznań, s. 23–38.
dc.referencesBrantingham P.J., Brantingham P.L. (red.), 1981, Environmental criminology, Sage Publications, Beverly Hills.
dc.referencesBrantingham P.J., Brantingham P.L., 1995, Location quotients and crime hotspots in the city, [w:] Block C., Dabdoub M., Fregly S. (red.), Crime analysis through computer mapping, Police Executive Research Forum, Washington.
dc.referencesBrantingham P.J., Brantingham P.L., 1997, Mapping crime for analytic purposes: location quotients, counts and rates, [w:] Weisburd D., McEwen T. (red.), Crime mapping and crime prevention, Criminal Justice Press, Monsey, s. 263–288.
dc.referencesCanter D., 2003, Mapping murder: the secrets of geographic profiling, Virgin Publishing, London.
dc.referencesCanter D., Larkin P., 1993, The environmental range of serial rapists, „Journal of Environmental Psychology”, 13, s. 63–69.
dc.referencesChainey S., Ratcliffe J., 2005, GIS and crime mapping, John Wiley and Sons, Hoboken.
dc.referencesClarke R.V., Felson M., 1993, Routine activity and rational choice. Advances in criminological theory, Transaction Publishers, vol. 5, New Brunswick.
dc.referencesCohen L., Felson M., 1979, Social change and crime rate trends, „American Sociological Review”, 44, s. 588–608.
dc.referencesCracolici M.F., Uberti T.E., 2009, Geographical distribution of crime in Italian provinces: a spatial econometric analysis, „Jahrbuch für Regionalwissenschaft”, 29, s. 1–28: http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=42012500300207900509300008706611 90920960200340230250011220730090660810220311150020710050590600340230 51016025104100121005076000046078006069052024079094013074016108021001 016105085071123005023023072118105&EXT=pdf (dostęp 13.10.2012 r.).
dc.referencesEck J.E., Weisburd D., 1995, Crime places in crime theory, [w:] Eck J.E., Weisburd D. (red.), Crime and place, Monsey, s. 1–33.
dc.referencesErdogan S., Dereli M.A., Yalçın M., 2011, Spatial analysis of five crime statistics in Turkey, FIG Working Week 2011, Marrakech: http://www.fig.net/pub/fig2011/papers/ts04c/ts04c_erdogan_dereli_et_al_5202.pdf.
dc.referencesFriendly M., 2007, A.-M. Guerry’s moral statistics of France: Challenges for multivariable spatial analysis, „Statistical Science”, 22 (3), s. 368–399.
dc.referencesGoldschneider M., 2010, Geografia przestępczości. Uwagi na temat przestrzennych analiz przestępczości przy wykorzystaniu technik cyfrowych, „Archiwum Kryminologii”, 32, s. 23–43: http://www.inp.pan.pl/wydaw/AK32%20Goldschneider.pdf (dostęp 12.10.2012 r.).
dc.referencesHarries K.D., 1974, The geography of crime and justice, McGraw-Hill, New York.
dc.referencesHarries K.D., 1980, Crime and the environment, Charles C. Thomas Press, Springfield.
dc.referencesHerbert D.T., 1989, Crime and place: an introduction, [w:] Evans D., Herbert D. (red.), The geography of crime, Routledge, London, s. 1–15.
dc.referencesHiggins D.F., 2003, A crime analyst’s guide to mapping, ICJIA, Chicago.
dc.referencesJohnson S.D., Birks D.J., McLaughlin L., Bowers K.J., Pease K., 2007, Prospective crime mapping in operational context, Home Office Online Report 19/07: http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssgf/kp/2007_Prospective_Mapping.pdf (dostęp 13.10. 2012 r.).
dc.referencesKuhn T.S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa
dc.referencesLeBeau J.L., 1987, Patterns of stranger and serial rape offending: Factors distinguishing apprehended and at large offenders, „The Journal of Criminal Law & Criminology”, 78 (2), s. 309–326.
dc.referencesLevine N., 2010, CrimeStat: A spatial statistics program for the analysis of crime incident locations (v 3.3): http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/workbook.html.
dc.referencesMaltz M.D., Gordon A.C., Friedman W., 2000, Mapping crime in its community setting. Event Geography analysis: Springer-Verlag, New York: http://www.uic.edu/depts/lib/forr/pdf/crimjust/mappingcrime.pdf
dc.referencesMordwa S., 2011, Kradzieże w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 11, s. 187–206.
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
dc.referencesMydel R., Kozimor K., 1989, Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”, 22, s. 63–84.
dc.referencesRatcliffe J., 2010, Crime mapping: spatial and temporal challenges, [w:] Piquero A.R., Weisburd D. (red.), Handbook of quantitative criminology, Springer, New York.
dc.referencesRengert G.F., 1989, Behavioral geography and criminal behavior, [w:] Evans D.J., Herbert D.T. (red.), The geography of crime, Routledge, London.
dc.referencesRengert G.F., Simon H., 1981, Crime spillover, Sage Publications, Beverley Hills.
dc.referencesRich T., Shively M., 2004, A methodology for evaluating geographic profiling software, Abt Associates, Cambridge: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208993.pdf
dc.referencesRossmo D.K., 2000, Geographic profiling, CRC Press, Boca Raton.
dc.referencesSagan I., 2004, Współczesne miasto przestrzennie rozproszone i społecznie podzielone, [w:] Majer A., Starosta P. (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 181–185.
dc.referencesSuchecki B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
dc.referencesThomas E.N., 1973. Mapy reszt z regresji. Ich charakterystyka i stosowanie w badaniach geograficznych, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 3–4, s. 89– 138
dc.referencesTobler W., 1970, A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, „Economic Geography”, 46, s. 234–40.
dc.referencesWilson R.E., Filbert K.M., 2008, Crime mapping and analysis, [w:] Shekhar S., Xiong H. (red.), Encyclopedia of GIS, Springer, London, s. 180–186.
dc.contributor.authorEmailmost@geo.uni.lodz.pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska