Folia Germanica Folia Germanica (Acta Universitatis Lodziensis) ukazuje się od roku 1997 i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia Litteraria czy Folia Linguistica (z Przedmowy do tomu 1.).
Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Początkowo Zeszyty ukazywały się w nieregularnych, 2- lub 3-letnich, odstępach czasowych i nie posiadały jednoznacznego zawężenia tematycznego. Tomy 1-3 powstały pod redakcją profesorów Krzysztofa A. Kuczyńskiego (redaktor naczelny) oraz Romana Sadzińskiego (zastępca redaktora naczelnego). W tym czasie sekretarzem Redakcji była dr Irena Bartoszewska. Od numeru 4 redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Roman Sadziński, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, a zastępcą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (do numeru 7 funkcję sekretarza Redakcji pełni dr Dorota Wesołowska). W 2007 i 2008 roku z inicjatywy dr. Witolda Sadzińskiego w ramach Folia Germanica ukazują się tomy jubileuszowe poświęcone kolejno 60. rocznicom urodzin profesorów Romana Sadzińskiego oraz Zenona Weigta. Od tego czasu Folia Germanica ukazuje się regularnie w odstępach rocznych ze sprecyzowaną tematyką danego tomu. Od zeszytu 7 (2011 r.) z redakcją współpracują wybitni germaniści z kraju i zagranicy. Zmienił się również sekretarz – od 2011 r. jest nim dr Witold Sadziński. W ramach ukazało się dotychczas ok.100 artykułów. Warto nadmienić, że wśród recenzentów byli tacy uznani germaniści jak prof. Tomasz Czarnecki, prof. Zbigniew Kaszyński, prof. Lech Kolago, prof. Christoph Schatte, prof. Zbigniew Światłowski, prof. Eugeniusz Tomiczek i in.

Punkty przyznawane przez MNiSW za publikację w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica (wykaz czasopism naukowych 2015 - część B) - 6 pkt.

REDAKCJA FOLIA GERMANICA

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. Roman Sadziński
Z-ca Redaktora Naczelnego: prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska
Sekretarz/Redaktor tematyczny: dr Witold Sadziński
Redaktor Językowy: dr Frank M. Schuster

RADA REDAKCYJNA:

prof. Hans-Werner Eroms (Universität Passau)
prof. Sascha Feuchert (Universität Gießen)
prof. Thomas Gloning (Universität Gießen)
prof. Björn Hansen (Universität Regensburg)
prof. Józef Wiktorowicz (UW Warszawa)

Adres Redakcji:
Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21
WWW: foliagermanica.uni.lodz.pl
e-mail: foliagermanica@uni.lodz.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more