Show simple item record

dc.contributor.authorLubrańska, Anna
dc.date.accessioned2014-05-24T12:11:11Z
dc.date.available2014-05-24T12:11:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1427-969X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4610
dc.description.abstractThe character of work process, having evolved in the recent years, imposes new requirements on the participants of contemporary organizations. The aim of this article is to verify which of variables are important for readiness to change of managers. Therefore the statistical analyses of the empirical material were conducted towards recognition of the strongest determinants of readiness to change of managers. The results of the statistical analyses prove that the variables of greatest importance to readiness to change are of subjective character.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;15
dc.subjectorganizationen
dc.subjectchangeen
dc.subjectreadiness to changeen
dc.titleGotowość do zmiany na przykładzie badań przedstawicieli kadry kierowniczejpl_PL
dc.title.alternativeReadiness to change of managers. The empirical studyen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-16pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Psychologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesArmstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
dc.referencesBrzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2000), Kształtowanie relacji pracowniczych, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
dc.referencesChełpa S. (1993), Walidacja kwestionariusza klimatu organizacyjnego Kolba, „Przegląd Psychologiczny”, 36(3), 379–387.
dc.referencesClarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa.
dc.referencesCzerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
dc.referencesDrwal R. (1978), Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań, [w:] Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, Seria III, t. 3, 307–345.
dc.referencesDrwal R. (1979), Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli, „Studia Psychologiczne”, 18(1), 67–84.
dc.referencesEliasz A. (1981), Temperament a system regulacji stymulacji, PWN, Warszawa.
dc.referencesKożusznik B. (1998), Psychologia zespołu pracowniczego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
dc.referencesKriegel R., Brandt D. (1996), Sacred Cows Make the Best Burgers. Developing Change-ready People and Organizations, Warner Books, New York.
dc.referencesLewin K. (1952), Group Decision and Social Change, [w:] Readings in Social Psychology, eds G. E. Swanson, T. M. Newcome, E. L. Hartley, New York, Holt, 459–473.
dc.referencesMikołajczyk Z. (1995), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
dc.referencesPospiszyl K. (1985), Psychopatia, PWN, Warszawa.
dc.referencesProctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk.
dc.referencesSołowiej J. (1997), Psychologia twórczości, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
dc.referencesStoner J., Wankel Ch. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
dc.referencesStrelau J. (2000a), Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, t. 2, GWP, Gdańsk, 525–560.
dc.referencesStrelau J. (2000b) Temperament, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, t. 2, GWP, Gdańsk, 683–719.
dc.referencesStrelau J. (2001), Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa.
dc.referencesTurska E. (2006), Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych, [w:] Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia, red. Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 118–150.
dc.referencesWłodarski Z. (1998), Psychologia uczenia się, PWN, Warszawa.
dc.referencesZawadzki B., Strelau J. (1997), Formalna charakterystyka zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT), Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
dc.referencesZawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszaw


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record