Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2014-07-02T09:22:19Z
dc.date.available2014-07-02T09:22:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationFeltynowski M., Planowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] Studia Obszarów Wiejskich Tom XXXIV, Warszawa 2013, s. 221 - 231pl_PL
dc.identifier.issn1642-4689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5052
dc.description.abstractOpracowanie poświęcone jest zagadnieniom związanym z planowaniem przestrzennym oraz użytkowaniem terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego. Wykorzystanie danych pochodzących z zasobów ministerialnych oraz danych Urban Atlas umożliwiło wskazanie tych jednostek wiejskich, które posiadają wysoki wskaźnik pokrycia planami miejscowymi oraz użytkowania terenu. Jest to szczególnie ważne w przypadku gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie miast, ponieważ są one narażone na antropopresję. Narzędziem w działaniach związanych z utrzymaniem ładu przestrzennego są instrumenty planowania przestrzennego, do których należą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To właśnie na obszarach intensywnie użytkowanych przez człowieka instrumenty te pozwalają na regulowanie zachowań ludzi. Jest to szczególnie ważne na terenach wiejskich, które w ostatnim czasie podlegają intensywnym przekształceniom.pl_PL
dc.description.abstractThe study is presented issues of land use planning and land use in selected rural communities Lodz region. In the study are used data from Ministry of Infrastructure and Development resources and Urban Atlas publication. Data allowed to show the rural areas, which have a high ratio of local plans and land use. This is particularly important in the case of communes located in the vicinity of the cities, because these units are exposed to human pressure. The article presented the role of spatial planning instruments. The main instrument is land-use plan. These instruments allow to control the way of land use heavily used by humans. This is particularly important in rural areas, which have recently been subject to intense transformations. The article show the important role of new technologies which are increasingly used in the analysis of space. It allow for an indication of the current and future land use. This is particularly important in rural areas where landscape should be protected, as well as spatial order and sustainable development.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznegopl_PL
dc.publisherInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polska Akademia Naukpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Obszarów Wiejskich;Tom XXXIV
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectużytkowanie terenówpl_PL
dc.subjectUrban Atlaspl_PL
dc.titlePlanowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number221-231pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record