Show simple item record

dc.contributor.authorKrakowiak, Beata
dc.contributor.authorLatosińska, Jolanta
dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.contributor.authorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.authorWiluś, Robert
dc.contributor.authorWojciechowska, Jolanta
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2014-10-01T10:19:04Z
dc.date.available2014-10-01T10:19:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-130-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5529
dc.descriptionPublished in: Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, edited by T.Marszałpl_PL
dc.description.abstractThe study of tourism space as a whole has become the domain of tourism geographers. As a matter of fact, it can be put forward that tourism space as a functionally distinctive part of geographical space (Liszewski 1995) is the basic object of study in this discipline. Due to their comprehensive approach to the problem, geographers are best prepared for studying spatial phenomena such as tourism. The original features of tourism space, distinguishing it from other functional spaces, should be reflected on. In this case, the first things that come to mind include hospitality, organisation, safety etc. (Kaczmarek J. et al. 2008, 2010, Kaczmarek S. and Kaczmarek J. 2011). Due to the fact that they are difficult to define and study, these features have not been thoroughly discussed in academic publications. Tourism space as a particular “complex construction” should undergo a dual analysis. One aspect is a structural study of (with the use of the “planes” described above) its constituents. There has been a lot of research into tourism assets and attractions, tourism management (infrastructure) and tourism, which allow researchers to delimit and define some of its characteristic features. However, only studying the relations among space constituents will let us fully define the nature of tourism space.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódź University Presspl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleResearch Into Tourism Space In Poland At The “Geographical Centre” In Łódźpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number91-118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Urban Geography and Tourism Studiespl_PL
dc.referencesChrostowska D., Wiluś R., 1992, Turystyka w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, Turyzm, 2 (2), pp. 59–77.
dc.referencesDziegieć E., 1990, Przemiany wsi Cisna i Wołkowyja pod wpływem funkcji turystycznej, Acta Univesitatis Lodziensis, Turyzm, 6, pp. 83–102.
dc.referencesDziegieć E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, pp. 107–120.
dc.referencesDziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5 (1), pp. 5–56.
dc.referencesDziegieć E., Liszewski S., 1984, Strefy podmiejskie jako tereny wypoczynkowe dla mieszkańców dużych miast w Polsce, Problemy Turystyki, 2, pp. 11–21.
dc.referencesDziegieć E. Liszewski S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Univesitatis Lodziensis, Turyzm, 1, pp. 5–26.
dc.referencesFischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Turyzm, 5, pp. 7–26.
dc.referencesGarbula M., 1997, Funkcja turystyczna Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, Turyzm, 7 (2), pp. 75–85.
dc.referencesGrzelak K., 2000, Zmiany własnościowe w bazie turystycznej łódzkich zakładów przemysłu lekkiego, Turyzm, 10 (1), pp. 123–138.
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1995, Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefach podmiejskich trzech największych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Krakowa, Turyzm, 5 (1), pp. 67–77.
dc.referencesKaczmarek S., Kaczmarek J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności. (In:) Durydiwka M., Duda-Gromada K. (eds.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, UW, Warszawa, pp. 65–74.
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów. (In:) Gołembski G. (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. AE, Poznań, pp. 136–150.
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
dc.referencesKaczmarek S., Liszewski S., 1989, Funkcja turystyczna Kartuz, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 5, pp. 67–94.
dc.referencesKarolczak M., 2002, Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Roztocza, Turyzm, 12 (1), pp. 5–36.
dc.referencesKopeć W., 2004, Wiejska przestrzeń turystyczna gminy Szudziałowo, Turyzm, 14 (2), pp. 41–56.
dc.referencesKostrzewa J., 1991, Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego, Turyzm, 2 pp. 33–54.
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Szlakami Nauki, 34, ŁTN, Łódź.
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2010, Caritas Archidiecezji Łódzkiej jako organizator turystyki społecznej. (In:) Stasiak A. (ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH, Łódź, pp. 91–104.
dc.referencesKowalczyka-Anioł J., Włodarczyk B., 2011, Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia. (In:) Śledzińska J., Włodarczyk B., Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 9–25.
dc.referencesKrakowiak B., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w parkach narodowych Karpat Zachodnich – typy funkcjonalne Parków, Turyzm, 10 (1), pp. 5–39.
dc.referencesKrakowiak B., 2006, Dziedzictwo kulturowe zakonu kamedułów na ziemiach polskich, Turyzm, 16 (2), pp. 83–92.
dc.referencesKrakowiak B., 2007, Rozmieszczenie muzeów w Polsce, Turyzm, 17 (1–2), pp. 173–182.
dc.referencesKrakowiak B., 2008, Muzea jako miejski walor turystyczny. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Funkcja turystyczna miast. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, pp. 205–214.
dc.referencesKrakowiak B., Latosińska J., 2010, Dawne rezydencje w krajobrazie Polski Środkowej. (In:) Chylińska D., Łach J. (eds.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, UWr., Wrocław, pp. 99–107.
dc.referencesKrakowiak B., Latosińska J., 2011, Zabytkowa przestrzeń miasta na przykładzie Łodzi. Stan obecny i możliwości wykorzystania. (In:) Duridiwka M., Duda-Gromada K. (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, UW, Warszawa, pp. 157–164.
dc.referencesKrakowiak B., Latosińska J., 2012, Historia Łodzi a znaki i symbole w krajobrazie miasta. (In:) Łach J., Zaręba A. (eds.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, UWr., Wrocław, pp. 143–157.
dc.referencesKronenberg M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16 (1), pp. 21–32.
dc.referencesLatosińska J., 1997, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna jako obszar realizacji potrzeb wypoczynkowych mieszkańców dużego miasta na przykładzie grupy pracowników wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 7 (1), pp. 5–24.
dc.referencesLatosińska J., 1998a, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, Szlakami Nauki, 27, ŁTN, Łódź.
dc.referencesLatosińska J., 1998b, Przestrzeń turystyczna Łodzian, Turyzm, 8 (2), pp. 5–26.
dc.referencesLatosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16 (2), pp. 93–98.
dc.referencesLatosińska J., 2007, Biura podróży jako element zagospodarowania turystycznego. Przykład województwa łódzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 466 (9), pp. 161–169.
dc.referencesLatosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa. (In:) Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (eds.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Studia KPZK PAN, pp. 19–40.
dc.referencesLatosińska J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim: przykład Łodzi. (In:) Włodarczyk B. (ed.), Turystyka. Ksiega Jubileuszowa w 70. Rocznicę Urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 297–315.
dc.referencesLatosińska J., 2012, Popyt na przestrzeń turystyczną. Przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku Białej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699 (84), pp. 445–459.
dc.referencesLatosińska J., Ludwicka D., 2010, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 20 (1), pp. 21–28.
dc.referencesLatosińska J., Włodarczyk B., 2004, Tourist potential of the Slawskie Lake District, Turyzm, 14 (1), pp. 75–89.
dc.referencesLawin M., 2000, Ruch turystyczny w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie, Turyzm, 10 (2), pp. 31–56.
dc.referencesLiszewski S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 3, pp. 33–54
dc.referencesLiszewski S., 1991, Spała. Morfologia i funkcja miejscowości wypoczynkowej, Turyzm, 1 (2), pp. 5–32.
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5 (2), pp. 87–103.
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9 (1), pp. 51–73.
dc.referencesLiszewski S., 2003, Region turystyczny, Turyzm, 13 (1), pp. 43–54.
dc.referencesLiszewski S., 2005a, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii. (In:) Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź, pp. 50–60.
dc.referencesLiszewski S., 2005b, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15 (1–2), pp. 121–138.
dc.referencesLiszewski S., 2006a, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16 (2), pp. 7–20.
dc.referencesLiszewski S., 2006b, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu. (In:) Gołembski G. (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym – człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. AE, Poznań, pp. 113–126.
dc.referencesLiszewski S., 2008a, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po region funkcjonalny. (In:) Gołembski G. (ed.), Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań, pp. 127–135.
dc.referencesLiszewski S., 2008b, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, Turyzm, 18 (1), pp. 27–38.
dc.referencesLiszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. (In:) Jażewicz S. (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska, Słupsk, pp. 59–70.
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8 (1), pp. 39–67.
dc.referencesLiszewski S., Kaczmarek J., Włodarczyk B., 2007, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, ŁTN, Łódź.
dc.referencesLiszewski S., Włodarczyk B., 2010, Badania regionalne jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski. (In:) Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, pp. 99–107.
dc.referencesLiszewski S., Włodarczyk B., 2011, Wpływ autostrady A-2 Warszawa–Berlin (na odcinku od Strykowa do granicy z Niemcami) na kształtowanie regionów turystycznych. (In:) Gołembski G. (ed.), Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój turystyki w regionie, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 15–29.
dc.referencesLiszewski S. (ed.), 1989, Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa.
dc.referencesLiszewski S. (ed.), 2003, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, ŁTN, Łódź.
dc.referencesLiszewski S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, Łódź.
dc.referencesMakowska-Iskierka M., 2004a, Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie miasta-ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14 (1), pp. 5–20.
dc.referencesMakowska-Iskierka M., 2004b, Przemiany funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Przykład miasta-ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14 (2), pp. 25–40.
dc.referencesMakowska-Iskierka M., 2011a, Turystyka rodzinna jako oferta biura podró- ży. (In:) Śledzińska J., Włodarczyk B. (eds.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 161–170.
dc.referencesMakowska-Iskierka M., 2011b, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Szlakami Nauki, 37, ŁTN, Łódź.
dc.referencesMakowska-Iskierka M., Włodarczyk B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. (In:) Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. (eds.), Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 83–112.
dc.referencesMatczak A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, UŁ, Łódź.
dc.referencesMatczak A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Acta Univesitatis Lodziensis, Turyzm, 3, pp. 55–82.
dc.referencesMatczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Univesitatis Lodziensis, Turyzm, 5, pp. 2–38.
dc.referencesMatczak A., 1991, Przemiany przestrzeni wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, pp. 33–47.
dc.referencesMatczak A., 1992, Modele badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMatczak A., 1998, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979–1997, Turyzm, 8 (2), pp. 27– 56.
dc.referencesMatczak A., 2005, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki, Turyzm, 15 (1–2), pp. 139–150.
dc.referencesMatczak A. (ed.), 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, ŁTN, Łódź.
dc.referencesOlszewska B., 1989, Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Mrągowa, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 5, pp. 41–66.
dc.referencesPisarska B., 1995, Percepcja bagien Biebrzańskich jako obszaru turystycznego, UW, Warszawa.
dc.referencesRodacka M., 2002, Ruch turystyczny w muzeach biograficznych w Polsce i ich znajomość wśród społeczeństwa, Turyzm, 12 (1), pp. 37–54.
dc.referencesStasiak A., 1996, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych, Turyzm, 6 (2), pp. 67–94.
dc.referencesStasiak A., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce, Turyzm, 10 (1), pp. 39–72.
dc.referencesStasiak A., 2010, Cele i zadania turystyki społecznej – kilka uwag o istocie zjawiska. (In:) Stasiak A. (ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH, Łódź, pp. 37–56.
dc.referencesStasiak A., 2011a, Współczesna przestrzeń turystyczna. (In:) M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, UW, Warszawa, pp. 39–52.
dc.referencesStasiak A., 2011b, Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym. (In:) Śledzińska J., Włodarczyk B. (eds.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 27–38.
dc.referencesStasiak A., 2011c, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce. (In:) A. Stasiak (ed.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH, Łódź, pp. 377–396.
dc.referencesStasiak A., Tanaś S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, pp. 9–42.
dc.referencesStasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju. (In:) Rapacz A. (ed.), Wyzwania współ- czesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 259, pp. 167–177.
dc.referencesStejskał J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie, Turyzm, 2 (2), pp. 25–44.
dc.referencesSzkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski środkowej, Turyzm, 4 (2), pp. 23–36.
dc.referencesSzkup R., 2003a, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej – przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesSzkup R., 2003b, Kreatorzy kolonizacji turystycznej przestrzeni wypoczynku indywidualnego w zachodnim sektorze strefy podmiejskiej Łodzi, Turyzm, 13 (2), pp. 5–24.
dc.referencesSzkup R., 2006, Organizacja przestrzeni wypoczynku indywidualnego w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm 16 (2), pp. 107–120.
dc.referencesSzkup R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych przez społeczność wielkomiejską, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesTanaś S., 2004, Cmentarz jako przedmiot zainteresowania geografii turyzmu, Turyzm, 14 (2), pp. 71–88.
dc.referencesTanaś S., 2006, The meaning of death space in cultural tourism, Turyzm, 16 (2), pp. 145–151.
dc.referencesTanaś S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowania turysty. (In:) Problemy współczesnej tanatologii – medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 11, Wyd. WTN, Wrocław, pp. 247–252.
dc.referencesTanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesTanaś S., 2011, Uwarunkowania wykorzystania przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki kulturowej, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 7, pp. 181–189.
dc.referencesTanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesWiluś R., 1988, Rozwój przestrzenny morfologia i fizjonomia osiedla letniskowego Jastrzębia Góra, Acta Univesitatis Lodziensis, Turyzm, 4, pp. 97–127.
dc.referencesWiluś R., 1991, Wyjazdy na grzybobrania jako forma wypoczynku mieszkań- ców miast. Przykład Łodzi, Turyzm, 1 (1), pp. 31–55.
dc.referencesWiluś R., 1995, Ruch turystyczny w regionie łódzkim. (In:) Studium wiedzy o Regionie Łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Wyd. ŁTN, Łódź.
dc.referencesWiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, ŁTN, Łódź.
dc.referencesWiluś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8 (2), pp. 57–74.
dc.referencesWiluś R., 2007, Nadrzeczna przestrzeń turystyczna, Turyzm, 17 (1–2), pp. 127–144.
dc.referencesWiluś R., Liszewski S., 2010, Region łódzki w nowej koncepcji regionalizacji turystycznej Polski. (In:) Barwiński M. (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t. 2, Wyd. Nowa Era, Łódź, pp. 235–251.
dc.referencesWłodarczyk B., 1993, Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego, Turyzm, 3 (1), pp. 5–29.
dc.referencesWłodarczyk B., 1995, Zagospodarowanie turystyczne w regionie łódzkim. (In:) Studium wiedzy o Regionie Łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Wyd. ŁTN, Łódź, pp. 20–35.
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ŁTN, Łódź.
dc.referencesWłodarczyk B., 2006, Tourism space – the cycle, the actors and development determining factors, Turyzm, 16 (2), pp. 41–64.
dc.referencesWłodarczyk B., 2007, Tourism space: concept, “dimensions”, and features, Turyzm 17 (1–2), pp. 145–158.
dc.referencesWłodarczyk B., 2009a, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesWłodarczyk B., 2009b, The landscapes of tourism space, Turyzm, 19 (1–2), pp. 83–90.
dc.referencesWłodarczyk B., 2010, Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska. (In:) Stasiak A. (ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH, Łódź, pp. 23–36.
dc.referencesWłodarczyk B., 2011a, Processes of tourism space formation, Turyzm, 21 (1–2), pp. 59–66.
dc.referencesWłodarczyk B., 2011b, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia. (In:) Durydiwka M., Duda-Gromada K. (eds.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, UW, Warszawa, pp. 15–28.
dc.referencesWłodarczyk B., 2011c, The tourism landscape and tourist space of the city, Folia Turistica, 25 (1), pp. 265–282.
dc.referencesWłodarczyk B., Milewska M., 2004, Historia rozwoju hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–92.
dc.referencesWłodarczyk B., Milewska M., 2005, Historia rozwoju hotelarstwa w regionie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 133–166.
dc.referencesWłodarczyk B. (ed.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Wyd. ROTWŁ, Łódź.
dc.referencesWłodarczyk B. (ed.), 2013, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Wyd. ROTWŁ, Łódź.
dc.referencesWojciechowska J., 1992, Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną. Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, UKFiT, KGMiT, Łódź–Warszawa.
dc.referencesWojciechowska J., 1995, Znaczenie turystyki i działalności turystycznej dla mieszkańców wsi oraz władz samorządowych na przykładzie wsi nadpilicznych Polski Środkowej. (In:) Agroturystyka pierwsze doświadczenia i perspektywy. II Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Potok Złoty 2–4 września 1994. Materiały konferencyjne, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków, pp. 31–35.
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, ŁTN, Łódź.
dc.referencesWojciechowska J., 2000, Rozwój i konsekwencje rozwoju agroturystki na przykładzie Śladkowa Małego, Problemy Turystyki, 3–4, pp. 95–104.
dc.referencesWojciechowska J., 2001, Efekty i czynniki aktywizacji terenów wiejskich poprzez agroekoturystykę – doniesienia z badań terenowych. (In:) Materiały IX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, pt. Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Złotów 9–12 września 2001 r., Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków, pp. 56–60.
dc.referencesWojciechowska J., 2003, Agroturystyka. (In:) Liszewski S. (ed.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, ŁTN, Łódź, pp. 121–136.
dc.referencesWojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, 17, pp. 99–119.
dc.referencesWojciechowska J., 2007a, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich. (In:) Kurek W., Mika M. (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, UJ, Kraków, pp. 259–308.
dc.referencesWojciechowska J., 2007b, Typy gospodarstw agroturystycznych i sylwetka ich właścicieli, Turyzm, 16 (1), pp. 65–74.
dc.referencesWojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesWojciechowska J., 2012, Polish agrotourism in the ligth of science and practice. (In:) Kruzhalin W.I. (ed.), Turizm i rekreacija: fundamentalnyje i prikladnyje isliedowanija. Trudy VII Miezhdunarodnoj Nauczno-prakticzieskoj konfierencji, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa, Rosijskaja Akademija Nauk, Nationalnaja Akademija Turizma, Rosijskaja Miezhdunarodnaja Akademija Turizma, Rosijskij Sojuz Turindustrii, MGU Geograficzieskij fakultiet, Wyd. St. Petersburg D.A.R.K, pp. 76–83.
dc.referencesWojciechowska J., 2013, A summary assessment of the agritourism experience in Poland. (In:) International Conference on Rural Tourism, “Re-inventing Rural Tourism and the Rural Tourism Experience – Conserving, Innovating and Co-creating for Sustainability”, ORTE 2013, 4–7 September 2013, University of Aveiro, Portugal.
dc.referencesWojciechowska J., Barska M., Mroczek M., 2006, Zróżnicowanie gospodarstw agroturystycznych w Polsce i ich przystosowanie do turystyki aktywnej na przykładzie gminy Wiżajny. (In:) Świeca A., Kałamucki K. (eds.), Rozwój turystyki aktywnej na Roztoczu – regionie pogranicza, Wyd. Kartpol, Lublin, pp. 61–71.
dc.referencesWojciechowska J., Karolczak M., Rzeńca P., 2000, Analiza porównawcza rozwoju agroturystyki w Śladkowie Małym i Wojciechowie. (In:) Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej. Materiały VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Wysowa 11–14 września 2000 r., Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków, pp. 107–114.
dc.referencesWojciechowska J., Uisova A., 2013, Wozmożnosti primienienija polskogo opytija agroturizma w Kazachstanie. (In:) Matieriały respublikanskoj nauczno-prakticzieskoj konfierencji “KazYMOiMA w mieżdunarodnom nauczno-obrazawatielnom prostranstwie: 70 liet razwitja”, Kazachskij Uniwiersitiet, Ałmaty, pp. 184–189.
dc.referencesWolaniuk A., 1991, Ogrody działkowe Łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miast, Turyzm, 1 (1), pp. 31–53.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska